Grammar. 19.07.2023

Mixed Conditionals – правила використання та приклади

Мова – це інструмент, що дозволяє нам виражати широкий спектр ідей і можливостей. Умовні речення створені для того, щоб повідомити про гіпотетичні ситуації та їх потенційні результати.

У цій статті ми розглянемо тонкощі умовних речень змішаного типу, розберемо їх структуру, цілі та принципи, що лежать в основі, наприклад, послідовність часу та роль гіпотетичних ситуацій. Зрозумівши ці принципи, ви зможете орієнтуватися в різноманітних мовних ситуаціях і забезпечити більш чітке й точне розуміння багатьох англомовних виразів.

Зміст

1. Основні типи умовних речень
2. Для чого потрібні Mixed Conditionals?
3. Mixed Conditionals: правила і приклади
4. «Підводні камені» використання Mixed Conditionals
5. Коли НЕ слід використовувати Mixed Conditionals?
6. Практичні поради для розуміння Mixed Conditionals
7. Вправи для закріплення теми

Mixed Conditionals – саме та граматична тема, що може заплутати навіть найстараннішого студента під час вивчення. Чому ж так? Справа в тому, що дана конструкція поєднує у собі характеристики двох різних типів умовних речень: другого та третього, у двох різних варіаціях. У той момент, коли нам потрібно висловити більш складну умову, на допомогу приходять Mixed Conditionals. Давайте розберемось з усім по порядку.

Основні типи умовних речень

Для того щоб зрозуміти правила Mixed Conditionals, потрібно вміти застосовувати на практиці основні типи умовних речень. Нагадаємо, всього існує чотири типи:

Zero Conditional

Пояснення для нульового типу найпростіше: він стосується фактів, звичок, правил або законів. Його умова не залежить від часових рамок. Результат умови справджується завжди. Пояснення структури умовних речень краще запам’ятовується у таблиці.

If clause

Main clause

If + Present Simple

Present Simple


Examples:

 • If you heat ice, it melts. (General truth) – Якщо гріти лід, він тане. (Загальний факт)
 • If you follow the rules, you will succeed in this game. (Cause and effect) – Якщо ви будете дотримуватися правил, ви досягнете успіху в цій грі. (Причина і наслідок)
 • If you engage in online piracy, you can be liable for copyright infringement. (Specific actions that are prohibited by law) – Якщо ви займаєтесь онлайн-піратством, вас можуть притягнути до відповідальності за порушення авторських прав. (Конкретні дії, заборонені законом)

Conditional 1

Речення такого типу описують майбутній можливий результат за поставленої умови. Можна назвати цей тип «реальним»: він дозволяє описати те, що, на нашу думку, ще може статись або чого б ми хотіли.

If clause

Main clause

If + Present Simple

Future Simple


Examples:

 • If the weather is nice, we will go for a picnic. (Plans) – Якщо буде гарна погода, ми підемо на пікнік. (Плани)
 • If you don't set an alarm, you will oversleep. (Warning) – Якщо ви не поставите будильник, то проспите. (Попередження)
 • If you study hard, you will pass the exam successfully. (Prediction) – Якщо ви будете старанно вчитись, то успішно складете іспит. (Передбачення)

Conditional 2

На відміну від перших двох, цей тип відповідає за нереальні ситуації у теперішньому часі. Використовувати дану граматичну конструкцію можна, говорячи про свої найсміливіші мрії, справдження яких малоймовірне. Вам також знадобиться Conditional 2, якщо даєте комусь рекомендації або поради.

If clause

Main clause

If + Past Simple

Would + Verb


Examples:

 • If I had enough money, I would start my own business. (Dream) – Якби у мене було достатньо грошей, я б відкрив власну справу. (Мрія)
 • If I were you, I would take that job offer without hesitation. (Advice) – На вашому місці я без вагань прийняв би цю пропозицію про роботу. (Порада)
 • If it were not for my fear of heights, I would try skydiving. (Hypothetical limitation) – Якби не страх висоти, я спробував би стрибнути з парашутом. (Гіпотетичне обмеження)

Conditional 3

Цей тип близький до попереднього: він так само відповідає за нереальні ситуації, але у минулому. Конструкція Third Conditional відповідає за дії, які теоретично могли б статись, але вони були в минулому і ми вже на них не зможемо вплинути. Як правило, застосовують даний тип і для вираження жалю за те, що відбулось.

