Grammar. 22.12.2023

Як правильно використовувати Past Simple – простий (неозначений) минулий час

Автор: Юлія Скрипник

Починаючи вивчати англійську, кожен студент лякається кількості часових форм. Однак не всі знають, що деякі з них є повними аналогами часів в українській мові, а тому – добре зрозумілими. Чудовим прикладом є Past Simple

Зміст

1. Головне про Past Simple: правила використання
2. Таблиця з правилами утворення Past Simple
    2.1. Правильні дієслова у Past Simple – приклади та правила написання закінчення -ed
    2.2. Неправильні дієслова у Past Simple: таблицю треба вчити
    2.3. To be в минулому простому часі: використовувати чи ні?
    2.4. Різниця між was/were та did
3. Модальні дієслова у Past Simple: приклади
4. Звороти there was, there were
5. Чи завжди Past Indefinite – це про минуле?
6. Швидко та ефективно вчимо минулий простий час

Головне про Past Simple: правила використання

Певно, кожен з нас на перших уроках англійської розповідав про себе факти з дитинства чи якісь історії з минулого. Ось тоді ви вперше й зустрілись із правилами Past Simple – минулого простого (неозначеного) часу. 

Саме ця тема є однією з найперших, яку проходять студенти-початківці. Із рівня Elementary починають вивчати базові часи. Саме минулий простий час є тією опорою, на яку спираються студенти на наступних рівнях, адже більш складні часи зазвичай розглядаються у порівнянні з правилами Past Simple. Тож давайте розберемо цей час, щоб він став для вас дійсно простим! 

Past Simple (Indefinite) має чіткий перелік випадків використання.

Дія почалась і закінчилась в певний момент у минулому. Можемо отримати відповідь на питання «коли?»

I had my English class yesterday

Вчора у мене був урок англійської

Декілька подій відбулись одна за одною у минулому з невеликим проміжком часу та утворили chain of events – ланцюжок подій 

She stood up and opened the door

Вона встала та відчинила двері

Дія відбулась у минулому і вже не може бути повторена (часто про людей, яких вже немає серед живих)

Taras Shevchenko wrote Kobzar in 1840

Тарас Шевченко написав «Кобзар» у 1840 році

 

Характерною особливістю правил Past Simple є використання маркерів часу – сигнальних слів, які фактично і є відповіддю на питання «коли?». Кілька прикладів для Past Simple: 

 • yesterday – вчора;
 • the day before yesterday – позавчора;
 • the other day – днями;
 • last week, month, year – минулого тижня, місяця, року;
 • (three) hours, weeks, days ago – три години, тижні, дні тому.

Дівчина заповнює завдання у зошиті

Таблиця з правилами утворення Past Simple

Утворення минулого простого часу є досить простим й дуже схожим на структуру Present Simple (теперішнього простого часу). Таблиця правил побудови Past Simple з прикладами допоможе розібрати усі нюанси:

Стверджувальне речення 

Subject + Verb 2/ed

She liked this skirt yesterday at the shop

Їй сподобалась ця спідниця учора в магазині

Заперечне речення 

Subject + did not (didn’t) + Verb

She didn’t like this skirt yesterday at the shop

Їй не сподобалась ця спідниця учора в магазині

Запитання 

Did + Subject + Verb 

Did she like this skirt yesterday at the shop?

Чи сподобалась їй ця спідниця учора в магазині? 

 

У таблиці утворення Past Simple стверджувальне речення має дві форми дієслова (V2) та (Ved) – чому? Бо в цьому часі використовуються правильні (regular) та неправильні (irregular) дієслова. Давайте детальніше розберемо це на прикладах речень у Past Simple.

Правильні дієслова у Past Simple – приклади та правила написання закінчення -ed

Regular verbs (правильні дієслова) – це дієслова, які змінюються за певним зразком. Все, що необхідно зробити, використовуючи їх у минулому часі, – додати закінчення -ed:

 • cook – cooked (готувати);
 • like – liked (подобатись).

