Vocabulary, Fun. 14.06.2024

Знаки зодіаку англійською та корисна лексика для опису характеру

Автор: Іра Озадовська

А ви знаєте, хто ви за знаком зодіаку? Я – Cancer (Рак) і погоджуюся з деяким описом свого характеру відповідно до мого знаку зодіаку. Загалом, зодіак – це пояс на небі, яким рухаються Сонце, Місяць і планети. У західній астрології зодіак поділяється на 12 знаків зодіаку. Сьогодні пропоную вам вивчити, як називаються знаки зодіаку англійською та які риси притаманні кожному. Хто знає, можливо після цієї статті ви повірите в гороскопи? На вас вже чекає купа нової англійської лексики з опису характеру та посилання на інтерактивний урок в кінці статті. Поїхали! 

Для початку, зазначу, що знаки зодіаку поділяються на 4 elements (стихії): earth, fire, water, and air

The Fire Zodiac Signs: вогняні знаки зодіаку

Aries /ˈeəriːz/ – Овен (March 21 - April 19)

Знак зодіаку Aries (Овен) – це символ енергійності та хоробрості. Їхній характер характеризується ініціативністю, завзяттям і прагненням до лідерства. Вони завжди готові до нових викликів і здатні брати кермо свого життя у свої руки, рухаючись вперед без страху.

Основні характеристики цього знаку зодіаку:

 • Aries is the first sign of the zodiac and a cardinal Fire sign. – Овни – перший знак зодіаку і кардинальний знак Вогню.
 • Aries has explosive temper (вибухову вдачу), тому краще почекати, поки пара не розвіється.
 • Aries is ruled by Mars, the dynamic red planet named after the Roman god of war. – Овнами керує Марс, динамічна червона планета, названа на честь римського бога війни.

Корисна лексика для опису характеру Aries

 • energetic – енергійний
 • confident – впевнений
 • enthusiastic – захоплений
 • determined – рішучий
 • leader – лідер
 • adventurous – схильний до пригод
 • bold – сміливий
 • competitive – суперницький

Leo /ˈliːəʊ/ – Лев (July 23 - August 22)

Знак зодіаку Leo (Лев) – це впевнені, соціальні та сильні особистості. Як представники стихії Вогню, Леви надзвичайно активні та потужні. Вони випромінюють позитивну енергію і мають велику життєву силу, вони природжені бути лідерами, які завжди ведуть інших за собою.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Leos are natural leaders and they enjoy cultivating friendships and romances. – Леви — природжені лідери, їм подобається розвивати дружбу та романтику.)
 • Leos love to bask in the spotlight and celebrate themselves. – Леви люблять грітися в центрі уваги і відзначати себе.)
 • Leo is ruled by the sun, the dazzling celestial body that governs life and vitality. – Левом керує сонце, сліпуче небесне тіло, яке керує життям і життєвою силою.

Корисна лексика для опису характеру Leo

 • strong – сильний
 • charismatic – харизматичний
 • generous – щедрий
 • energetic – енергійний
 • creative – креативний
 • warm-hearted – доброзичливий
 • passionate – пристрасний

Sagittarius /ˌsædʒɪˈteəriəs/ – Стрілець (November 22 - December 22)

Знак зодіаку Sagittarius (Стрільці) – швидкі та енергійні, непосидючі та мінливі, завжди активні та повні ідей особистості. По своїй натурі вони прямолінійні та завжди відкрито висловлюють свою думку, що іноді може бути неправильно трактовано оточенням. 

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Sagittarius is represented by the archer. – Стрілець представлений лучником.
 • This zodiac sign has a dynamic blend of passion, curiosity, intensity, and adaptability. – Цей знак зодіаку має динамічне поєднання пристрасті, цікавості, інтенсивності та здатності до адаптації.
 • Sagittarius' ruling planet is Jupiter, the planet of abundance. – Керуючою планетою Стрільця є Юпітер, планета достатку.

