Grammar. 23.05.2024

Підмет в англійській мові: яким буває і чим виражається

Автор: Марія Панкратова

Підмет (Subject) – це член речення, який виражає особу чи предмет, що знаходяться в центрі уваги цього речення. В англійській мові підмет виконує певну дію, але також може виступати об’єктом, над яким виконується дія, чи описуватися іншими членами речення. 

Аби будувати правильні та зрозумілі речення англійською, розглянемо, які існують види підметів, чим вони можуть виражатися та як їх шукати у реченнях.

Зміст

1. Типи підмета в англійській мові
    1.1. Простий підмет
    1.2. Складений підмет в англійській мові
    1.3. Повний підмет
2. Засоби вираження
3. Формальний підмет в англійській мові
    3.1. It
    3.2. There
    3.3. One
    3.4. You, we, they
4. Як знайти підмет у реченнях англійської мови
5. Перевірте себе

Типи підмета в англійській мові

В англійській мові виділяють три основних види підмета: 

 • простий (Simple Subject); 
 • складений (Compound Subject);
 • повний (Complete Subject). 

Але оскільки він є невід’ємною частиною всіх речень, за винятком наказового способу, виокремлюють ще один вид – формальний підмет (Dummy Subject).

Простий підмет

Простий підмет складається з одного слова, яким часто є іменник (власні та загальні назви) чи займенник.

 • Olena is watching a movie. – Олена дивиться фільм. (власна назва)
 • Children love playing with animals. – Діти люблять грати з тваринами. (загальна назва)
 • They are students. – Вони студенти. (займенник)

Складений підмет в англійській мові

Складений підмет – це два або більше простих підметів, які стосуються одного дієслова-присудка. Елементи складеного підмета в англійській мові пов’язані між собою єднальним сполучником.

 • Mum and I are huge fans of fantasy books. – Ми з мамою – великі шанувальниці книжок у жанрі фентезі.
 • Neither Olena nor Ivan wanted to do house chores. – Ані Олена, ані Іван не хотіли займатися хатніми справами.
 • Pizza and lasagna are originally from Italy. – Піца і лазанья родом з Італії.

В англійській мові є порядок, в якому мають перераховуватися займенники в реченні. Спочатку йдуть займенники другої особи (ти, ви), потім третьої (він, вона, воно, вони), а в самому кінці – займенники першої особи (я, ми).

 • You, Mariia and I will be responsible for gathering data. – Ти, Марія і я відповідатимемо за збір даних.
 • They and I belong to different worlds. – Ми з ними належимо до різних світів.

Тобто займенник I (я) має завжди має ставитись наприкінці переліку.

У разі використання складеного підмета в англійській мові варто також звернути увагу на узгодження головних членів речення. Присудок узгоджується не з окремим елементом, а з усім складеним підметом, тобто у прикладі «mum and I are huge fans of fantasy books» присудок стоїть у множині (are замість am), бо стосується особи у множині (mum and I = we).

Щоб вивчити члени речення, складайте власні приклади (фото)

Повний підмет

Повний підмет – це простий або складений підмет разом з усіма словами, які їх визначають. Це можуть бути артиклі, присвійні займенники, прикметники і навіть цілі звороти чи речення.

 • My family is rather small. – Моя родина досить невелика.
 • Mark’s dog and my cat are the best friends. – Пес Марка і мій кіт – найкращі друзі.
 • The athlete who won the competition dedicated the victory to his girlfriend. – Спортсмен, який виграв змагання, присвятив перемогу своїй дівчині.

У цих прикладах ми не можемо виокремити одне слово (наприклад, спортсмен) в якості підмета цього речення, адже ним є не будь-який спортсмен, а саме «спортсмен, який виграв змагання».

Засоби вираження

Найчастіше підмет виражається іменником або займенником, але ним також може виступати герундій (-ing form), інфінітив (infinitive), числівник і різні іменникові фрази (noun phrases).

Засіб вираження

Приклад

Переклад

Іменник

Spring always comes after winter.

Mike was a real bookworm.

Весна завжди приходить після зими.

Майк був справжнім книголюбом.

Займенник

They don’t like playing football.

We are having a party this weekend.