Однак тут варто зважати на певні орфографічні правила написання слів. Вони є загальними як для минулого простого, так і для будь-яких інших часів. Приклади правил Past Simple у таблиці чудово їх ілюструють:

Дієслово закінчується на «e» – додаємо тільки «d»

Like – liked

Hike – hiked

She hiked Hoverla last month

Минулого місяця вона підкорила Говерлу

Наголошена голосна + приголосна = подвоюємо приголосну + «ed»

Plan – planned

Stop – stopped

They stopped to buy a cup of coffee

Вони зупинились купити кави

Приголосна + «y» = «y» + «ied»

Try – tried

Study – studied

Tom studied all last night

Том вчився всю минулу ніч

Голосна + «y» = «y» + «ed»

Stay – stayed

Enjoy – enjoyed

We stayed in a big apartment

Ми зупинились у великій квартирі

 

Неправильні дієслова у Past Simple: таблицю треба вчити

Неправильні дієслова (irregular verbs) – це такі собі винятки з правил побудови Past Simple. Тобто до них не додають закінчення -ed, вони змінюють форму повністю. Ці слова потрібно запамʼятати. Саме тому студенти не люблять цей час – через велику кількість неправильних дієслів. Однак якщо вчити їх поступово, то можна зрозуміти логіку утворення – і з часом ви памʼятатимете все більше irregular verbs для створення прикладів у Past Simple.

У цьому часі ви постійно будете використовувати неправильні дієслова, тож нехтувати їх вивченням зовсім не варто. 

To be в минулому простому часі: використовувати чи ні? 

На початку статті згадувалось, що утворення теперішнього та минулого простих часів досить схожі. Зокрема, йшлося про дієслово to be (є, бути). Давайте розглянемо таблицю правил побудови Past Simple на прикладах у порівнянні з Present Simple:

Теперішній простий час

Минулий простий час

I am beautiful

Я гарна

I was beautiful

Я була гарною

He isn’t short

Він не низький

He wasn’t short

Він не був низьким

Are they funny? 

Вони кумедні?

Were they funny?

Вони були кумедними?

 

Схожість саме в тому, що to be змінює свою форму залежно від особи, з якою пов’язане. У минулому має дві форми:

 • was для I, he, she, it – однини;
 • were для you, we, they – множини.

А також to be в цьому часі не вимагає використання допоміжного дієслова did. Тобто при побудові питань чи негативних речень ми маємо використовувати was/were. 

NOT OK

OK

Kate didn’t be happy last year

Kate wasn’t happy last year

Did my friends be at school yesterday ? 

Were my friends at school yesterday? 

 

Різниця між was/were та did

Did – це допоміжне дієслово, яке не перекладається, а лише вказує, що в реченні використаний минулий неозначений час. Was/were – це основне дієслово, яке перекладається та виступає звʼязкою у реченні. Одночасно ці два дієслова знаходитись у реченні не можуть. 

Слід завжди памʼятати про структуру: Subject (підмет) + Verb (присудок) + Object (додаток і другорядні члени речення). 

Використання was/were та did в одному реченні порушує основне правило побудови речення, адже в такому випадку ми маємо два дієслова поспіль. 

Модальні дієслова у Past Simple: приклади

Modal verbs – це група спеціальних дієслів в англійській мові, що використовуються для вираження необхідності, можливості, дозволу, заборони тощо. Їх особливістю є те, що вони не змінюються в особі чи числі. 

Під звичайні правила утворення Past Simple вони також не підпадають, а тому їх форми необхідно завчити. Давайте розглянемо таблицю основних форм Past Simple для модальних дієслів:

Теперішній час

Минулий час

May – може (ймовірність, дозвіл)

Might – міг (ймовірність, дозвіл)

Can – може (фізична здатність)

Could – міг (фізична здатність)

Must – має, повинен

Had to – мав, був повинен

 

А тепер подивимось на приклади:

 • I could jump very high at school. – Я могла стрибати дуже високо у школі.
 • You might have called me when you got home! – Ти міг би зателефонувати, коли доїхав додому!
 • She had to study hard to get the scholarship in the university. – Вона мала наполегливо вчитись, аби отримувати стипендію в університеті.

