About English Language, Vocabulary. 27.01.2021

Школа англійської мови: фразові дієслова для висловлення емоцій

Автор: Світлана Федорчук

Будь-яка школа англійської мови ознайомить вас із таким поняттям як phrasal verbs – фразові дієслова. Ідеться про словосполученнях, які обов'язково містять дієслово та один чи кілька прийменників або прислівників. В англійській мові безліч таких дієслів, але сьогодні ми зупинимося на фразах, які допомагають висловити емоції або описати переживання іншої людини.

Зміст

1. Що таке phrasal verbs: пояснення від школи англійської мови
   1.1. Як перекладати й розуміти значення фразових дієслів?
   1.2. Подільні та неподільні фразові дієслова: приклади від школи англійської
2. Вивчаємо фразові дієслова для висловлення емоцій
3. Фразові дієслова, які найважче зрозуміти

Одразу відзначимо, що не всі стійкі словосполучення з дієсловами перекладаються дослівно. Саме з цієї причини кожна школа англійської мови виділяє на їх вивчення достатню кількість часу. І з цієї ж причини ми додали до нашої статті окремий розділ із фразовими дієсловами, які важко зрозуміти студенту школи англійської.

Що таке phrasal verbs: пояснення від школи англійської мови

Це словосполучення, які позначають дії, наприклад, turn down (відкинути), come across (зустріти) і run into (зіштовхнутися). Зазвичай вони використовуються в розмовній англійській і неформальних текстах.

Школа англійської мови: фразові дієслова для висловлення емоцій

Велика перевага шкіл англійської мови – це можливість вивчення лексики в живому спілкуванні з іншими студентами

Коли ви почнете навчання в школі англійської мови, викладач вам розповість, що phrasal verbs складаються з дієслова та прийменника або прислівника:
 

Verb

Preposition / Adverb

Phrasal verb

get (отримати)

up (вгору)

get up (вставати, прокидатися)

go (йти)

through (крізь)

go through (пройти крізь, переглянути)

write (писати)

down (вниз)

write down (записати)

take (взяти)

after (після)

take after (успадкувати, бути схожим на когось)

 

Але в мовній школі англійської ви також зможете дізнатися, що іноді подібні дієслова складаються з трьох елементів:
 

Verb

Preposition / Adverb 1

Preposition / Adverb 2

Phrasal verbs

look (дивитися)

forward (вперед)

to (до)

look forward to (чекати з нетерпінням)

put (покласти)

up (вгору)

with (з)

put up with (змиритися з)

sit (сидіти)

in (в)

for (за)

sit in for (бути за когось, заміняти когось тимчасово)

 

Школа англійської мови: фразові дієслова для висловлення емоцій

Обов'язково враховуйте, що прийменника чи прислівник можуть повністю змінити значення дієслова, до якого вони додані. Тому подібні дієслова необхідно заучувати як окремі слова. Ось приклади, які студенти розбирають у школі англійської мови:
 

Phrasal verb

Meaning

Example

look for

search / seek

шукати / прагнути

He is looking for his keys.

Він шукає свої ключі.

look up to

have a great deal of respect for a person

дуже поважати людину

His father is his role model. He is the person he looks up to.

Його батько – його приклад для наслідування. Це людина, яку він сильно поважає.

look forward to

await eagerly / anticipate with pleasure

чекати з нетерпінням

She is looking forward to visiting Paris.

Вона з нетерпінням чекає на поїздку до Парижа.

look up

to try to find a piece of information by looking in a book or on a computer

намагатися знайти інформацію за допомогою книги або комп'ютера

She didn't understand the word. So she looked it up in her dictionary.

Вона не зрозуміла слова. Тому вона подивилася це в своєму словнику.

 

Як перекладати й розуміти значення фразових дієслів?