Корисна лексика для опису характеру Sagittarius:

 • straightforward – прямолінійний
 • honest – чесний
 • blunt – різкий
 • restless – непосидючий
 • impulsive – імпульсивний
 • curious – допитливий
 • dynamic – динамічний

 

The Water Zodiac Signs: Водяні знаки зодіаку

Cancer /ˈkænsə(r)/ – Рак (June 21 - July 22)

Знак зодіаку Cancer (Рак) – найбільш містичний і загадковий знак. Люди, народжені під цим знаком, часто виявляють себе як емоційні, сором'язливі та схильні до зміни настрою. Зазвичай вони є доброзичливими, але можуть проявляти як люб'язність та відвертість, так і меланхолію, замкнутість та стриманість.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Cancer has an almost supernatural sense of intuition. – Рак має майже надприродне почуття інтуїції.
 • Cancer is ruled by the moon, the celestial body that represents comfort, self-care, and maternal energies. – Раком керує Місяць, небесне тіло, яке уособлює комфорт, турботу про себе та материнську енергію.

Корисна лексика для опису характеру Cancer:

 • sentimental – сентиментальний
 • emotional – емоційний
 • tender – ніжний
 • nostalgic – ностальгічний
 • creative – творчий
 • moody – примхливий

Scorpio /ˈskɔːpiəʊ/– Скорпіон (October 23 - November 21)

Знак зодіаку Scorpio (Скорпіон) – особистості, відомі своєю внутрішньою силою, глибокими почуттями та неординарним підходом до життя. Представники цього знаку проявляють велику вольову силу та відданість ідеалам, що часто призводить до успіху у всіх сферах життя.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • What makes this water sign unique is its distinctive venomous sting. – Що робить цей водяний знак унікальним, так це його характерне отруйне жало.
 • Scorpio is ruled by Pluto, the planet that governs both destruction and transformation. – Скорпіоном керує Плутон, планета, яка керує як руйнуванням, так і трансформацією.

Корисна лексика для опису характеру Scorpio:

 • loyal – відданий, вірний 
 • intense – напружений
 • passionate – пристрасний
 • secretive – секретний
 • resentful – обурений
 • resilient – стійкий

Pieces /ˈpaɪsiːz/ – Риби (February 19 - March 20)

Знак зодіаку Pieces (Риби) – вважається останнім знаком зодіаку, і вони часто виявляють духовний характер цього факту. Риби зазвичай проявляють себе як тихі, інтуїтивні, доброзичливі та відкриті. Вони дуже чутливі та співчутливі, що сприяє їхній здатності будувати міцні зв'язки з іншими людьми.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Pisces, a water sign, is the last constellation of the zodiac. – Риби, знак води, є останнім сузір'ям зодіаку.
 • Pisces is ruled by Neptune, the celestial body that governs creativity and dreams, and these ethereal fish adore exploring their boundless imaginations. – Рибами керує Нептун, небесне тіло, яке керує творчістю та мріями, і ці ефірні риби обожнюють досліджувати свою безмежну уяву.

Корисна лексика для опису характеру Pieces:

 • empathetic – емпатичний
 • dreamy – мрійливий
 • compassionate – співчутливий
 • spiritual – духовний
 • adaptable – адаптивний
 • romantic – романтичний
 • idealistic – ідеалістичний
 • sincere – щирий

 

The Air Zodiac Signs: Повітряні знаки зодіаку

Gemini /ˈdʒemɪnaɪ/ – Близнюки (May 21 - June 20)

Знак зодіаку Pieces (Близнюки) – цікаві співрозмовники, повні енергії та завзяття особистості. Вони здатні легко налагоджувати контакти з різними людьми. Життя Близнюків наповнене подіями, і вони здатні легко адаптуватися до будь-яких обставин.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • A fearless thinker, Gemini is always down to try something new. – Безстрашний мислитель, Близнюк завжди готовий спробувати щось нове.
 • Both Gemini and Virgo are governed by Mercury, the messenger planet of communication.  – І Близнюками, і Дівою керує Меркурій, планета-посланник спілкування.

