Vocabulary, Listening, Grammar. 07.10.2014
Newsday Tuesday

Новини. ABC News: Containing the Ebola Outbreak

Автор: Ольга Янкова
 

Last week I was on 5 different flights in 2 days, which made me think about Ebola outbreak in a slightly different way. With all the air travel the world has become really small, but at the same time the chance of spreading all sorts of diseases has definitely increased. That’s why I ended up choosing this ABC News coverage on Ebola. Watch it and see what is done in order to contain the outbreak in Africa.  

Background – names, organizations and event you should know about:

Ebola is a disease of humans and other primates caused by an Ebola virus. Symptoms start two days to three weeks after contracting the virus, with a fever, sore throat, muscle pain, and headaches. Typically, vomiting, diarrhea, and rash follow, along with decreased function of the liver and kidneys. Around this time, affected people may begin to bleed both within the body and externally.
The virus may be acquired upon contact with blood or bodily fluids of an infected human or other animal.Fruit bats are believed to be a carrier and may spread the virus without being affected. Once human infection occurs, the disease may spread between people, as well. 
No specific treatment for the disease is yet available. The disease has a high risk of death, killing between 50% and 90% of those infected with the virus. EVD was first identified in Sudan and Zaire (now the Democratic Republic of the Congo). The disease typically occurs in outbreaks in tropical regions of sub-Saharan Africa.From 1976 (when it was first identified) through 2013, the World Health Organization reported a total of 1,716 cases.The largest outbreak to date is the ongoing 2014 West African Ebola outbreak, which is affecting Guinea, Sierra Leone, Liberia, and Nigeria.As of 28 September 2014, 7,157 suspected cases resulting in the deaths of 3,330 have been reported.Efforts are under way to develop a vaccine; however, none yet exists.

HAZMAT or HazMat (hazardous materials) - solids, liquids, or gases that can harm people, other living organisms, property, or the environment. “HazMat teams" are personnel specially trained to handle dangerous goods. Dangerous goods include materials that are radioactive, flammable, explosive, corrosive, oxidizing, asphyxiating, biohazardous, toxic, pathogenic, or allergenic.

The CDC - Centers for Disease Control and Prevention in the USA.

In order to understand this video we’ll need to know the following words. 

Минулого тижня у мене було 5 різних перельотів за 2 дні, що змусило мене трошки інакше поглянути на спалах Еболи. Завдяки авіаподорожам світ став дуже маленьким, проте ризик поширення різноманітних хвороб однозначно збільшився. Тому я обрала цей сюжет від ABC News про Еболу. Дивіться і дізнаєтеся, що робиться для того, щоб утримати спалах хвороби в Африці.

Корисна інформація – імена, організації та події, які вам варто знати:

Ебола – хвороба людей та інших приматів, яку спричиняє Eбола вірус. Симптоми з’являються через 2 дні – 3 тижні після контакту з вірусом та включають в себе гарячку, болі в горлі та м’язах, головні болі. Зазвичай пізніше хвороба супроводжується блюванням, діареєю та сипом, а також погіршенням роботи печінки та нирок. Приблизно у цей самий час хвора людима може мати внутрішні та зовнішні кровотечі. 
Вірус можна підхопити при контакті з кров’ю та рідинами інфікованої людини чи іншої тварини. Вважається, що фруктові кажани є переносниками вірусу та можуть поширювати його без шкоди для себе. Коли інфекція передається людині, хвороба може поширюватися серед людей також. 
Зараз поки немає доступних ліків від цієї хвороби. Рівень смертності від  Еболи досить високий, хвороба вбиває від 50% до 90% інфікованих. Вперше Ебола була виявлена у Судані та Заїрі (тепер Демократична Республіка Конго). Зазвичай спалахи хвороби трапляються у тропічних регіонах Африки в районі Сахари. З 1976 (вперше ідентифіковано) до 2013 ВОЗ повідомила про 1716 кількість випадків. Найбільший спалах досі – це теперішній Спалах Еболи у Західній Африці у 2014, що відбувається у Гвінеї, Сьєра Леоне, Ліберії та Нігерії. На 28 вересня 2014 року із 7157 випадків було зафіксовано 3330 смертей. Хоча є спроби розробити вакцину від Еболи, поки вони всі безуспішні. 

HAZMAT чи HazMat (небезпечні матеріали) – тверді речовини, рідини та гази, що можуть зашкодити людям, іншим живим організмам, власності чи навколишньому середовищу. “HazMat команди” – це персонал спеціально навчений працювати з небезпечними матеріалами. Небезпечні речовини включають радіоактивні, легкозаймисті, вибухові, корозійні, окислюючі, задушливі, біологічно небезпечні, токсичні, патогенні чи алергічні речовини. 

The CDC – Центр по контролю і профілактики захворювать у США.

