Grammar. 28.04.2016
Grammar Teacher

Numerals: як використовувати числівники англійською

Автор: Grammar Teacher

Все життя нас оточують числа. Ми рахуємо гроші, які заробляємо і витрачаємо, вагу наших валіз в аеропорту, роки або місяці, проведені десь або з кимось, години та хвилини очікування, метри та кілометри відстані між місцями тощо. Для всіх цих вимірювань нам потрібно використовувати у своїй мові числівники. У цій статті ми збираємось обговорити саме їх.

Numerals: як використовувати числівники англійською

Числівники англійською / Numerals

Числівник – це слово (або їх поєднання), що позначає число. Можна виділити два основних типи: кількісні та порядкові числівники. Кількісні числівники використовуються для рахунку (один, два, три). Порядкові числівники позначають порядок (перший, другий, третій). Числівники можуть бути написані цифрами або буквами (2 або два; 25 або двадцять п'ять; 17-те або сімнадцяте).

У цій статті ми збираємося обговорити не тільки порядкові та кількісні числівники, але також дроби, а ще – деталі, пов'язані з використанням числівників.

Cardinal numerals (Кількісні числівники)

В англійській мові в офіційних нетехнічних текстах числа від одного до ста, круглі числа та будь-які числа, які можуть бути виражені одним-двома словами, зазвичай пишуться словами.

У менш формальних текстах, як правило, слід прописувати словами числа від одного до десяти, а для чисел більше десяти можна використовувати цифри.

For example:

 • She has got three brothers. 
 • How many feet are there in a mile? – There are 5280 feet in a mile.

Числа на початку речення слід писати словами. Якщо потрібно використовувати цифри, змініть структуру речення.

For example: Fifty-six workers were fired yesterday. – Yesterday 56 workers were fired.

Числівники, що несуть одну функцію у реченні, зазвичай записуються однаково – або словами, або цифрами.

For example: He wrote one hundred and thirty essays, fifty-two stories, and seven novels./ He wrote 130 essays, 52 stories, and 7 novels.

Ось символи та слова, які представляють кількісні числівники:

Symbol

Word

Symbol

Word

0

nought

17

seventeen

1

one

18

eighteen

2

two

19

nineteen

3

three

20

twenty

4

four

21

twenty-one

5

five

30

thirty

6

six

40

forty

7

seven

50

fifty

8

eight

60

sixty

9

nine

70

seventy

10

ten

80

eighty

11

eleven

90

ninety

12

twelve

100

one hundred

13

thirteen

101

one hundred and one

14

fourteen

1.000

one thousand

15

fifteen

1.000 000

one million

16

sixteen

1.000.000.000.000*

one billion

І в британській, і в американській англійській числівники від тисячі й більше зазвичай відділяються комою. Із правого боку відраховуються три цифри: 4,286; 12,345; 378,925; 6,540,210.

Деякі посібники рекомендують писати чотиризначні числівники без коми: 1570; 2358; 5625.

У числах, записаних словами в британській англійській, сполучник «and» використовується перед десятками, а якщо десятків немає – перед одиницями, починаючи з сотень: one hundred and twenty-three (123); four hundred and seven (407); three thousand five hundred and thirty-eight (3,538); seventy-three thousand and five (73,005); five million three hundred thousand and fifty (5,300,050).

Зверніть увагу на використання більше одного сполучника «and» у великих числівниках у британській англійській: two million six hundred and twenty-five thousand three hundred and ten (2,625,310).

В американській англійській сполучник «and» зазвичай не використовується перед десятками або одиницями: one hundred twenty-three (123); four hundred seven (407); three thousand five hundred thirty-eight (3,538); seventy-three thousand five (73,005); two million six hundred twenty-five thousand three hundred ten (2,625,310); five million three hundred thousand fifty (5,300,050).

У британській англійській сполучник «and» також використовується перед десятками або одиницями в порядкових числівниках більше сотні: one hundred and tenth (110th); three thousand and fifth (3005th). Але «and» не використовується в американських порядкових числівниках: one hundred tenth (110th); three thousand fifth (3005th). А тепер детальніше про порядкові числівники.

Numerals: як використовувати числівники англійською - 3

Ordinal numerals (Порядкові числівники)

Як правило, порядкові числівники використовуються як прикметники і стоять перед іменниками. Перед порядковим числівником зазвичай стоїть артикль «the». Прописують їх словами, якщо число до десяти.

For example:

 • The first story was interesting. The second was dull.
 • John Kennedy was the 35th president of the United States.

Ось порядкові числівники цифрами та словами:

In figures

In words

In figures

in words

1st

the first

20th

the twentieth

2nd

the second

21st

the twenty-first

3rd

the third

22nd

the twenty-second

4th

the fourth

23rd

the twenty-third

5th

the fifth

24th

the twenty-fourth

6th

the sixth

25th

the twenty-fifth

7th

the seventh

26th

the twenty-sixth

8th

the eighth

27th

the twenty-seventh

9th

the ninth

28th

the twenty-eighth

10th

the tenth

29th

the twenty-ninth

11th

the eleventh

30th

the thirtieth

12th

the twelfth

40th

the fortieth

13th

the thirteenth

50th

the fiftieth

14th

the fourteenth

60th

the sixtieth

15th

the fifteenth

70th

the seventieth

16th

the sixteenth

80th

the eightieth

17th

the seventeenth

90th

the ninetieth

18th

the eighteenth

100th

the hundredth

19th

the nineteenth

101st

the hundred and first

Складна вимова числівників англійською / numerals

Зверніть увагу на відмінності в написанні та вимові таких кількісних та порядкових числівників.

