Vocabulary, Listening, Grammar. 15.04.2014
Newsday Tuesday

Новини. CNN: Generation Selfie: we do it better

Автор: Ольга Янкова

 

I found this little kind of a news video – actually not news, and more like an opinion – about selfies. A lot of people consider it trendy, at the same time twice as much think it’s stupid. What do CNN people think? Let’s see.

Background – names, organizations and event you should know about:

Obama’s Selfie at Nelson Mandela Funeral – President Obama was seen pose for a selfie with British prime minister David Cameron and Danish prime minister HelleThorning-Schmidt during the funeral of Nelson Mandela. The picture of the trio posing for selfie arose a heated debate in media.

Ellen DeGeneres Oscar selfie - the selfie shows Hollywood stars including Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, DeGeneres, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyong'o and her brother and Angelina Jolie (with her face half obscured). DeGeneres tweeted the picture on her own account and captioned it: "If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars". It broke the record for most retweets, with 1,076,971 in less than an hour. Later it was said that the picture was staged to promote Samsung’s Galaxy Note 3. 

David Ortiz and President Obama’s selfie - turns out the president’s selfie with Red Sox David Ortiz was sponsored by Samsung. The company in a statement said they helped the Red Sox slugger, who was in D.C. for an event at the White House to celebrate the team’s 2013 World Series Championship, take the selfie with President Barack Obama. After this statement the media started a debate on whether Obama knew that Ortiz’s selfie was part of a Samsung promotion.

In order to understand this video we’ll need to know the following words.

Я знайшла цю невеличку новину – взагалі то не новину, а більше думку – про селфі. Багато хто впевнений, що селфі в тренді, вдвічі більше людей вважають їх дурними. Що думають люди з CNN? Давайте подивимося. 

Корисна інформація – імена, організації та події, які вам варто знати.

Селфі Обами на похоронах Нельсона Мандели – було помічено, як президент Обама позує для селфі з прем’єр-міністром Великобританії Дейвідом Камероном та прем’єр-міністром Данії Гелле Торнінг-Шмідт під час похорону Нельсона Мандели. Фото тріо, що позує для селфі, визвало гучні дебати в ЗМІ.

Селфі Елен Деженерес під час Оскара – на цьому селфі голлівудські зірки, включаючи Дженіфер Лоуренс, Ченінга Татума, Меріл Стріп, Джулію Робертс, саму Деженерес, Кевіна Спейсі, Бредлі Купера, Бред Пітта, Лупіту Ніонго та її брата та Анджеліну Джолі (з напіврозмитим обличчям). Деженерес опублікувала фото на власній сторінці у Твітері і підписала його: “Якби ж у Бредлі були довші руки. Найкраще фото всіх часів. #oscars”. Воно побило рекорд найбільшої кількості ретвітів, 1,076,971 раз менше ніж за годину. Пізніше було повідомлено, що фото було інсценоване Самсунгом для популяризації Galaxy Note 3. 

Селфі Дейвіда Ортіза та президента Обами – виявляється, що селфі президента з Дейвідом Ортізом з команди Red Sox було проплачено Самсунгом. Компанія у заяві сказала, що вони допомогли зробитиселфі з президентом Бараком Обамою відбиваючому Red Sox, який був у Вашингтоні на події у Білому домі, щоб відсвяткувати перемогу команди у Чемпіонаті Світу 2013. Після цієї заяви ЗМІ почали дебати про те, чи знав Обама, що селфі Ортіза було частиною кампанії від Самсунг.

Для того, щоб зрозуміти це відео, Вам необхідно знати наступні слова.

 

Vocabulary:

And now replace the highlighted phrases in the following sentences by the ones we learnt. If you have difficulties with the task, try watching and inserting necessary phrases at the same time.

Attitude 
Background
Boom 
Buddy 
Bust 
Controversy 
Every other

 

А тепер замініть виділені фразі у цих реченнях на ті, що ми вивчили. Якщо у вас виникли проблеми з цим завданням, спробуйте ще раз переглянути відео і одночасно вставляти необхідні фрази.