Для того, щоб зрозуміти відео, вам знадобляться наступні слова.

 

Vocabulary:

to monitor

observe and check smth over the period of time

спостерігати

dense

compacted and concentrated

щільний

packed

having many people

щільно заповнений

to have hard time

to have difficulty doing something

мати проблеми з чимось

to step forward

to volunteer

зголоситися

tainted

contaminated or polluted

заражений

to seep in

to flow or leak through small holes

просочитися

to scour

clean the surface by rubbing it hard, typically with a detergent; looking through very attentively

прочісувати, промивати

incinerated

destroyed by burning

спалити

to be concerned

to be worried

бути схвильованим

stigma

a mark of disgrace associated with a particular circumstance, quality, or person

тавро

to contract the virus

to get the virus

заразитися вірусом

to encounter

experience or he faced with

зіштовхнутися з

to reveal

to make known to others, to tell others

розкривати, розказати

to witness

to see smth take place

стати свідком

 
 

And now replace the highlighted phrases in the following sentences by the ones we learnt. If you have difficulties with the task, try watching and inserting necessary phrases at the same time.

dense
incinerated
monitored
packed
stigma
tainted
to be concerned
to contract the virus

 

А тепер замініть виділені фразі у цих реченнях на ті, що ми вивчили. Якщо у вас виникли проблеми з цим завданням, спробуйте ще раз переглянути відео і одночасно вставляти необхідні фрази.

to encounter
to have hard time
to reveal
to scour
to seep in
to step forward
to witness

1.    At least 50 Americans are now being observed, their temperature taken twice a day.
2.    You’ll be able to see around that heavily compacted apartment complex, homes really as far as the eye can see, a heavily populated neighborhood there. 
3.    Officials here are saying that they had difficulties with finding a cleanup crew willing to go inside this apartment. 
4.    One finally did volunteer, you can see this truck right here over my shoulder.
5.    Their apartment, the first American home ever contaminated by Ebola, now being decontaminated. 
6.    The HAZMAT team protected in hooded chemical resistant suits taped on so nothing leaks through.
7.    Looking through all high traffic areas he may have touched.
8.    Everything placed in secure containers and removed from the apartment, everything destroyed by fire.
9.    They are now worried about the mark that could come with being linked to Ebola whether they get with virus or not. 
10.    And here’s what doctor Besser faced.
11.    But we know Eric Duncan, the patient from Dallas, did not tell he’d been in a close contact with an Ebola victim.  
12.    So what do you look for yourself, a doctor having seen what you have seen there now as you now come home?

Language 1

Their apartment, the first American home ever tainted by Ebola, now being decontaminated.

This sentence is just one of many similar ones in this news coverage. They all have one thing in common, or rather do not have it – an auxiliary verb. In this case we cannot find “is”. 
Now, we do remember that auxiliary verbs can and often are dropped in the passive form in news headlines:
A man found dead
Family rescued by their dog
Escaped prisoner seen at the gas station

But these are not headlines we’re talking about.Besides this news report alone has at least 5 other sentences that omit auxiliaries.The only explanation is that the news reports language is being simplified even more, and the auxiliary verbs are either contracted and almost not pronounced, or actually dropped after all. Let’s look at one more example:

Це лише одне з багатьох схожих речень у сюжеті. У всіх них є одна спільна річ, точніше її немає – допоміжних дієслів. У цьому випадку ми б дуже хотіли знайти “is”.
Отже, ми пам’ятаємо, що допоміжні дієслова часто не вживаються у пасивній формі в ново стійних заголовках:
Чоловіка знайдено мертвим
Сім’я врятована їх собакою

Втікача з в’язниці помічено на заправці
Але ми говоримо зараз не про заголовки новин. До того ж, лише у цьому сюжеті ми можемо нарахувати принаймні ще 5 подібних речень. Єдине пояснення – спрощення репортажної мови таким чином, що допоміжні дієслова зливаються з попередніми словами чи таки упускаються. Давайте поглянемо на ще один приклад:

Inside the two-bedroom apartment the team collecting all Duncan’s personal belongings, entering this bedroom. (the auxiliary “is” is nowhere to be seen. Тут не можемо знайти допоміжне дієслово “is”)

 

Language 2

 

They are now concerned about the stigma that could come with being linked to Ebola whether they contract with virus or not.

Whether and If might be a little bit confusing. They do have the same meaning but are not always use in the same way. Here are the cases of use of if/whether:

 • to express alternatives (this is the one we see in the example. People might have the stigma whether/if they contract the virus or not.)
 • to report a yes/no question (He wanted to know whether/if I was at home.)