Корисна лексика для опису характеру Gemini:

 • intelligent – розумний
 • inquisitive – допитливий
 • flexible – гнучкий
 • engaging – захоплюючий
 • playful – грайливий
 • expressive – виразний, експресивний

Libra /ˈliːbrə/– Терези (September 23 - October 22)

Знак зодіаку Libra (Терези) – це люди, відомі своєю здатністю до життєвого балансу, гармонії та дипломатії. На них впливає планета Венера, що асоціюється з любов'ю, красою та задоволенням. Терези є природними миротворцями, які прагнуть до справедливості у всіх аспектах свого життя.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Libra is an air sign represented by the scales – the only inanimate object of the zodiac. – Терези – повітряний знак, представлений терезами – єдиним неживим об'єктом зодіаку.
 • Ruled by Venus, the planet that governs love, beauty, and money, Libras adore high art and intellectualism. – Керовані Венерою, планетою, яка керує любов’ю, красою та грошима, Терези обожнюють високе мистецтво та інтелектуалізм.

Корисна лексика для опису характеру Libra:

 • balanced – збалансований
 • harmonious – гармонійний
 • diplomatic – дипломатичний
 • peaceful – миролюбний
 • fair-minded – справедливий
 • charming – чарівний
 • social – соціальний
 • considerate – уважний
 • tactful – тактичний
 • refined – вишуканий

Aquarius /əˈkweəriəs/ – Водолій (January 20 - February 18)

Знак зодіаку Aquarius (Водолій) – це люди, відомі своєю інноваційністю, незалежністю та глибокою любов'ю до свободи. Водолії часто виступають як піонери у сферах технологій, науки та соціальних змін.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Aquarius is represented by the water bearer, the mystical healer who bestows water, or life, upon the land. – Водолій представлений “водоносцем”, містичним цілителем, який дарує воду або життя на землі.
 • Aquarius is ruled by Uranus, the planet that governs innovation, technology, and surprising events. – Водолієм керує Уран, планета, яка відповідає за інновації, технології та дивовижні події.

Корисна лексика для опису характеру Aquarius:

 • innovative – інноваційний
 • independent – незалежний
 • progressive – прогресивний
 • intellectual – інтелектуальний
 • rebellious – бунтівний
 • idealistic – ідеалістичний

 

The Earth Zodiac Signs: Земні знаки зодіаку

Taurus /ˈtɔːrəs/– Телець (April 20 - May 20)

Знак зодіаку Taurus (Телець) – це люди, що завжди привертає увагу своєю надійністю, стійкістю та практичністю. Більшість, хто народився під цим знаком, відомі своєю здатністю залишатися стійкими незалежно від обставин. Вони цінують стабільність і комфорт, завжди прагнучи створити найкращі умови для себе та своїх близьких.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Taurus is ruled by Venus, the enchanting planet that governs love, beauty, and money. – Тельцем керує Венера, чарівна планета, яка керує любов’ю, красою та грошима.
 • Taurus likes any physical manifestation of comfort and luxury. – Тельцю подобається будь-який фізичний прояв комфорту та розкоші.

Корисна лексика для опису характеру Taurus:

 • reliable – надійний
 • steadfast – стійкий
 • patient – терплячий
 • stable – стабільний
 • persistent – наполегливий
 • materialistic – матеріалістичний (прагнення до матеріального добробуту)

Virgo /ˈvɜːɡəʊ/ – Діва (August 23 - September 22)

Знак зодіаку Virgo (Діва) – це люди, які комбінують в собі аналітичний розум, тонку інтуїцію та велику робочу здатність. Представники цього знаку зодіаку добросердечні та вірні, з великою увагою до деталей і прагненням до організації усього навколо себе.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Virgo is an earth sign historically represented by the goddess of wheat and agriculture. – Діва – земний знак, історично представлений богинею пшениці та землеробства.
 • Virgo is governed by Mercury, the messenger planet of communication. – Діва керується Меркурієм, планетою-посланником спілкування.