Explosion
Millennial
Selfie
To collapse
To fail
To lament
To sponsor

1.    No you didn’t get the back scenery, you didn’t do it right. 
2.    So the pictured made by oneself had a couple really big years.
3.    President Obama has found himself in two selfie arguments: one in a selfie at Nelson Mandela’s funeral, the other – paid for by Samsung.
4.    Ellen DeGeneres had a huge selfie moment when she got her Hollywood friends at the Oscar’s.
5.    And every second selfie somehow involves Kim Kardashian’s butt.
6.    Now while the older generations might complain the popularity of selfie culture, I’m actually not surprised and kind of optimistic about where this is all going.
7.    If you think about it: people who were born in the 80s and 90s grew up I a time where they saw the government lead us into a housing increase and ruin, lead us into two really expensive wars, saw economy fall, they saw the government trying, so far not succeed, to deliver a really good healthcare system.
8.    That’s the millennial way of thinking and I’m ok with it.

Language 1

Millennials grew up in a time where they saw the government lead us into a housing boom and bust, economy collapse, they saw the government trying to deliver a really good healthcare system.

This construction is used to speak about something we see, hear, notice, watch etc. 

There are two ways to speak about it:
1.    If we see the whole process from the beginning to the end we use bare infinitive (without to) after see, hear, notice, watch. 
2.    If we see just some part of the process we use V+ing after see, hear, notice, watch. 

In this case millenials saw the government lead us into a housing boom and bust means that the process is over and they saw it from the beginning till its end. 

And they saw the government trying means that the process isn’t over yet, so the millenials can say they saw only a part of it. 

Some other examples are: 

Ця конструкція використовується, щоб говорити про речі, які мибачимо, чуємо, помічаємо, спостерігаємо тощо.

Є два способи про це говорити: 
1.    Якщо ми бачимо весь процес від початку до кінця, ми використовуємо bare infinitive (інфінітив без to) після слів see, hear, notice, watch. 
2.    Якщо ми бачимо якусь частину процесу, ми використовуємо V+ing після see, hear, notice, watch. 

У цьому випадку millenials saw the government lead us into a housing boom and bust означає, щопроцес уже закінчився, і вони бачили його від початку до кінця.

А they saw the government trying означає, що процес ще не закінчився, тому можна сказати, що вони бачили лише його частину. 

Деякі інші приклади: 

•    I watched the kids playing in the street. (I saw only part of it. Я бачив лише частину.)

•    We heard the orchestra play the symphony. (We heard it all. Ми слухали всю симфонію.)
•    Mom saw me eat a cookie before lunch. (She saw everything. Вона все бачила)
•    Dad noticed my brother sneaking into his room after midnight. (He noticed my brother in the middle of it. Він помітив мого брата посеред процесу.) 

Language 2

In contrast, they’ve seen their heroes who have found ways to solve problems on their own.

Today we’ll continue looking at transition words – words and phrases that are used to connect ideas in the sentences and help readers/listeners to pass from one idea to the other one. 
Today we will talk about contrasts.So, while giving two opinions that oppose each other, we can present the second one with this phrase: in contrast. 
For example:

Сьогодні продовжимо розглядати перехідні слова – слова та фрази, що допомагають поєднати ідеї у реченнях та допомагають читачам/слухачам перейти від однієї ідеї до іншої. 
Сьогодні поговоримо про контрасти. Отже, коли подаємо два твердження, що протирічать один одному, ми можемо презентувати друге такою фразою: in contrast.
Наприклад: 

Boys love playing with cars. In contrast, girls are usually more into dolls. (А ось, навідміну, в тойчасяк)
Yesterday was really cold. In contrast, today the sun is really hot. (А ось, навідміну, в тойчасяк)

Some other phrases to give opposing, contrasting opinions are: 
But, 
By way of contrast, 
While
On the other hand
However
(and) yet
Whereas
Though (final position)
In contrast
When in fact
Conversely
Still 

And now a task. Rephrase the following sentences using the words in brackets: 

Деякі інші фрази для наведення протилежних ідей:
Але
На відміну
В той час як
З іншого боку
Однак
І все ж 
В той час як
Проте (в кінці речення)
На відміну
Коли насправді
Навпаки
Все ж, але 

