About English Language, Grammar, Vocabulary. 21.12.2023

Що таке irregular verbs (неправильні дієслова) та як їх вивчити

Автор: Юлія Скрипник

Дієслово (verb) як в українській, так і в англійській мові означає дію. Однак певні відмінності у формах та їх утворенні все ж існують.

Дієслово завжди має початкову форму (V – infinitive). В українській мові можна поставити питання «Що робити?»:

  • To drink – пити
  • To eat – їсти
  • To swim – плавати

Залежно від часу, особи або числа дієслово може змінюватися. Говорячи про таблиці неправильних дієслів (irregular verbs) та форми правильних (regular verbs), ми маємо розуміти, що усі вони використовуються для утворення часів, що застосовуються для опису минулих подій.

Зміст 

1. Правильні (regular) та неправильні (irregular) дієслова в англійській мові
2. Закономірності утворення неправильних дієслів у таблицях з перекладом
    2.1. Таблиці неправильних дієслів з перекладом: римування
    2.2. Винятки з таблиці неправильних дієслів: те, що не римується
    2.3. Таблиця неправильних дієслів з подвійними формами
3. Щось цікаве: історія появи неправильних дієслів
4. Як запамʼятати всі таблиці неправильних дієслів з перекладом швидко

Матеріали для вивчення граматики англійської мови (фото)

Правильні (regular) та неправильні (irregular) дієслова в англійській мові

То яка ж різниця між правильними та неправильними дієсловами? З правильними все просто. Аби утворити минулу форму правильного дієслова, необхідно лише додати закінчення -ed.

  • To hate – hated (ненавидіти)
  • To help – helped (допомогати)
  • To want – wanted (хотіти)

Однак існує декілька правил правопису, які слід враховувати при утворенні regular verbs: 

Дієслово закінчується на «e» або «ee» – додаємо тільки «d»

Knee – kneed (ставати на коліна)

Type – typed (друкувати)

Наголошена голосна + приголосна = подвоюємо приголосну + «ed»

Nod – nodded (кивати)

Permit – permitted (дозволяти)

Приголосна + «y» = «ied»

Copy – copied (копіювати)

Try – tried (пробувати)

Голосна + «y» = «y» + «ed»

Play – played (грати)

Stay – stayed (залишатись)

 

З неправильними дієсловами все трошки складніше, адже вони утворюються в обхід граматичних правил. Існують різні думки щодо кількості неправильних дієслів в англійській мові, проте приблизна кількість варіюється між 450 та 600. 

Саме тому вони й викликають стурбованість у студентів. Форми irregular verbs варто завчити з використанням таблиць неправильних дієслів, бажано з перекладом. Однак певну логіку їх утворення можна знайти, особливо якщо звернути увагу на вимову та римування звуків. 

Закономірності утворення неправильних дієслів у таблицях з перекладом

У таблиці неправильних дієслів, наведеній нижче, виведені закономірності, НЕ правила. Тож якщо ви не впевнені у формах того чи іншого дієслова, то варто перевірити його у словнику.

Закономірність 

Bare Infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

Голосні в коренях дієслів змінюються на «о», а в V3 додається закінчення «en» / «n»

Break
Choose
Forget

Broke
Chose
Forgot

Broken
Chosen
Forgotten

Ламати
Вибирати
Забувати

Голосні в корені дієслова змінюються лише у V2

Drive
Ride
Rise

Drove
Rode
Rose

Driven
Ridden
Risen

Вести машину
Їхати верхи
Підійматися

У V2 закінчення змінюється на «ew», а в V3 – на «own»

Blow
Fly
Grow

Blew
Flew
Grew

Blown
Flown
Grown

Дути
Літати
Вирощувати

У V2 та V3 з’являється закінчення «ought» / «aught»

Bring
Buy
Catch

Brought
Bought
Caught

Brought
Bought
Caught

Принести
Купити
Ловити

Подвоєння літер «ее» змінюється на «е»

Keep
Feel
Sleep

Kept
Felt
Slept

Kept
Felt
Slept

Тримати
Відчувати
Спати

Чергування голосних «i», «a», «u» у коренях дієслів

Begin
Ring
Drink

Began
Rang
Drank

Begun
Rung
Drunk

Починати
Дзвонити
Пити

 

Таблиці неправильних дієслів з перекладом: римування

Group 1 (усі три форми однакові):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

bet 

bet 

bet 

тримати парі

burst 

burst 

burst 

підривати (вибухати)

cost 

cost 

cost 

коштувати, оцінювати

cut 

cut 

cut 

різати

fit 

fit 

fit 

пасувати (про одяг)

hit 

hit 

hit 

вдаряти, вражати

hurt 

hurt 

hurt 

ранити, завдавати болю, пошкодити

let 

let 

let 

дозволяти

put 

put 

put 

класти, ставити

quit 

quit 

quit 

залишати, покидати

rid 

rid 

rid 

позбавляти

set 

set 

set 

встановлювати, ставити, налаштовувати

shed 

shed 

shed 

проливати (сльози)

shit 

shit 

shit 

напаскудити

shut 

shut 

shut 

закривати   

slit 

slit 

slit 

розрізати

split

split

split

розділяти, розколювати, розщеплювати

spread 

spread 

spread 

росповсюджувати(ся)

wet 

wet 

wet 

намочити

 

Виняток: read [riːd] – read [red] – read [red] (читати). Три форми неправильного дієслова у таблиці однакові за написанням, однак V2 та V3 мають іншу транскрипцію, а тому й вимову.