Вони не люблять грати у футбол.

Цими вихідними ми влаштовуємо вечірку.

Герундій

Dancing is a great way to spend free time.

Cooking helps me to relax.

Танці – чудовий спосіб провести вільний час.

Готування допомагає мені розслабитися.

Інфінітив

To move to a new city wasn’t easy for her.

To get on well with your colleagues is a guarantee of success.

Переїхати до нового міста було для неї нелегкою справою.

Добре ладнати з колегами – запорука успіху.

Числівник

Two can play at that game. (idiom)

Seven is my lucky number.

У цю гру можуть грати двоє. (ідіома)

Сім – моє щасливе число.

Іменникові фрази

The sun is shining brightly today. (determiner + noun)

A blonde woman came into the room. (premodifier + noun)

Сьогодні сонце світить яскраво. (визначник + іменник)

До кімнати увійшла світловолоса жінка. (премодифікатор + іменник)

 

Використання інфінітива притаманне офіційній англійській. В розмовній англійській замість нього частіше використовують герундій:

To move to a new city wasn’t easy for her. = Moving to a new city wasn’t easy for her.

Формальний підмет в англійській мові

Речення в англійській мові обов’язково мають містити підмет, і в тих випадках, коли особи чи предмета, що зайняли б його позицію, немає, використовується формальний підмет. 

Формальний підмет в англійській мові – це член речення, який служить для виконання граматичних вимог структури речення і не має смислового навантаження. Прикладами є слова it, there, one, а також you, we, they.

It

В якості формального підмета it використовується у таких випадках:

1) розмови про різні дати та час:

 • It’s half past five. – Зараз пів на шосту.
 • It’s my birthday tomorrow. – Завтра у мене день народження.
 • Why is it so cold outside? It is already April. – Чому на вулиці так холодно? Надворі квітень.

2) розмови про погоду:

 • It’s raining, isn’t it? – Йде дощ, чи не так?
 • It was a sunny day. – Був сонячний день.
 • It is going to snow today. – Сьогодні піде сніг.

3) розмови про відстань:

 • Is it a long drive? – Довго їхати?
 • I hope it’s a short walk from here. – Сподіваюсь, звідси можна легко дійти пішки.
 • It is a one-hour flight from Warsaw. – Від Варшави це займає одну годину літаком.

4) висловлювання думки:

 • It’s a pleasure to meet you. – Приємно познайомитися з вами.
 • It’s impossible to read this book in two days. – Цю книгу неможливо прочитати за два дні.
 • It was nice working with you. – Було приємно працювати з вами.

Речення з it можуть перекладатися безособовим (можна дійти, неможливо прочитати), називним (завтра день народження, надворі квітень) чи повним реченням (йде дощ, був сонячний день).

There

There використовується для позначення:

1) розташування:

 • There is a sofa in the living room. – У вітальні є диван.
 • There were flowers on the windowsill. – На підвіконні стояли квіти.
 • There are two elevators in the apartment building. – У цьому багатоквартирному будинку два ліфти.

2) часу, коли щось відбувається:

 • There will be a party soon. – Скоро буде вечірка.
 • There’ll be a lunar eclipse tonight. – Сьогодні ввечері буде місячне затемнення.
 • There is a concert on Sunday. – У неділю буде концерт.

3) кількості:

 • There’s plenty of butter left. – Залишилося багато масла.
 • There were five people at the meeting. – На зустрічі було п’ятеро людей.
 • Is there any milk? – Чи залишилось молоко?

4) існування або наявності чогось:

 • There is a big problem. – Є велика проблема.
 • There was a terrible accident. – Сталася жахлива аварія.
 • There is no such thing as a perfect person. – Ідеальних людей не існує.

В українській мові в таких реченнях є підмет. Ним виступає іменник (інколи інша частина мови), який в оригінальному реченні йде після there.

One

Займенник one як формальний підмет може використовуватися для позначення людей в цілому. Таке узагальнення властиве більш офіційному стилю.

 • One must study hard to pass the exam. – Потрібно старанно вчитися, щоб скласти іспит.
 • One shouldn’t use a phone when driving. – Не можна користуватися телефоном за кермом.
 • If one fails, one must try harder next time. – Якщо зазнаєш невдачі, наступного разу маєш старатися більше.

