Grammar. 02.03.2011
Grammar Teacher

Present Simple - 1 level

Автор: Grammar Teacher

 

It is a known fact that learning to use a foreign language even at the elementary level means learning to build simple though grammatically correct and meaningful sentences. To do so we always have to remember that any sentence must:

    Ø  have a verb

    Ø  have a subject

    Ø  express a complete thought

Verbs name an action or describe a state of being. Every sentence must have a verb!

Let me show you a few examples:

Ні для кого не секрет, що навчитися оперувати іноземною мовою хоча б на елементарному рівні означає навитися будувати нехай прості,але граматично та змістовно правильні речення. Для цього  ми маємо завжди пам’ятати, що будь-яке речення повинне:

Ø   мати дієслово

Ø   мати підмет

Ø   виражати завершену думку

Дієслова називають дію або описують стан предмета. Кожне речення має мати дієслово.

 
 

 

 

 

 

When you use a verb, you have to say who or what is doing the action. This ‘who or what’ is the subject of the verb. So using the verbs above we can create the following sentences:

Використовуючи дієслово, ми маємо зазначити хто або що виконує дію. Це те, що ми називаємо підметом. Використовуючи вище зазначені дієслова, ми можемо створити такі речення:

 

 


 
 

Apples usually drop from trees when they are ripe (cтиглі).
Dogs often dig the ground.
I always read a book in the evening.
He knocks at my door every morning. 
 
In these sentences apples, dogs, I and he are subjects.  

 
Verbs have forms called tenses that tell you when the action happens. The subject and the verb are joined according to the tense we’re talking about (past, present, or future). 
 
The most basic tense in English any beginner has got to know is the Present Simple Tense. We use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. For example,
Дієслово та підмет мають узгоджуватись один з одним. Вони поєднуються відповідно до часу, про який йде мова (минулий, теперішній, майбутній).  

Найелементарнішим часом,який має знати будь-який початківець, є the Present Simple Tense. Ми вживаємо цей час показати, що описувана нами дія є звичайною або час від часу повторюваною. Це може бути якась з наших звичок, хобі, щоденна подія або ж будь-що з того, що відбувається часто. 

 

She always forgets her purse.

 

Susan often meets with her friends after school.
They usually play football on Sunday. 
Mark rarely visits his sick grandmother.

 
  How do we make the Simple Present Tense? Як же ми творимо the Simple Present Tense?


 
 
 
  As you can see from the table in Affirmative sentences (+) the formula is easy: you use a subject (I/you/we/they/he/she/it) and a verb and then add details. What is important is that for the 3rd person singular (he, she, it), we add s  or es to the main verb. 

 
  Як ви можете побачити з таблиці, в стверджувальних реченнях формула доволі проста: ми ставимо підмет (I/you/we/they/he/she/it) та присудок,а потім додаємо деталі. Але важливо пам’ятати, що до дієслів 3 особи однини (він любить, це належить…) ми додаємо закінчення s  або es.


For example:
 
 
Mary (SHE) likes coke.
Colin (HE) plays the piano.
 
In Negative sentences (-) we use the auxiliary verb DO and NOT (DON’T) between the subject and the main verb.

У заперечних реченнях між підметом та дієсловом ми використовуємо допоміжне дієслово DO і заперечну частку NOT (разом виходить DO NOT або скорочено DONT).


For example:
 
I do not (=don’t) like my stepmother.
They do not (=don’t) want to go to the party.
 
 

For the 3rd person singular we don’t add s  or es to the main verb any more, but we add es to the auxiliary DO. And as a result we have:

В даному випадку до дієслів 3 особи однини ми не додаємо закінчення s  або es, але ми додаємо es до допоміжного дієслова DO, отримуючи таким чином DOES NOT (DOESNT).
 
For example:
Mary (SHE) does not (doesn’t) like her stepmother.
Colin (HE) does not (doesn’t) want to go to the party.
 
And finally in Questions (?) we start with the auxiliary verbs DO and DOES (as usual, for HE/SHE/IT), then we use the subject and the main verb in its base form. 

І нарешті в питальних реченнях ми починаємо з допоміжних дієслів DO і DOES (як завжди, for HE/SHE/IT), далі ставимо підмет і головне дієслово в його основній формі:

 
 
  When do we use the Simple Present Tense? Коли ж ми використовуємо the Simple Present Tense?
 