Студентам буває важко зрозуміти значення phrasal verbs. Перш ніж шукати їх у словнику, викладач мовної школи англійської порадить використовувати контекст – часто це допомагає здогадатися про суть сказаного. Адже такі словосполучення в англійській мові можуть мати два значення:

 • буквальне – легко зрозуміти й перекласти рідною мовою:

She opened the door and looked outside. – Вона відчинила двері та визирнула назовні.
She was walking across the street when she heard the sound of an explosion. – Вона переходила вулицю, коли почула звук вибуху.

 • ідіоматичне – фрази можуть мати переносне або ідіоматичне значення, що ускладнює їх розуміння, у тому числі під час навчання в школі англійської.

Can you put me up for tonight? – Я можу залишитися у вас сьогодні на ніч?

Дієслово «put up» тут не означає «будувати» (наприклад, «зводити паркан»). Однак воно має переносне значення. Викладач школи англійської мови повинен пояснити вам, що в цьому контексті йдеться про прохання дозволити комусь залишитися у вас вдома.
 

Подільні та неподільні фразові дієслова: приклади від школи англійської

Важливий момент, який вам пояснять у школи вивчення англійської мови: phrasal verbs можуть розділятися додатковим словом. У подібних випадках зробити правильний переклад усного або письмового висловлювання важче. Розберемо цю особливість на прикладах.

 1. Іноді прийменник/прислівник ставиться або після дієслова, або після іменника:

Mary made up a really entertaining story. – Мері склала дійсно цікаву історію.
Mary made the story up. – Мері вигадала історію.

 1. Якщо в ролі іменника виступає займенник, то прийменник/прислівник слід поставити після займенника (іменника). Приклади зі школи англійської мови:

She made it up. – Вона вигадала це.
Put it down. – Прибери це.
Take it off. – Зніми це.

 1. Деякі сполучення дієслів і прислівників в іноземній мові завжди нероздільні. У школі англійської можна почути такий приклад:

I came across some old photos in a drawer. – У шухляді я знайшла кілька старих фотографій.

Школа англійської мови: фразові дієслова для висловлення емоцій - 2Як зрозуміти, коли фразу можна поділити, а коли це буде помилкою? Відвідуйте курси англійської мови і намагайтеся складати якомога більше власних речень.

Вивчаємо фразові дієслова для висловлення емоцій

Ми підготували список часто використовуваних дієслів, які можуть зустрічатися в спілкуванні з носіями іноземної мови. Подібні фрази більше характерні для неформального спілкування, але ви вивчите їх у школі англійської мови на розмовному курсі.

 • Lash out at – накинутися, зірватися (на когось):

As the kids were not obeying, she lashed out at them. – Оскільки діти не слухалися, вона зірвалася на них.

 • Crack up – цю фразу ви навряд чи почуєте в школі англійської, оскільки найчастіше вона використовується в неформальному спілкуванні для позначення раптового сміху:

The students cracked up as the music teacher entered the class wearing a weird cap. – Студенти вибухнули сміхом, коли вчитель музики увійшов до класу в дивній кепці.

 • Calm down – заспокоїтися; це словосполучення, яке іноді доводиться використовувати на уроці в школі англійської мови:

You need to calm down before starting discussion. – Вам потрібно заспокоїтися перш ніж почати обговорення.

 • Let down – використовуємо, щоб висловити розчарування. Приклад для кращого запам'ятовування:

No child should let their parents down. – Жодна дитина не має розчаровувати своїх батьків.

Школа англійської мови: фразові дієслова для висловлення емоцій - 2

Щоб легше запам'ятовувати нові слова та фрази, їх краще записувати в блокнот

 • Bottle up – це словосполучення часто використовується, коли хтось приховує почуття і не може їх висловити. Приклад, який можна почути від психолога:

It is not healthy to bottle up your feelings. – Стримувати свої почуття – шкідливо.

 • Blow up – застосовуємо, коли ми говоримо про спалах гніву. Для кращого розуміння використовуйте приклад зі школи англійської мови:

Don’t blow up at me, it wasn’t my mistake. – Не кричи на мене, це була не моя помилка.