Group 2 (у V2 та V3 з’являється закінчення «ought» / «aught»):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

bring 

brought 

brought 

принести

buy 

bought 

bought 

купити

catch 

caught 

caught 

ловити

fight 

fought 

fought 

боротися

seek 

sought 

sought 

шукати

teach 

taught 

taught  

навчати

think 

thought 

thought 

думати

 

Group 3 (голосні в коренях дієслів змінюються на «о», а в V3 додається закінчення «en» / «n»):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

break 

broke 

broken 

(з)ламати

choose 

chose 

chosen 

вибирати

forget 

forgot 

forgotten  

забувати

freeze 

froze 

frozen  

замерзати, заморожувати

speak 

spoke 

spoken 

розмовляти

steal 

stole 

stolen 

красти

tear 

tore 

torn 

розривати

wake 

woke 

woken 

будити

wear 

wore 

wornɪ 

надівати

 

Group 4 (зміна кореневих голосних на «o» тільки у V3, а в V3 додається закінчення «en» / «n»):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

drive 

drove 

driven 

вести машину

ride 

rode 

ridden 

їхати верхи

rise 

rose 

risen 

підніматися

write 

wrote 

written

писати

 

Group 5 (у V2 закінчення «ew», а у V3 – «own»):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

blow 

blew

blown

дути

fly

flew

flown

літати

grow

grew

grown 

рости, вирощувати

know

knew 

known 

знати

throw

threw

thrown

кидати

 

Group 6 (зміна «ee» на «e» у V2 та V3 + зміна вимови):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

keep 

kept 

kept 

тримати

sleep 

slept 

slept 

спати

feel

felt 

felt 

відчувати

bleed 

bled 

bled

кровоточити

feed 

fed

fed 

годувати(ся)

meet 

met 

met

зустрічати

lead 

led 

led 

вести

 

Group 7 (чергування голосних «i», «a», «u» у корені дієслова):

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

begin 

began 

begun 

починати(ся)

drink 

drank 

drunk 

пити

ring

rang 

rung

дзвонити

shrink 

shrank 

shrunk 

стискатися

sing 

sang 

sung 

співати

sink 

sank 

sunk 

занурюватися, тонути

spring 

sprang 

sprung 

виникати, вистрибувати

swim 

swam 

swum 

плисти

 

Винятки з таблиці неправильних дієслів: те, що не римується

Деякі irregular verbs зовсім не слідують будь-якій логіці чи римуванню, що були наведені у таблицях неправильних дієслів вище. Їх варто лише запамʼятати. Ось найбільш «неправильні» irregular verbs у таблиці неправильних дієслів з перекладом: 

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

be

was / were 

been 

бути, знаходитись

do 

did 

done 

робити

go 

went 

gone

йти

have 

had 

had

мати

make 

made 

made 

робити, виготовляти

become  

became 

become  

ставати

come 

came 

come 

приходити, приїжджати

say 

said 

said 

сказати

see 

saw 

seen 

бачити

 

Таблиця неправильних дієслів з подвійними формами 

Існують неправильні дієслова, які мають подвійну другу чи третю форму у таблиці неправильних дієслів. Загалом рекомендується вивчати ту форму, яка на слуху, але граматичної різниці немає. Ось деякі з них:

Bare infinitive (V)

Past Simple (V2)

Past Participle (V3)

Переклад

crow 

crew / crowed

crowed 

кукурікати, радісно кричати, каркати

dive 

dived / dove

dived

пірнати

dream

dreamed / dreamt

dreamed / dreamt

бачити сни, мріяти

forecast 

forecast / forecasted

forecast / forecasted

передбачати (погоду), робити прогноз

lean 

leaned / leant

leaned / leant

нахиляти(ся), згинати(ся)

leap 

leapt / leaped

leapt / leaped

стрибати, скакати

learn 

learned / learnt

learned / learnt

вчити(ся)

light 

lit / lighted

lit / lighted

запалювати, освітлювати 

spell

spelt / spelled

spelt / spelled

вимовляти або писати по буквах

spill 

spilt / spilled

spilt / spilled

проливати, розливати, розплескати

spoil 

spoiled / spoilt

spoiled / spoilt

(зі)псувати

 

Щось цікаве: історія появи неправильних дієслів

Звісно, життя багатьох студентів було б набагато легшим, якби можна було просто додавати закінчення «ed» до всіх дієслів і не витрачати час на таблиці неправильних дієслів й їх запам'ятовування. Проте слід врахувати, що англійська мова пройшла через досить довгі етапи розвитку: староанглійський, середньоанглійський і новоанглійський. Під час цих етапів велика кількість словоформ зникла, зазнала змін або злилась з іншими мовами. Таблиці неправильних дієслів – є результатом цього неперервного процесу. 

