Grammar. 05.06.2024

Conjunctions – сполучники в англійській мові

Автор: Марія Діброва

Без існування сполучників будь-яка мова не була би милозвучною, а речення виглядали б порубаними на шматки. Тому не варто й зазначати, яка велика роль сполучників. У цій статті ми розглянемо основні аспекти вживання англійських сполучників та їхні види, сполучникові прислівники та відмінності сполучників в англійській мові від інших частин мови.

Зміст

1. Основні аспекти вживання сполучників в англійській мові
2. Види англійських сполучників (conjunctions) за способом творення
    2.1. Прості сполучники (simple conjunctions)
    2.2. Складні сполучники (compound conjunctions)
    2.3. Складені сполучники (composite conjunctions)
3. Види англійських сполучників за значенням
    3.1. Сурядні
    3.2. Підрядні
    3.3. Парні
4. Сполучникові прислівники
5. Відмінності прислівників, прийменників та сполучників в англійській мові

Основні аспекти вживання сполучників в англійській мові

Conjunction (сполучник) – це частина мова, що об’єднує два слова, окремі речення чи частини одного речення між собою в єдине ціле. Сполучники не можуть змінюватися, набувати ознак члена речення, а також існувати самі по собі.

Як зазначено вище, вони існують також і для того, аби мовлення та речення були чіткими, зв’язаними, зрозумілими та милозвучними. Поглянемо на приклад:

I want to bake the cake. I don’t know how to do this. You may help me. – Я хочу спекти торт. Я не знаю, як це робити. Ти можеш мені допомогти.

Якби сполучників не існувало, мова мала б такий вигляд, який можна побачити в вищенаведеному реченні. Додамо трохи сполучників – і побачимо, що вийде:

I want to bake the cake although I don’t know how to do this but you may help me. – Я хочу спекти торт, хоча не знаю, як це зробити, але ти можеш мені допомогти.

У цьому реченні можна побачити лише декілька англійських сполучників, проте їх існує набагато більше. Цікавим фактом є те, що багато сполучників в англійській мові можна віднести до різних видів. Наприклад, сполучник and відноситься і до простих, і до сурядних сполучників, а сполучник neither… nor може виступати і складеним, і парним сполучником одночасно. 

Використання різних частин мови забезпечує цілісність речення (фото)

Види англійських сполучників (conjunctions) за способом творення

Сполучники в англійській мові (conjunctions) можуть бути класифіковані в окремі дві категорії: за способом творення та за значенням. Пропонуємо детальніше поглянути на види англійських сполучників за способом творення:

 1. Прості
 2. Складні 
 3. Складені 

Прості сполучники

Simple conjunctions – прості сполучники в англійській мові – складаються з однієї морфеми (одного слова). Такий сполучник має лише корінь без суфікса чи префікса. Розглянемо список простих сполучників:

 1. And – і, та
 2. So – тож, отже
 3. As – оскільки
 4. How – як
 5. Or – або, чи
 6. Till – поки, допоки
 7. Then – тоді
 8. But – але, проте, однак
 9. If – якщо

Побачити застосування простих англійських сполучників на практиці можна в таблиці:

And – і, та

My parents have never been to Italy and Spain. – Мої батьки ніколи не були в Італії та Іспанії.

So – тож, отже

Violet came to her work at 9:15 so she was late. – Вайолет прийшла на роботу о 9:15, отже, вона запізнилась.

As – оскільки

I don’t drink wine as I don’t drink alcohol at all. – Я не п’ю вино, оскільки взагалі не вживаю алкоголь.

How – як

We have no idea how she got this information. – Не уявляємо, як вона отримала цю інформацію.

Or – або, чи

Dan usually drinks coffee or tea in the morning. – Ден зазвичай п’є каву або чай вранці.

Till – поки, допоки

Keep working till the end of this year. – Продовжуй працювати до кінця року.

Then – тоді

Kate came back home then she noticed that she had forgotten her keys in the office. – Кейт повернулась додому і тоді помітила, що забула ключі в офісі.

But – але, проте, однак

Peter didn’t want to enter the university but his parents wanted him to become a lawyer. – Пітер не хотів вступати до університету, але його батьки хотіли, аби він був юристом.

If – якщо

We will go for a walk if the weather changes. – Якщо погода зміниться, ми підемо на прогулянку.