 • Freak out – словосполучення, яке використовується для опису тривоги або страху. Простий приклад зі школи англійської:

People freaked out when they heard the news. – Люди злякалися, почувши новини.

Ви можете навчитися виражати свої емоції англійською всього лише за 20 хвилин. Все це дізнаєтеся в короткому онлайн курсі з англійської мови від Booyya - Emotions. Фразові дієслова - https://bit.ly/38Qwk2r.

Фразові дієслова, які найважче зрозуміти

Пропонуємо вивчити популярні англійські фрази, які досить часто використовуються в неформальному спілкуванні. Їх важко зрозуміти, тому краще одразу завчити.

 • To cheer up – слід перекладати як «покращити настрій». Використовуйте його, якщо хочете підбадьорити людину або допомогти їй почуватися щасливіше. Коли ми намагаємося підтримати людину, то говоримо: «it can’t be that bad» (усе не може бути так погано). У подібній ситуації можна сказати, що ви намагалися to cheer up this person.

Краще зрозуміти значення словосполучення допоможуть приклади від мовної школи англійської:

If I feel miserable, I usually call my best friend and we go for a coffee and a chat. That always cheers me up. – Якщо я почуваюся нещасним, я зазвичай телефоную найкращому другові, і ми йдемо випити кави й поговорити. Це завжди мене підбадьорює.

How do you cheer your friends up when they are feeling low? – Як ви підтримуєте своїх друзів, коли їм погано?

 • To get carried away – цей вислів можна перекласти як «захопитися», «втратити контроль». У школі англійської мови ви дізнаєтеся, що подібне говорять про людину, яка дуже заглибилась у себе та припинила помічати те, що відбувається навколо. Наприклад:

I was so overjoyed when I got my exam results, I got completely carried away and started hugging and kissing everyone! – Я так зрадів, коли отримав результати іспиту, що зовсім захопився та почав усіх обіймати й цілувати!

 • To get over something – впоратися, подолати, пережити. Використовуємо це фразове дієслово, коли нам стає краще після хвороби або неприємної події. Пропонуємо кілька прикладів:

Do you find it easy or difficult to get over disappointments? – Вам легко чи важко впоратися з розчаруваннями?

 А щоб вивчити three word phrasal verbs, проходьте короткий онлайн курс від Booyya - https://bit.ly/3qMZy8U, в якому ти дізнаєшся, прослухаєш, попрактикуєш і запам'ятаєш 14 таких фраз.

Школа англійської мови: фразові дієслова для висловлення емоцій - 3

Намагайтеся частіше практикуватися у використанні перерахованих phrasal verbs, особливо під час відвідування школи англійської мови. Не соромтеся говорити про свої почуття англійською – навіть якщо ви зробите помилку, викладач допоможе виправитися. Ви станете впевненішими в розмовах із носіями мови поза школою та зможете по-справжньому заговорити іноземною мовою.

Вам також може сподобатися:
About English Language
7 сучасних трендів онлайн-навчання, які змінюють гру
Привіт, мене звати Віка, я викладач та методист в школі англійської мови Green Forest вже понад 8 років і зараз я пропоную вам зануритись в тренди онлайн-навчання. Коли я починала своє викладацьке життя, то ще було модно готувати на заняття якомога більше друкованих матеріалів, кольорових карток, ігор…
About English Language
7 популярних міфів та фактів про вивчення англійської мови
З яким викликами стикаються викладачі майже щодня? Одне з найважчих завдань - це зрозуміти як краще та ефективніше побудувати процес навчання для тої чи іншої групи, чи окремого студента. Дуже часто ми уявляємо як повинен проходити процес навчання, базуючись на: нашому попередньому досвіді (наприклад,…
About English Language
Що таке irregular verbs (неправильні дієслова) та як їх вивчити
Дієслово (verb) як в українській, так і в англійській мові означає дію. Однак певні відмінності у формах та їх утворенні все ж існують. Дієслово завжди має початкову форму (V – infinitive). В українській мові можна поставити питання «Що робити?»: To drink – пити To eat –…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.