Now that you know how to form the Simple Present Tense, let’s make it clear when we use it. As, it was mentioned in the beginning, we use the Simple Present Tense to talk about habitual actions (things we do regularly). If we look at the picture below we can describe how this woman (let’s call her Mary) usually spends Saturdays:

Тепер, коли ми знаємо,як формувати the Simple Present Tense, давайте уточнимо, в яких випадках ми його використовуємо. На початку ми згадували, що цей час використовується перш за все для опису звичних подій (наших звичок, розкладу і т.д.). Дивлячись на картинку знизу, ми, наприклад, можемо описати,як ця жінка зазвичай проводить свої суботи:

In the morning Mary does some exercises and then cooks breakfast. After breakfast she watches TV. Later in the afternoon she meets her friend and drinks beer.  In the evening she reads some book and then falls asleep.


 
 
We use the Simple Present Tense to talk about permanent situations, something that was true yesterday, is true today and will probably be true tomorrow:

Ми вживаємо the Simple Present Tense, щоб описати постійні, незмінні ситуації, те що було істинним, чинним вчора, сьогодні і, напевно, буде таким і надалі.

 
They live in Paris
She doesn’t like dogs
He works in a bookshop
 
Also we use the Simple Present Tense to state facts, to make statements that are always true. 

Ми також вживаємо the Simple Present Tense, коли констатуємо факти, робимо узагальнення.


For example:


The earth goes around the sun.
Penguins live in the Antarctica.


 
 
Final note Остання замітка
 
 
My dear readers, hope, that after this explanation it will be easier for you to build your sentences in English. Now I want you to look at the picture below and describe Mary’s working day. What does she do in the morning, afternoon, evening? Write your sentences lower in the area for comments. Thank you for your time and participation! Дорогі читачі, надіюсь, що після цього пояснення формулювати свою думку на англійській мові вам буде набагато легше. А зараз я порошу вас поглянути на чергову картинку і описати цього разу вже робочий день Мері. Свої речення залишайте в коментарях!  Дякую за ваш час та участь! 
 
Вам также может понравиться:
Grammar
Как усовершенствовать разговорный английский дома?
Учили английский в школе, университете, но до сих пор не говорите уверенно? Знакомая история. Часто случается, что мы тратим много сил на изучение грамматики, учим много слов, но английский разговорный постичь все никак не можем. Содержание 1. Совершенствуем английский разговорный: как пассивные знания…
Grammar
One TV show for your English - Defending Jacob
Defending Jacob - это нечто большее, чем просто минисериал от Apple TV+. Это история о том, как 14ти летнего мальчика обвиняют в убийстве одноклассника. Это история помощника прокурора, который вынужден перейти от привычного обвинения к защите своего сына. Это 8 серий захватывающей криминальной драмы…
Grammar
Курсы английского языка: артикли и примеры их использования
Один из подводных камней изучения иностранных языков – это артикли и правила их использования. Когда вы придете на курсы английского языка, рано или поздно придется разобраться, что такое определенный артикль, а что такое неопределенный, и когда каждый из них применяется. Ведь артикли в английском…
Интенсивный курс
 М. ПЛОЩАДЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО,
ул. Льва Толстого 9-а, 3 эт.
Пн.-Чт.: 09:00-22:00
Пт.: 13:00-20:30
Сб., Нд.: 09:30-16:00
Стандартный курс
 М. ДВОРЕЦ СПОРТА,
ул. Рогнединская, 4а
Пн., Ср., Пт.: 8:00-11:00, 13:00-21:30; 
Вт., Чт.: 13:00-21:30
Сб.: 10:00-14:30
 М. ПОЗНЯКИ,
ул. Гришка, 6а.
Пн., Ср.: 09:00-20:30; 
Вт., Чт., Пт.: 13:00-22:00
Сб.: 10:00-15:00
 М. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ,
ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4, оф. 32 (8 этаж), ТОЦ «Комод». (Вход через бизнес-центр)
Пн.-Пт.: 13:00-22:00
Сб.: 09:00-15:00
 М. УНИВЕРСИТЕТ,
ул. Пирогова, 4/26
Пн.-Пт.: 13:00-21:30;
Сб.: 10:00-14:30.
 М. КОНТРАКТОВАЯ ПЛОЩАДЬ,
ул. Хорива, 1-а
Пн.,Ср.: 13:00-21:30
Вт.,Чт.: 08:00-20:00
Пт.: 08:00-21:30
Сб.: 10:00-14:30