 

Складні сполучники

Складні сполучники в англійській мові (compound conjunctions) утворені від простих за допомогою додавання суфіксів чи префіксів:

 1. Until – поки, допоки
 2. Unless – поки не
 3. Although – хоча
 4. Because – бо, тому що
 5. Whenever – щоразу
 6. However – але, проте, однак

Як складні сполучники вживаються в реченнях – дивіться на прикладах:

Until – поки, допоки

You should work until you finish all your tasks. – Тобі слід працювати, поки ти не закінчиш усі свої задачі.

Unless – поки не

I won’t talk to her unless she apologizes. – Поки вона не вибачиться, я не говоритиму з нею.

Although – хоча

My boyfriend wasn’t clever although he had a big salary. – Мій бойфренд не був розумним, хоча мав велику зарплатню.

Because – бо, тому що

James didn’t want to come to Christina’s party because he was upset. – Джеймс не хотів йти на вечірку Крістіни, бо він був засмучений.

Whenever – щоразу 

Whenever their mum asks them to do their homework, they run away. – Щоразу як їхня мама каже їм робити домашнє завдання, вони тікають. 

However – але, проте, однак 

It’s time to donate money however lots of people don’t want to spend it at all. – Зараз час донатити гроші, однак багато людей не хочуть витрачати їх взагалі.

 

Складені сполучники

Composite conjunctions – складені англійські сполучники – створені за допомогою двох або більше слів. До них також можна віднести і парні сполучники, про які ми поговоримо більш детально в наступному розділі. А зараз переглянемо список складених сполучників:

 1. In case – у випадку
 2. In order to – для того щоб
 3. As well as – так само як
 4. As soon as – щойно
 5. Either… or… – або… або…
 6. Neither… nor… – ні… ні…
 7. Not only… but also… – не лише… але й…

Ознайомтеся із прикладами застосування складених англійських сполучників у таблиці:

In case – у випадку

In case you want to pass all your final exams, you’d better study harder. – Якщо ти хочеш скласти всі свої фінальні іспити, тобі краще вчитися більш старанно.

In order to – для того щоб

In order not to forget to call my boss next Monday, I made a note. – Для того щоб не забути зателефонувати босу в понеділок, я написала собі записку.

As well as – так само як 

Mary hates winter as well as summer. – Мері ненавидить зиму так само, як літо.

As soon as – щойно

You will get a promotion as soon as possible. – Ти отримаєш підвищення, щойно це буде можливо.

Either… or… – або… або…

My children will live either in Kyiv or in Lviv. – Мої діти житимуть або в Києві, або у Львові.

Neither… nor… – ні… ні…

I fear neither death nor pain. – Я не боюся ні смерті, ні болю.

Not only… but also… – не лише… але й…

Everyone should not only work and pay taxes but also donate some money for the army. – Кожен має не лише працювати і платити податки, але й донатити на армію.

 

Види англійських сполучників за значенням

Перейдемо до видів англійських сполучників за значенням. Їх існує всього три види:

 1. Сурядні
 2. Підрядні
 3. Парні

Сурядні сполучники

Сурядні сполучники (coordinating conjunctions) поєднують між собою слова та словосполучення в реченні або й навіть кілька речень в єдине ціле. Список сурядних сполучників такий:

 1. And – і, та
 2. But – але, проте, однак
 3. Or – або, чи
 4. For – тому що, за те що
 5. Yet – але, проте, однак
 6. So – тож, отже

Приклади вживання сурядних англійських сполучників у контексті допоможуть краще їх запам’ятати:

And – і, та

You promised to help me and support me in any troubles. – Ти обіцяв допомагати мені та підтримувати мене в будь-яких труднощах.

But – але, проте, однак

Management is not your cup of tea but you can work as a manager if you want. – Менеджмент – це не твоє, але якщо хочеш, ти можеш працювати менеджером.

Or – або, чи

Would you like wine or water? – Ви б хотіли вино чи воду?

For – тому що, за те що

I’m so sorry for being late, may I come in? – Я дуже перепрошую за запізнення, чи можу я зайти?

Yet – але, проте, однак

We know that our application was rejected yet we want to try again. – Ми знаємо, що нашу заявку було відхилено, проте хочемо спробувати ще раз.

So – тож, отже

Bob forgot to book our hotel so I decided to book another one. – Боб забув забронювати наш готель, тому я вирішила забронювати інший.