Звороти there was, there were

There was/were – це приклади конструкцій у Past Simple, які дослівно не перекладаються українською. Вони використовуються, коли йдеться про щось, що існувало чи знаходилось у якомусь місці в минулому. Переклад такого речення зазвичай починається з кінця:

 • There was a cup on the table yesterday. – Вчора на столі стояла чашка. 
 • There were two shops here 5 year ago. – 5 років тому тут було два магазини. 

Чи завжди Past Indefinite – це про минуле?

Цей час є надзвичайно цікавим, адже у деяких випадках він може виражати не лише минуле.

1. Може описувати уявну ситуацію у теперішньому часі:

 • If I met him on the street, I would not recognise him. – Якби я зустрів його надворі, я б його не впізнав. (У другій частині речення (main clause) would можна замінити на could, might, аби показати невпевненість.)
 • If she had a higher salary, she could buy a car. – Якби в неї була краща зарплатня, вона би могла купити машину.

2. Може говорити про ситуацію у теперішньому, про яку людина шкодує чи хоче змінити:

 • I wish/if only I were a doctor. – Якби ж я була лікарем. 

Інтонація в англійській мові має більше значення, ніж в українській. Проте інколи можна виділити значущість того чи іншого факту й на письмі. Наприклад, у реченні:

 • I did text you! – Я дійсно тобі писала! (Можна просто виділити слово «писала» логічним наголосом. Допоміжне дієслово did перед основним дієсловом у цьому речення вказує на відповідну емоційність. При читанні слід робити акцент саме на did.)

3. Past Simple часто плутають з Present Perfect, адже обидва часи використовуються, аби говорити про минуле. Оскільки англійська мова має декілька варіантів, то американці, на відміну від британців, схильні спрощувати мову. Коли в стандартній британській англійській застосовується Present Perfect, в американському варіанті речення побудують за правилами Past Simple. 

Матеріали для вивчення англійської

Швидко та ефективно вчимо минулий простий час

 1. Не намагайтеся завчити всі випадки використання цього часу за раз. Оскільки вперше ця тема розглядається на рівні Elementary, а розширюється – на наступних, то не варто поспішати. Слід поступово вивчати основні правила й переходити до більш складних. Поступово, ґрунтуючись на базовому розумінні та на прикладах, Past Simple стане вашим улюбленим часом .

 2. Неправильні дієслова відіграють важливу роль для минулого часу. А тому для Past Simple вивчені таблиці неправильних дієслів – це основа вільного використання цього часу в мові.

 3. Суть будь-якого часу легше демонструвати у зрозумілому контексті. Можна писати невеликі історії про своє минуле, повʼязуючи Past Indefinite з особистим досвідом. Або ж намагатись створювати власні речення, що демонструють правила Past Simple на прикладах. Краще створювати смішні або безглузді речення – вони запамʼятаються краще. 

 4. Past Simple є одним з найчастіше вживаних часів в англійській мові, тому важливо ставитися до його вивчення серйозно. Дайте собі час для опрацювання інформації. Лише практика допоможе вам пізнати усі хитрощі використання правил Past Simple! 

Вам також може сподобатися:
Video
Безкоштовний відеоурок англійської мови з викладачем: Stop, Try, Remember
Підготували для вашої англійської новий безкоштовний відеоурок зі старшою викладачкою Green Forest! Цього разу він про особливі дієслова "stop", "try", "remember", після яких ми можемо вживати і Gerund, і Infinitive, але зі зміною їх значення... Тож щоб краще розбіратися…
Vocabulary
6 безкоштовних онлайн-курсів англійської для всіх рівнів на літо 2024
Ось і літо прийшло: пора хоч трішки відпочити та розслабитися. Це чудовий час для перезарядки, але не варто забувати про важливість підтримки своїх знань та навичок, у тому числі й володіння англійською мовою. За три літні місяці без практики можна втратити те, що ви так старанно вивчали раніше. Що…
Grammar
Conjunctions – сполучники в англійській мові
Без існування сполучників будь-яка мова не була би милозвучною, а речення виглядали б порубаними на шматки. Тому не варто й зазначати, яка велика роль сполучників. У цій статті ми розглянемо основні аспекти вживання англійських сполучників та їхні види, сполучникові прислівники та відмінності сполучників…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.