Корисна лексика для опису характеру Virgo:

 • organized – організований
 • detail-oriented – орієнтований на деталі
 • systematic – систематичний
 • perfectionist – перфекціоніст
 • logical – логічний
 • discerning – обережний, вибірковий
 • reserved – стриманий
 • modest – скромний
 • prudent – обачний, розсудливий
 • self-sufficient – самодостатній

Capricorn /ˈkæprɪkɔːn/ – Козоріг (December 22 - January 19)

Знак зодіаку Capricorn (Козоріг) – це люди, які володіють даром не втрачати з уваги головну мету та не бояться самотності. Козоріг готовий переносити будь-які життєві труднощі, долати навіть найскладніші перешкоди.

Цікаві факти про цей знак зодіаку:

 • Capricorn is the last earth sign of the zodiac. – Козеріг – останній земний знак зодіак.
 • Capricorn is governed by Saturn. This planet is associated with tasks, rules, responsibilities, and time. – Козорогом керує Сатурн. Ця планета асоціюється із завданнями, правилами, обов'язками та часом.
 • Capricorn is symbolized by the sea goat, a mythological creature with the body of a goat and tail of a fish. – Символом Козерога є морський козел, міфологічна істота з тілом козла і хвостом риби.
 • Capricorns are said to age backward: they become increasingly youthful, optimistic, and playful as they mature. – Кажуть, що Козероги старіють навпаки: вони стають все більш молодими, оптимістичними та грайливими, коли дорослішають.

Корисна лексика для опису характеру Capricorn:

 • ambitious - амбіційний
 • conservative – консервативний
 • relentless – невблаганний, безжальний
 • perspective – перспективний
 • strategic – стратегічний
 • resourceful – винахідливий

Чи збігся опис вашого характеру зі знаком зодіаку? Пам'ятайте, що кожна людина унікальна, і жоден опис гороскопа не може повністю охопити всю складність людської особистості. Але ж це був ще один спосіб вивчити нову лексику та дізнатися щось цікаве. Наостанок, як я й обіцяла, бонус – безкоштовний інтерактивний урок з носіями мови з інтерактивного підручника Notes для рівнів A2-B1 – https://bit.ly/3rNnezQ. Цей урок допоможе вам краще запам'ятати 12 знаків зодіаків англійською, дізнаєтеся, як правильно їх вимовляти, переглянете відеоінтерв'ю з нейтів спікерами та виконаєте 4 вправи із самоперевіркою для закріплення теми.

Вам також може сподобатися:
Vocabulary
One TV show for your English - серіал House of the Dragon
Величні дракони знову ширяють у небі, а Вестерос поринає у вир жорстокої війни за трон. “House of the Dragon”, довгоочікуваний другий сезон приквела до культової "Гри престолів", нарешті вийшов на екрани. Цього разу ви перенесетеся за 200 років до подій, знайомих ще з першого сезону,…
Vocabulary
Американська кухня: національні страви та корисна лексика англійською мовою
Як ви вважаєте, чи існує американська кухня? Цей кулінарний парадокс бентежить багатьох. І дійсно, у мене перша асоціація з національною кухнею США – це бургер, картопля фрі та кола. Але насправді, не все так банально! У цій статті хочу вам відкрити Америку, а точніше – світ смачної та різноманітної…
Vocabulary
Безкоштовний урок англійської з Notes. Hot Topic Lesson "Euro 2024". B2-C2
Поповнюйте свій словниковий запас слів разом з новим безкоштовним уроком на інтерактивній платформі Notes для рівнів B2-C2. На цей раз підготували для вас Hot Topic про нещодавні події на Euro 2024. Українські вболівальники вшанували пам’ять наших загиблих героїв, зокрема Назара…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.