 

Підрядні сполучники

Підрядні сполучники (subordinating conjunctions) існують для об’єднання двох частин речення (чи двох речень) в одне ціле, де одна частина є залежною від іншою. Завдяки таким сполучникам ми отримуємо складнопідрядне речення. Тримайте список цих англійських сполучників:

 1. After – після того як
 2. Although – хоча
 3. Before – до того як
 4. Because – бо, тому що
 5. If – якщо
 6. How – як
 7. Since – оскільки
 8. That – що
 9. Though – хоча
 10. Till, until – поки, допоки
 11. Unless – поки не
 12. Whether – чи
 13. Whenever – щоразу

Варто звернути увагу, що підрядний сполучник завжди стоїть на самому початку підрядного речення і в англійській мові перед ним не ставиться кома. Це дуже часто плутає студентів, бо в рідній мові кома присутня.

After – після того як

After I finish dinner, I’ll make my project plan. – Я зроблю план проєкту після того, як повечеряю.

Although – хоча

I really love pop music although sometimes I listen to rock. – Я справді люблю поп-музику, хоча іноді слухаю рок.

Before – до того як

My husband had already finished breakfast before I woke up. – Мій чоловік вже встиг поснідати, коли я прокинулася.

Because – бо, тому що

Sam failed her final English test because she hadn’t been ready for it. – Сем провалила свій фінальний іспит з англійської, бо вона була не готова до нього.

If – якщо

If I were you, I wouldn’t buy this dress. – Якби я була тобою, я б не купувала цю сукню.

How – як

Her friends didn’t understand how she had been living with John for 10 years. – Її друзі не розуміли, як вона прожила з Джоном 10 років.

Since – оскільки

I need to work harder since I got poor results on my last job evaluation. – Мені потрібно більше працювати, оскільки я отримав погані результати під час останнього оцінювання моєї роботи.

That – що

I never thought that I would end up in London. – Я ніколи не думав, що опинюся в Лондоні.

Though – хоча

Rose rarely goes to the gym though for the last 4 weeks she worked out every weekend. – Роуз рідко ходить в спортзал, хоча останні 4 тижні вона займалась щовихідних.

Till, until – поки, допоки

You won’t make it until you try your best. – Ви не досягнете успіху, поки не спробуєте зробити все, що в ваших силах.

Unless – поки не

Unless you prepare the dinner, you won’t go on a date. – Поки ти не приготуєш вечерю, ти не підеш на побачення.

Whether – чи

It’s only up to our children to decide whether to enter the university or not. – Тільки наші діти вирішуватимуть, вступати до університету чи ні.

Whenever – щоразу

Whenever he comes to my house, I wait for him with a cup of coffee. – Щоразу як він приходить в мій дім, я чекаю на нього з чашкою кави.

 

Парні сполучники

Парні сполучники (correlative conjunctions) вживаються для формування певних виразів у реченні. Перейдемо до списку основних парних сполучників в англійській мові: 

 1. Either… or… – або… або…
 2. Neither… nor… – ні… ні…
 3. Not only… but also… – не лише… але й…
 4. Both… and… – і… і…
 5. Rather… or… – або... або....
 6. If… then… – якщо... то…

Подані нижче приклади речень допоможуть зрозуміти роль парних сполучників в англійській мові:

Either… or… – або… або…

Jim usually watches either Netflix or BBC world news in the evening. – Джим зазвичай дивиться або Netflix, або новини BBC ввечері.

Neither… nor… – ні… ні…

I will neither help you nor hinder you. – Я не буду тобі ні допомагати, ні заважати.

Not only… but also… – не лише… але й…

Shakira is not only a very talented singer but also a really beautiful model. – Шакіра не лише дуже талановита співачка, але й справді красива модель.

Both… and… – і… і…

My boss speaks both English and German. – Мій бос говорить і англійською, і німецькою мовами.

Rather… or… – або… або…

Would they rather be famous or happy? – Що б вони хотіли – бути або відомими, або щасливими?

If… then… – якщо… то…

If Kate wants to have a great career, then she’d better work in another company. – Якщо Кейт хоче зробити чудову кар'єру, то їй краще працювати в іншій компанії.