 • two, twelve, twenty, twenty-two – second, twelfth, twentieth, twenty-second;
 • three, thirteen, thirty, thirty-three – third, thirteenth, thirtieth, thirty-third;
 • four, fourteen, forty, forty-four – fourth, fourteenth, fortieth, forty-fourth;
 • five, fifteen, fifty, fifty-five – fifth, fifteenth, fiftieth, fifty-fifth;
 • eight, eighteen, eighty, eighty-eight – eighth, eighteenth, eightieth, eighty-eighth;
 • nine, nineteen, ninety, ninety-nine – ninth, nineteenth, ninetieth, ninety-ninth;

Запам'ятайте вимову таких числівників: five [faiv] – fifth [fifθ]; nine [nain] – ninth [nainθ].

Числівники типу «eighteen» мають два наголоси: sixteen ['siks'ti:n]; eighteen ['ei'ti:n]. Залежно від положення чисельного у реченні основний наголос може падати на перший або останній склад.

For example: He has SIXteen BOOKS. How many? – SixTEEN.

У таких числівниках як «eighty» один наголос на перший склад: twenty ['twenti]; sixty ['siksti]; eighty ['eiti].

Зверніть увагу на вимову таких порядкових числівників: twentieth ['twentiiθ]; fortieth ['fo:rtiiθ]; fiftieth ['fiftiiθ]; seventieth ['seventiiθ]; ninetieth ['naintiiθ].


Щоб назавжди запам'ятати, як правильно писати дати та інші числа англійською мовою, пройдіть короткий онлайн урок англійської мови "Numbers in English. Цифри, числа та дати в англійській мові" від супермаркету інтерактивних курсів booyya.com за посиланням - https://bit.ly/3r8Ab3r 


Fractions (Дроби)

Коли ми щось вимірюємо, наприклад, довжину, це не завжди ціле число. Тому нам потрібні числа, які менші за 1, 2 або інші цифри – числа, що є частинами цих цифр: половина, третя/ четверта/ п'ята/ мільйонна частина будь-якої цифри.

Numerals: як використовувати числівники англійською - 5

Перше число в дробі, записане перед рискою (/), називається чисельником і виражається кількісним числівником. Друге число, написане після риски (/), називається знаменником і виражається порядковим числівником. Наприклад, написане цифрами 1/5 вимовляється та пишеться словами як one-fifth.

Зверніть увагу, що при написанні дробів словами, а не символами необхідно використовувати дефіс (-). Наприклад: 1/7 буде one-seventh. Але коли чисельник або знаменник вже розділений дефісом, вам не потрібно використовувати ще один дефіс. Наприклад: 1/25 буде one twenty-fifth, а НЕ one-twenty-fifth. Ось ще приклади дробів, представлених символами та словами:

 • 1/2 – one-half / a half; 1/3 – one-third;
 • 1/4 – one-fourth / a quarter;
 • 1/5 – one-fifth; 1/8 – one-eighth;
 • 1/9 – one-ninth; 1/10 – one-tenth;
 • 1/12 – one-twelfth; 1/20 – one twentieth;
 • 1/32 – one thirty-second;
 • 1/100 – one-hundredth;
 • 1/1000 – one-thousandth;
 • 2/3 – two-thirds; 4/5 – four-fifths;
 • 3/4 – three-fourths / three-quarters;
 • 5/8 – five-eighths; 9/10 – nine-tenths;
 • 7/36 – seven thirty-sixths;
 • 33/100 – thirty-three hundredths;
 • 65/1000 – sixty-five thousandths;
 • 1 1/2 – one and a half;
 • 1 1/4 – one and a quarter;
 • 3 2/5 – three and two-fifths;
 • 6 3/7 – six and three-sevenths.

He has already written three-quarters of his new novel.
A cent is one hundredth part of a dollar.
This box weighs two-thirds of a kilogram.

Decimal fractions (Десяткові дроби)

Тут уже крапка (не кома) відокремлює ціле від дробу. Десяткові дроби записуються цифрами. Вимовляючи десяткові дроби, ми використовуємо слово «point» для позначення крапки. Цифри після крапки вимовляються окремо.

For example: When you have the number 1.36 we say "One point three six." 

Цифри ліворуч від крапки зазвичай читаються як кількісний числівник, а цифри праворуч – читаються окремо.

For example: 546.132 can be read as "five hundred forty-six point one-three-two".

Squared/ Cubed/ To the power of (У кубі, у квадраті)

Числа в квадраті записуються 2² = говоримо «Two squared» = 2 x 2 = Два в квадраті – чотири.

Числа в кубі записуються 2³ = ми говоримо «Two cubed» = 2 x 2 x 2 = Два в кубі – вісім.

