Reading, Listening. 26.03.2012
I Talk

I Talk. Arina Sydorkina about silence

Автор: Арина Сидоркина
Arina Sydorkina
Translated by Yana Zinovyeva

 
1. Розкажи трішки про себе, захоплення, хоббі.
Меня зовут Арина. Я преподаватель английского в Грин Форесте, японского - в университете, инструктор йоги, и журналист-эссеист. Но все эти слова отражают совсем не то, кем я есть, а всего лишь ту деятельность, которой я занимаюсь. Гораздо интереснее же пробовать отвечать на вопрос "кто ты?", не прибегая к названиям профессий, половым принадлежностям и социальным статусам. Вот вы, например, кто? :)
2. Як потрапила в Грін Форест і як довго вже викладаєш?
Преподаю давно, но с перерывами. То уезжаю куда-то, то увлекаюсь другими проектами. Но Грин Форест - это по- настоящему Дом, такая Семья, где тебя любят все и принимают даже с чудовищными недостатками в характере, где все свои - и команда ГФ, и студенты.
3. Чому обрала саме цю тему?
Я болтуха страшная, и когда попробовала эту практику, для меня мир перевернулся! Я что-то невероятное открыла для себя. И мне просто захотелось поделиться. Думаю, если из десяти человек, которые это посмотрят, два попробуют, и одному из них это окажется полезным - уже день прожит не зря!
 
 
We have five senses. Sight, hearing, taste, touch and smell. They all help us to get information from the environment and only the ability to speak is used for showing our inner world to people.  Ok, only to those people, who are ready to listen. People’s intention to express themselves is so big and powerful that they hardly ever stop talking, no matter if they have something smart to say or not.


Almost everybody finds it difficult to keep silence. Pause is awkward when it happens in a conversation. When you are not speaking you are alone and nobody can help you to fight with yourself.

I have attended a yoga seminar this month and among all other different practices we kept mouna. Monks of many different religious traditions have often used vows of silence to strengthen their connection to God or to the Source. All you have to do is just to try to avoid any conversation unless when needed. A very simple exercise but gives you many benefits. 

First of all, silence gives rest. Much energy is wasted in pointless talking and gossiping. Even while listening, we are busy thinking about our response. We are constantly brainstorming inside in order to create a funny joke, a barbed remark or a witty expression. We are always under pressure of a question: “what will I say?” If you take some time to keep silence, you will save more energy and feel relaxed and rested.

Besides, silence is creative. More and more we are required to “think outside the box.” It means coming up with new ideas. This may be within a business, a school, or any situation in your life. Creativity cannot be found within the known things. Creativity means to bring the new into being. All “thinking about” is simply juggling with the old. Creatively needs the silence of “non-thinking.” You have to quiet the chattering mind. And there, in silence you will see new ideas occurring in your mind.

Moreover, silence is truth. Words become more and more deceptive. A word of a man is worth nothing. We talk so much that we even don’t pay attention on what we say. Silence teaches you to weigh every word and your speech becomes more reasonable and truthful. It is really good to have control over speech and not vice versa.

Silence shows you who you are. When you are interacting with other people it is difficult to study yourself as you are being extrovert and focusing on them. If you are alone for an hour or more, even half an hour you can gradually begin to observe and understand the functioning and patterns of the mind, which leads to self analysis and contemplation. You become more introverted and aware of your thoughts, desires, emotions, and so on. You can keep mouna for a long time, to go away from the city for a couple of days, or just to try to keep silence for an hour being at home. It is not keeping your mouth closed that is important – you have to approach silence of your mind. There is no need to restrict yourself to talking if your mind is chattering out loud.

Living your life without periods of silence is like playing music without silence between the notes.
 
У нас є п'ять почуття. Зір, слух, смак, дотик і нюх. Всі вони допомагають нам отримувати інформацію з навколишнього середовища, і лише здатність говорити використовується для демонстрації іншим людям нашого внутрішнього світу . Гаразд, тільки тим  людям, котрі готові слухати. Наміри людей проявити себе такі великий і могутні, що вони майже ніколи не перестають говорити, незалежно від того, є у них якісь розумні думки,  чи ні.

Майже кожному із нас важко мовчати. Пауза, котра трапляється в розмові, створює відчуття дискомфорту. Коли ви не розмовляєте,ви один, і ніхто не може допомогти вам у боротьбі із самим собою.

У цьому місяці я відвідала семінар із йоги, де серед різномаїття практик, ми освоїли техніку під назвою Мауна. Ченці різних релігійних традицій часто використовують обітницю мовчання, щоб зміцнити свій зв'язок з Богом чи Джерелом. Потрібно уникати будь-яких розмов, крім тих, що є необхідними, ця проста вправа, може надати багато переваг.