 

Сполучникові прислівники

Окрім всього розглянутого вище, в англійській мові також існують сполучникові прислівники. Вони потрібні для поєднання двох частин одного речення або двох речень. Якщо такі прислівники поєднують між собою два окремих речення, відокремлених крапкою, сполучниковий прислівник стоятиме на початку другого речення. Окремим питанням в даному контексті постає пунктуація: якщо прислівник починає речення, варто поставити після нього кому, якщо ж речення складносурядне, після прислівника йтиме кома, а перед ним – крапка з комою.

After all – врешті-решт

I got a promotion yesterday; after all, I have been working in this company for 15 years. – Вчора я отримав підвищення; врешті-решт я працюю 15 років у цій компанії.

Also – також

Kate really loves travelling. Also, she likes playing tennis. – Кейт любить подорожувати. Також вона полюбляє грати в теніс.

As a result – як результат

At the beginning of the year Nate wanted to achieve B2 level of English. As a result, he achieved C2. – На початку року Нейт хотів отримати рівень В2 з англійської мови. Як результат, він отримав С2.

For example – наприклад

We talked about our winter holidays and we didn’t know where to go; for example, we can go to the mountains, but that’s really expensive. – Ми говорили про наші зимові канікули і не мали жодної ідеї куди поїхати; наприклад, ми могли б поїхати в гори, але це доволі дорого.

In addition – на додаток 

James is talented enough. In addition, he is pretty handsome. – Джеймс достатньо талановитий. На додаток, він досить гарний.

In fact – насправді

They didn’t want me to go to the party; in fact, they don’t like parties at all. – Вони не хотіли, щоб я йшов на вечірку; насправді вони взагалі не люблять вечірок.

Moreover – ба більше

Here you may find an audio script. Moreover, you may have a translation. – Тут ви знайдете аудіоскріпт. Ба більше, ви у вас може бути переклад.

On the other hand – з іншого боку

I have never loved him. On the other hand, we had a great time together. – Я ніколи його не кохала. З іншого боку, ми чудово проводили час разом.

Therefore – з цієї причини

Dan had a lot of conflicts with his colleagues; therefore, he quitted the company. – Ден багато конфліктував із колегами; з цієї причини він пішов з компанії.

Thus – тож

She saw him kissing Jane; thus, they broke up. – Вона бачила, як він цілував Джейн; тож вони розійшлись.

 

Відмінності прислівників, прийменників та сполучників в англійській мові

Відмінність сполучників від інших частин мови дуже часто буває не до кінця зрозумілою в рідній мові, що вже казати про іноземну? Сполучники в англійській мові помилково плутають саме з прийменниками та прислівниками. Для того аби відрізнити сполучник від іншої частини мови, треба розуміти, яку саме функцію виконує конкретне слово в реченні. Сполучник лише з’єднує між собою слова, словосполучення чи частини речення, але він ніколи не є саме членом речення.

Щоб зрозуміти, чим сполучник в англійській мові відрізняється від прийменника чи прислівника, подивіться на роль слова before, яке може виступати всіма трьома частинами мови.

Сполучник

I had already managed to write a few work emails before my colleagues came to the office. – Я вже встигла написати кілька робочих листів до того, як мої колеги прийшли до офісу.

Прийменник

We came here before them. – Ми прийшли сюди раніше за них.

Прислівник

I’ve never been to Ireland before. – Я ніколи не був в Ірландії до цього.

 

Вам також може сподобатися:
Vocabulary
6 безкоштовних онлайн-курсів англійської для всіх рівнів на літо 2024
Ось і літо прийшло: пора хоч трішки відпочити та розслабитися. Це чудовий час для перезарядки, але не варто забувати про важливість підтримки своїх знань та навичок, у тому числі й володіння англійською мовою. За три літні місяці без практики можна втратити те, що ви так старанно вивчали раніше. Що…
Video
Безкоштовний відеоурок англійської мови з викладачем: Subject Questions | Питання до підмета
"What (made you чи did you make) choose this career path?" — а ви знаєте, як правильно ставити питання до підмета в англійській? Пропонуємо вам розібратися у цій важливій темі разом зі старшою викладачкою Green Forest у нашому новому відео  — https://bit.ly/4bKuA9n Вмикайте…
Grammar
Підмет в англійській мові: яким буває і чим виражається
Підмет (Subject) – це член речення, який виражає особу чи предмет, що знаходяться в центрі уваги цього речення. В англійській мові підмет виконує певну дію, але також може виступати об’єктом, над яким виконується дія, чи описуватися іншими членами речення.  Аби будувати правильні та…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.