Неправильні дієслова в англійській мові є залишками староанглійської, в якій існувало незліченне число відмін, дієвідмін і форм дієслів. Така ситуація сталась, адже англійська сама по собі є результатом спілкування древніх народів. З одного боку це були кельтські й британські мови, а з іншого – мови німецьких племен, таких як англи, сакси і юти, які завоювали ці території.

Лексика англійської мови (фото)

Коли на Британські острови прийшли вікінги, ситуація трошки полегшилась, оскільки у спілкуванні вони схилялися до спрощення мови. Часто її використовували без дієвідмін, відмін, закінчень чи таблиць неправильних дієслів.

Однак у 1066 році, коли нормандський герцог Вільгельм Завойовник захопив владу, ситуація знову змінилася в бік ускладнення. Воїни привезли з собою нормандський діалект французької мови, який став основним у державі протягом кількох століть. 

Це призвело до змішування мовних елементів, що включало формування таблиць неправильних дієслів, які залишилися в англійській мові й донині. Знову зʼявилися закінчення, відміни та форми irregular verbs. При цьому деякі дієслівні форми стали ще більш ускладненими або набули сучасних закінчень, зокрема «ed».

Однак, звісно, не всі жителі островів були готові до таких змін чи хотіли їх сприймати, а тому продовжували використовувати спрощені форми неправильних дієслів.

Так irregular verbs зазнавали змін протягом багатьох століть і продовжують змінюватись зараз. Допомогти опанувати їх структуру можуть таблиці неправильних дієслів, бажано з перекладами та транскрипціями.

Як запамʼятати всі таблиці неправильних дієслів з перекладом швидко

Аби вивчити основні irregular verbs, лише таблиць неправильних дієслів з перекладами замало. Пропонуємо декілька ефективних порад, що допоможуть запамʼятати велику кількість неправильних дієслів щонайшвидше.

1. Створіть контекст

Спробуйте писати короткі оповідання в минулому часі, використовуючи неправильні дієслова. Це допоможе вам правильно вживати дієслова у контексті й застосовувати у реальних ситуаціях. Бажано розповідати про події у своєму житті.

2. Створюйте власні картки для вивчення

Перетворіть таблиці неправильних дієслів на картки. Запишіть базову форму на одному боці, а на іншому – V2, V3 та переклад. Потім використовуйте ці картки для самоперевірки та повторення. Такі сети карток вже є готові в електронному варіанті у Quizlet, наприклад, тож їх не обов’язково робити самостійно.

3. Використовуйте онлайн-ресурси

Існує багато додатків і веб-сайтів, спеціально розроблених для вивчення мов, де ви можете практикувати використання таблиць неправильних дієслів та їх перекладів у різних вправах. Рекомендуємо також переглянути відео, де можна знайти ще більше порад щодо вивчення. 


4. Створюйте асоціації

Спробуйте асоціювати неправильні дієслова з конкретними зображеннями або ситуаціями. Це полегшить їх запам’ятовування.

Засвоєння неправильних дієслів – це процес, який вимагає систематичності та різноманітності підходів. Спробуйте комбінувати ці невеликі поради для максимальної ефективності.

Вам також може сподобатися:
About English Language
7 сучасних трендів онлайн-навчання, які змінюють гру
Привіт, мене звати Віка, я викладач та методист в школі англійської мови Green Forest вже понад 8 років і зараз я пропоную вам зануритись в тренди онлайн-навчання. Коли я починала своє викладацьке життя, то ще було модно готувати на заняття якомога більше друкованих матеріалів, кольорових карток, ігор…
About English Language
7 популярних міфів та фактів про вивчення англійської мови
З яким викликами стикаються викладачі майже щодня? Одне з найважчих завдань - це зрозуміти як краще та ефективніше побудувати процес навчання для тої чи іншої групи, чи окремого студента. Дуже часто ми уявляємо як повинен проходити процес навчання, базуючись на: нашому попередньому досвіді (наприклад,…
About English Language
Англійська для дорослих початківців: поради для створення якісної мовної бази
Ще десять років тому ми, можливо, могли б знехтувати вивченням англійської, проживаючи в Україні та працюючи в українській компанії. Сьогодні ж глобалізація впливає на розвиток сучасного світу, і англійська мова виступає універсальним інструментом для спілкування між жителями різних країн, а отже, стає…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.