Слово one не перекладається українською мовою; замість нього використовуються безособові чи узагальнено-особові речення.

You, we, they

У розмові з метою узагальнення частіше використовуються займенники you, we та they.

 • You must study hard to pass the exam. – Потрібно старанно вчитися, щоб скласти іспит.
 • We tend to avoid talking about politics. – Ми схильні уникати розмов про політику.
 • Do they eat frog legs in France? – У Франції їдять жаб’ячі лапки?

У перекладі українською вживаються безособові, неозначено-особові, узагальнено-особові та навіть повні речення.

Займенники one, you та we включають особу, що висловлює думку, в це узагальнення. Натомість they використовується стосовно інших, не включаючи того, хто вимовив речення.

Практикуйтеся та виконуйте вправи для закріплення (фото)

Як знайти підмет у реченнях англійської мови

Існує декілька способів для визначення підмета в реченнях англійської мови. По-перше, можна знайти дієслово і шукати далі, відштовхуючись від нього. У стверджувальних реченнях підмет стоїть перед дієсловом:

 • They love hanging out with friends. – Вони люблять проводити час з друзями.
 • Sarah didn’t like porridge in childhood. – Сара не любила каші в дитинстві.

У питальних реченнях англійської мови підмет стоїть після допоміжного чи модального дієслова та перед основним дієсловом:

 • Do you want a glass of water? – Хочеш склянку води? (в українській мові «ти» можна опустити)
 • Have they watched this movie? – Вони дивилися цей фільм?

По-друге, можна поставити питання, хто чи що виконує дію у реченні:

 • A boy is running down the road. (Who is running down the road? A boy.) – Дорогою біжить хлопчик. (Хто біжить дорогою? Хлопчик.)
 • My favourite cup has broken. (What has broken? My favourite cup.) – Моя улюблена чашка розбилася. (Що розбилось? Моя улюблена чашка.)

У пасивному стані (Passive Voice) замість цього можна поставити питання, кого чи що описує речення:

 • His car was stolen by thieves. (What is being described here? His car.) – Його машину вкрали злодії. / Його машина була вкрадена злодіями. (Що тут описується? Його машина.)
 • Flowers are watered every three days. (What is being described here? Flowers.) – Квіти поливають кожні три дні. (Що тут описується? Квіти.)

Перевірте себе

Аби краще засвоїти матеріал і відточити навички знаходження підмета в реченнях англійської мови, визначте його у цих прикладах (щоб побачити підказку, клікніть на відповідне речення):

 1. Birds were singing among the trees.

  Birds

 2. This energetic cat is trying to catch a butterfly.

  This energetic cat

 3. Kate and I have been best friends since childhood.

  Kate and I

 4. I don't like the weather – it is too windy and cool.

  I; it

 5. We were invited to a party by the student council president.

  We

 6. What did your family do last summer?

  your family

 7. One mustn't be late for a job interview.

  One

Вам також може сподобатися:
Vocabulary
6 безкоштовних онлайн-курсів англійської для всіх рівнів на літо 2024
Ось і літо прийшло: пора хоч трішки відпочити та розслабитися. Це чудовий час для перезарядки, але не варто забувати про важливість підтримки своїх знань та навичок, у тому числі й володіння англійською мовою. За три літні місяці без практики можна втратити те, що ви так старанно вивчали раніше. Що…
Grammar
Conjunctions – сполучники в англійській мові
Без існування сполучників будь-яка мова не була би милозвучною, а речення виглядали б порубаними на шматки. Тому не варто й зазначати, яка велика роль сполучників. У цій статті ми розглянемо основні аспекти вживання англійських сполучників та їхні види, сполучникові прислівники та відмінності сполучників…
Video
Безкоштовний відеоурок англійської мови з викладачем: Subject Questions | Питання до підмета
"What (made you чи did you make) choose this career path?" — а ви знаєте, як правильно ставити питання до підмета в англійській? Пропонуємо вам розібратися у цій важливій темі разом зі старшою викладачкою Green Forest у нашому новому відео  — https://bit.ly/4bKuA9n Вмикайте…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.