But in the following case we use only whether:

 • when followed by infinitive (I don’t know whether to buy this car or not)
 • after prepositions (It depends on whether we have enough money)
 • when followed directly by “or not” (…whether or not they contract the virus.)
 • when whether begins a clause which is the subject of the sentence (Whether you like it or not doesn’t matter)

Ok, are you ready for a little language task? 

Whether та If можуть бути трохи незрозумілими. Вони мають однакове значення, але не завжди використовуються у тих самих випадках. Ось коли ми вживаємо whether/if:

 • щоб говорити про альтернативи (це те, що ми бачимо у прикладі)
 • щоб переповісти питання з віповіддю так чи ні (Він хотів знати чи я вдома)

Але у наступних випадках ми використовуємо лише whether:

 • коли після нього йде інфінітив (Не знаю, чи купувати цю машину)
 • після прийменників (Це залежіть від того чи ми маємо достатньо грошей)
 • коли зразу після нього йде “or not” (підхоплять вони вірус чи ні)
 • коли whether починає фразу, що є підметом речення: (Немає значення це тобі подобпється чи ні)

Ну що, готові до невеличкого мовного завдання?

Language Task 

Insert the necessary auxiliary verb into the following sentences:
1.    The CDC now going door to door.
2.    Officials here saying that they had a hard time finding a cleanup crew willing to go inside this apartment.
3.    The HAZMAT team protected in hooded chemical resistant suits taped on so nothing seeps in.
4.    Outside the car Thomas Eric Duncan rode in covered with plastic, a tarp on the ground and shielding the apartment’s front door. 
5.    Everything placed in secure containers and removed from the apartment, everything incinerated.

Use if, whether or both in the following sentences:
6. _________ I finish this book or not won’t influence my grade.
7. Mom wants to know ___________ you did your homework.
8. You decide _________ to stay or not. I don’t care. 
9. I’ll need a new dress ___________ I get to go to the prom or not. 
10. The doctor ordered to drink this syrup ____________ I like it or not.

I’m waiting for your answers in the comments or my e-mail: [email protected]

PS. I saw the protests start in Hong Kong. I was there on the 2nd day of the protests. I also was asked what the Chinese think of the protests. Well, they don’t think anything because they don’t know about it. This BBC coverage will help you understand why. 

Чекаю на ваші відповіді в коментарях або за електронною адресою: [email protected]

ЗИ: Я бачила, як протести починалися в Гонконзі. Я булла там у другий день протесту. Мене також спитали, що китайці думають про протести. Так ось, вони нічого не думають, тому що незнають про них. Цей сюжет ВВС пояснить чому.

 

Answers to the previous issue about CBS This Morning: Language of Food

Vocabulary Task Keys: 

1.    glance
2.    high-end, low-end
3.    correlation
4.    delicious
5.    convince
6.    mutton
7.    cuisines
8.    are addicted to
9.    figured out
10.    applied to
11.    Fascinating!

Language Task Keys:

1.    He is learning Chinese, which he thinks...is one of the hardest languages ever.
2.    My boyfriend bought the tickets to that new play at the “Globe”, which I think...is the best present he could get for our anniversary. 
3.    Now everyone is trying to buy a new iPhone, which... I honestly don’t get.
4.    She never tells anything to her husband, which...is not a great thing for marriage.
5.    You always watch so many TV dramas, which I think...is a complete waste of time.
6.    If someone gets robbed, they...call the police.
7.    When it rains, I...take umbrella.
8.    If you heat water, it boils.
9.    When we go to this restaurant, we always...order ribs.
10.    If I work overtime, I...go home by taxi.

Here you can download the script to the first video!

Prepared by Olha Yankova

Вам також може сподобатися:
Vocabulary
5 популярних тренажерів на смартфон для вивчення нових слів
Тепер можна качати свої м’язи англійської будь-де, бо всі тренажери є на смартфоні! Ви точно маєте вільних 10-20 хвилин щодня, і за цей час ви можете встигнути вивчити декілька нових слів та фраз.Чому б не скористатись цією можливістю? У цій статті хотіла б вам розказати та показати, які ж тренажери…
Fun
One TV show for your English - серіал The Crown
А ви все знаєте про життя англійської королівської родини? Новий шостий сезон серіалу “The Crown” чудовий варіант подивитися щось цікаве й історичне та збагатити свою англійську. Наразі вийшла перша частина останнього сезону, де ви дізнаєтеся про життя принцеси Діани – “королеви…
Vocabulary
One TV show for your English - мінісеріал Beckham
Необов’язково любити футбол, щоб цей мінісеріал сподобався! У новому випуску One TV Show for Your English розглянемо новий документальний кінофільм “Бекхем”. Тут є все про життєвий шлях відомого футболіста Девіда Бекхема: початок кар’єри, шалений успіх та майстерність, кохання…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА ЛЬВА ТОЛСТОГО,
вул. Льва Толстого 9-а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.