А тепер завдання. Перепишіть наступні речення, використовуючи слова у дужках: 

Language Task

  1. I like drama. My sister likes comedies. (whereas)
  2. We watched the concert of my nieces from the beginning till the end. (my nieces/sing)
  3. It’s hard to go on a diet alone. If someone helps you, it’s easy. (on the other hand)
  4. I heard that the car crashed into a wall. It all happened in a second! (car/crash)
  5. Nobody like people who lie. Sometimes lying is good. (still)
  6. I saw how you cat caught and ate three pigeons. (cat/catch/eat).
  7. I am a vegetarian and don’t eat meat. Eating meat is good for you. (however)
  8. Tom noticed that the policeman hid something but he didn’t see what he had from the very beginning. (policeman/hide)
  9. You said that you’d help me to move on Sunday. You didn’t even answer my phone calls. (when in fact)
  10. I don’t think that phone was made to take pictures. It is very convenient since the phone is small. (on the other hand)

I’m waiting for your ideas in the comments or my e-mail: [email protected]

PS.Last Sunday all Christians celebrated Palm Sunday, which is one of the greatest religious holidays of the year. At the same time, Thai people celebrated New Year. This little clip from Reuters shows how. 

Чекаю на ваші ідеї в коментарях або за електронною адресою: newsdayg[email protected]

ЗИ:Минулої неділі всі християни святкували Вербну неділю – одне з найбільші релігійних свят року. В той самий час тайці відзначали новий рік. Цей невеличкий кліп від Reuters покаже як. 

Answers to the previous issue about Kate and William in New Zealand

Vocabulary Task:

1.    reassuring
2.    windswept
3.    unfazed; got underway
4.    fidgeting; keen
5.    realm
6.    entourage
7.    capturing; boarding
8.    Intimidating; work out; foe
9.    stare out
10.    operate; impact
11.    flurry
12.    playmate
13.    catch up on, engagement

Language Task

1.    We had a 10-hour flight from Kyiv to Shanghai.
2.    Rocking a baby, Kate was reading a book. 
3.    This dessert has an out-of-this-world taste. 
4.    Searching for the keys, we found 100$.
5.    I took a 10-week German course. 
6.    Standing in the middle of the park, a man was trying to fly a kite. 
7.    My friend went to college-seniors-only party.
8.    Playing with my phone, I completely forgot about my home assignment. 
9.    Joan was sure to show her arrogant “you-are-all-beneath-me” attitude. 
10.    Opening the letter, I got a paper cut. 

Prepared by Olha Yankova

Вам також може сподобатися:
Fun
Відео: 30 розмовних фраз англійською для початківців на всі випадки життя
Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову, у вас точно є проблеми саме з розмовною мовою. Сказати хоч щось англійською вдається далеко не з 1 разу. Тому ми створили відео, яке вирішить цю проблему всього за 6 хвилин. В ньому ми зібрали 30 простих розмовних фраз англійською, які можна використати…
Vocabulary
Англійська на слух: Tom Holland
Друзі, ці 16 хвилин нашого нового відео з серії #англійськанаслух, це саме те, що вам зараз потрібно: надзвичайно харизматичний головний герой відео - Том Голланд (останній spiderman, якщо ви не в курсі), легка і весела історія англійською з його акторського життя, багато корисної розмовної лексики…
Fun
Англійська в піснях. Чим жертвує The Weekend? Розбір і переклад пісні Sacrifice
Всім нам інколи потрібно відволікатись на контент не пов'язаний з війною, тому ми вирішили випустити нове навчально-музичне відео, яке записали для вас ще до 24.02. За 10 хвилин нового випуску рубрики "Англійська в піснях" наша Юля Кравченко розкаже вам трохи про сходження зірки The Weeknd,…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-21:00
Сб.-Вс.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПАЛАЦ СПОРТУ,
вул. Рогнідинська, 4а
Офіс тимчасово не працює.
 М. ПЛОЩА ЛЬВА ТОЛСТОГО,
вул. Льва Толстого 9-а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.