Ви також можете сказати «to the power of» (у ступені). Two to the power of two equals four. Two to the power of three equals eight. Two to the power of twelve = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 4096. Але набагато простіше написати 2¹² = 4096. 

Цікаві числа

 • 0

Є кілька способів сказати 0 англійською мовою.

 

When we use it

Example

0 = oh

after a decimal point

9.02 = "Nine point oh two."

in bus or room numbers

Room 101 = "Room one oh one."

Bus 602 = "Bus six oh two."

in phone numbers

9130472 = "Nine one three oh four seven two."

in years

1906 = "Nineteen oh six."

0 = nought

before a decimal point

0.06 = "Nought point oh six."

0 = zero

in temperature

-10°C = "10 degrees below zero."

US English for the

number

0 = "Zero"

0 = nil

in football

Chelsea 2 Manchester United 0 = "Chelsea two Manchester United nil. "

0 = love

in tennis

20-0 = "Twenty love. "

 

 • 12

 

Число 12 часто подається як «dozen» (дюжина), а число 6 – «a half dozen» (пів дюжини).

For example

 • 12 eggs= "A dozen eggs." 
 • 6 eggs = "Half a dozen eggs." 

Numerals: як використовувати числівники англійською - 7

 • 13

«A dozen» – це 12, а «a baker's dozen» – це 13, тому що в минулому пекарі, спіймані на обрахуванні клієнтів, могли бути піддані суворому покаранню, тому вони зазвичай додавали додаткову булочку, щоб компенсувати вагу.

 • 100

Століття дорівнює ста рокам. Римська цифра 100 – C (від centum). Сто – це основа процентної частки (буквально «per hundred»). 100% – це повна кількість чогось.

 • 1 billion

Коли ж мільярд не мільярд? У британській англійській мільярд традиційно означає мільйон мільйонів = 1,000,000,000,000 = 1012. В американській англійській мільярд означає тисячу мільйонів = 1,000,000,000 = 109.

Американський мільярд став еталоном технічного та фінансового використання.

Однак, щоб уникнути плутанини, краще використовувати терміни «тисяча мільйонів» для 109 і «мільйон мільйонів» для 1012.

«Milliard» французькою означає число 109. Воно не використовується в американській англійській, але рідко використовується в британській англійській.

Літери як числа

 • k

Літера k часто використовується для позначення тисячі. Отже, 1k = 1000.

Якщо ви бачите оголошення про вакансію, де пропонується зарплата у розмірі £12k – це означає £12,000.00.

 • m

Літера m часто використовується для позначення мільйона. Отже, 1m = 1,000,000.

Якщо ви бачите оголошення про вакансію із зарплатою £12m – надсилайте резюме!

 • bn

Літери bn позначають мільярд. Отже, 1bn зазвичай дорівнює 1,000,000,000 (див. вище).

Якщо ви бачите оголошення про вакансію із зарплатою £12bn, швидше за все, це помилка.

 • myriad

Слово «myriad» раніше означало 10,000. Тепер воно використовується для позначення незліченної кількості речей.

Sums

Symbols

Word (common term in brackets)

+

Plus (And)

-

Minus (Take away)

X

Multiplied by (Times)

÷

Divided by

(=)

Equals (ls)

.

Point

%

Percent

 

For example: (((1 + 6) - 2) x 2) ÷ 2.5=4: a) One plus six minus two multiplied by two divided by two point five equals four; b) One and six take away two times two divided by two point five is four. 

10% 100=10: Ten percent of one hundred equals ten.

Отже, наступного разу, коли ви говоритимете про математику англійською мовою, про максимальну швидкість вашої нової машини, про шматок пирога, з'їдений вашим другом, ви будете знати, який числівник використовувати, як він пишеться і які символи використовувати.

Якщо ви хочете попрактикуватися, перейдіть за посиланням, де ви знайдете вправи:

Вам також може сподобатися:
Grammar
Підмет в англійській мові: яким буває і чим виражається
Підмет (Subject) – це член речення, який виражає особу чи предмет, що знаходяться в центрі уваги цього речення. В англійській мові підмет виконує певну дію, але також може виступати об’єктом, над яким виконується дія, чи описуватися іншими членами речення.  Аби будувати правильні та…
Video
Відео: Умовні речення в англійській мові на прикладі мемів | Conditionals 0, 1, 2, 3, Mixed
Розібратися зі всіма типами Conditionals в англійській на прикладі мемів за одне відео? Пфф, а чому б і ні! Все це реально, і доведе це Настя Сеніва у новому відео від Green Forest — https://bit.ly/3Jl3BF9. У ньому за допомогою мемів ми дали найпростіші пояснення та приклади усіх типів умовних…
Grammar
Past Continuous – правила застосування та приклади побудови речень у минулому тривалому часі
Past Continuous – минулий тривалий час, що вказує на певну дію в минулому впродовж певного періоду. Цей час є широковживаним в англійській мові, тому ніяк не можна пропустити вивчення цієї теми. У цій статті ми поглянемо на правила Past Continuous, а також порівняємо минулий тривалий час з іншими…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.