Перш за все, мовчання дарує спокій, адже багато енергії витрачається даремно на безглузді розмови та  плітки. Навіть під час слухання ми обдумуємо власну відповідь, постійно намагаючись придумати кумедний жарт, колюче зауваження чи дотепний вислів. Ми завжди перебуваємо під тиском запитання: «що я казатиму?». Якщо ж приділити якийсь час мовчанню, то ви збережете енергію, та почуватиметесь відпочившими та розслабленими.

Крім того мовчання надихає на творчість. Все частіше і частіше нам необхідно "вийти за межі стандартного мислення", отримуючи нові ідеї, необхідні у  бізнесі, навчанні чи будь-якій іншій ситуації. Творчість неможливо знайти в рамках відомих речей, адже сама по собі означає внесення змін та удосконалення існуючого. Всі "роздуми" - це лише жонглювання зі старим. Творчості потрібна тиша, а не мислення. Необхідно заспокоїти балакучий розум, і там, в тиші, ви побачите нові ідеї.

Більш того, у мовчанні є істина. Слова стають все більш і більш оманливими та нічого не вартими. Ми так багато говоримо, що ми навіть не звертаємо уваги на те, що саме говоримо. Мовчання вчить зважувати кожне слово, спілкування стає більш розсудливим та правдивим. Добре мати контроль над мовленням, а не навпаки.

Мовчання показує, ким ви є насправді. При взаємодії з іншими людьми дуже важко пізнати себе, адже зосередження відбувається на тих, з ким ти спілкуєшся. Перебуваючи наодинці протягом години чи навіть протягом півгодини можна поступово почати спостерігати та краще зрозуміти функціонування власного мислення, що приведе до самоаналізу і роздумів. Ви станете більш самозосередженими, краще зрозумієте власні думки, бажання, емоції тощо. Ви можете практикувати Мауну протягом тривалого часу, поїхати з міста на кілька днів, або просто спробувати зберегти мовчання протягом години, знаходячись вдома. Важливо не лише уникати мовлення, потрібно практикувати тишу власного розуму, адже немає необхідності обмежувати себе у розмові, якщо ваш розум голосно промовляє.

Життя без тиші, наче музика без пауз між нотами.

 
Вам также может понравиться:
Reading
Курсы английского, Киев в 2019 – как выбрать!
Для тех, кто планирует посещать курсы английского в Киеве, но не определился со школой, предлагаем поговорить о наиболее важных моментах при выборе действительно стоящей языковой школы, а также эффективных способах организации процесса обучения. В этой статье вы узнаете, на что же нужно обращать внимание…
Vocabulary
5 TED Talks на английском для разных уровней, чтобы научится наслаждаться жизнью
Тема счастья набирает обороты не только в Украине. Вы можете купить билет на очередной тренинг мотивационных спикеров о том, как жить на полную, а можете отложить эти деньги на мороженое, много мороженого, и посмотреть эти 5 TED Talks, все те же лайфхак! Собирайте друзей, просматривайте talks вместе,…
Writing
7 бесплатных летних онлайн курсов по английскому языку для уровней от Elementary до Advanced
Лето уже на носу, а вы до сих пор не знаете, где найти время на изучение английского, и как организовать его так, чтобы хватило и на работу, и на летний отдых, и на прокачку своих навыков знания языка? Мы знаем как вам помочь! Каждый сезон мы делаем для вас подборку интересных англоязычных онлайн-курсов…
Интенсив выходного дня
 М. ДВОРЕЦ СПОРТА,
ул. Бассейная, 7-В (4 этаж).
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-36,
(044) 383-95-05.
Интенсивный курс
 М. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ,
ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4, оф. 32 (8 этаж), ТОЦ «Комод».
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-42,
(044) 383-72-62.
 М. КОНТРАКТОВАЯ ПЛОЩАДЬ,
ул. Хорива, 1-а
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-40,
(044) 233-10-06.
 М. ПЛОЩАДЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО,
ул. Льва Толстого 9-а, 3 эт.
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-31.
Стандартный курс
 М. ДВОРЕЦ СПОРТА,
ул. Рогнединская, 4а
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-38
 М. ПОЗНЯКИ,
ул. Гришка, 6а.
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-43,
(044) 247-04-75.
 М. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ,
ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4, оф. 32 (8 этаж), ТОЦ «Комод».
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-42,
(044) 383-72-62.
 М. УНИВЕРСИТЕТ,
ул. Пирогова, 4/26
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-39,
(094) 853-37-74
 М. КОНТРАКТОВАЯ ПЛОЩАДЬ,
ул. Хорива, 1-а
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-40,
(044) 233-10-06.
 М. ДВОРЕЦ СПОРТА,
ул. Бассейная, 7-В (4 этаж).
З 10 по 22 червня  
Пн. -Пт.: 10:00 - 20:30
Сб.: 10:00 -15:00
(093) 170-27-36,
(044) 383-95-05.