If clause

Main clause

If + Past Perfect

Would + Have + Past Participle


Examples:

 • If she hadn't missed her flight, she would have arrived on time. – Якби вона не спізнилася на рейс, то прибула би вчасно. 
 • If we had taken a different route, we wouldn't have got(ten) stuck in traffic. – Якби ми пішли іншим маршрутом, ми не потрапили би в затор.
 • If they had invited us to the party, we would have attended. – Якби вони запросили нас на свято, ми б прийшли.
 • If we had known the rules earlier, we would have played better. – Якби ми знали правила раніше, ми б грали краще. 

Для чого потрібні Mixed Conditionals?

Мабуть, вас цікавить питання, для чого вивчати правила умовних речень змішаного типу, якщо цілком достатньо чотирьох основних? Пояснення достатньо просте: Mixed Conditionals стає у пригоді тоді, коли у двох частинах умовного речення йдеться про різні часові періоди. Наприклад, ми можемо міркувати: що було б зараз, якби у минулому ми вчинили по-іншому? Змішані умови дозволяють виразити складні гіпотетичні ситуації, які з’єднують різні періоди часу. 

Різні випадки використання граматики (фото)

Розуміючи конструкцію Mixed Conditionals, ми отримуємо здатність передавати складні ідеї, міркувати про нереальні або неймовірні сценарії та досліджувати взаємодію між причиною та наслідком з більшими нюансами.

Mixed Conditionals: правила і приклади

У Mixed Conditionals можливі дві різні варіації структури. Для того щоб зрозуміти, який тип використовувати в if clause, а який – у main clause, потрібно звернути увагу на контекст. Кожна комбінація представляє різні наслідки, демонструючи складність і гнучкість англійської мови.

Пояснення структури Mixed Conditionals краще сприймається у таблиці:

Type 2 + Type 3

If clause
(нереальний стан)

Main clause
(гіпотетичний результат)

If + Past Simple

Would + Have + Past Participle

If Kate spoke fluent French,

she would have secured the job in Paris.

Тобто Кейт не володіє вільною французькою мовою (нереальний стан), а якби вона знала французьку, то отримала б у минулому роботу в Парижі (гіпотетичний результат).

Type 3 + Type 2

If clause
(нереальна умова, ситуація в минулому)

Main clause
(нереальний уявний результат у теперішньому часі)

If + Past Perfect

Would/ could/ might + bare inf. 

If Brian had won the competition,

he would share the prize money with his friends.

Тобто Браян не виграв змагання, а якщо б виграв тоді (нереальна умова), то потім поділив би грошову винагороду з друзями (уявний результат).


Тож варіант Type 2 + Type 3 представляє нереальний стан у теперішньому чи майбутньому з нереалізованим результатом у минулому. І навпаки, варіант Type 3 + Type 2 представляє нереальний стан у минулому з гіпотетичним результатом у теперішньому чи майбутньому. Головне – те, що у змішаному типі умова завжди нереальна.

Отже, Mixed Conditionals в англійській мові служать для того, щоб виділити якомога більше нюансів у контексті, чого неможливо досягти при використанні одного типу умовних речень.

«Підводні камені» використання Mixed Conditionals

 • Невідповідність умови та результату. Змішані умови вимагають логічного зв’язку між умовою та результатом. Важливо переконатися, що результат є правдоподібним або логічним наслідком представленої умови.

 • Неправильне розміщення часових рамок. Змішані умовні способи включають поєднання різних часових рамок, таких як минуле, теперішнє та майбутнє, в одному реченні. Дуже важливо переконатися, що часові рамки доречно обрані, щоб передати запланований зміст.

 • Неправильне використання дієслівного часу. Однією з поширених помилок є використання неправильних дієслівних часів у змішаних умовних способах. Важливо підтримувати узгодженість між умовним реченням і реченням результату.

 • Надмірне використання змішаних умовних слів. Незважаючи на те, що Mixed Conditionals можуть додати глибини та складності вашій мові, їх надмірне або недоцільне використання може зробити вашу мову або письмо неприродними. Важливо використовувати цей тип лише тоді, коли він дійсно необхідний для передачі запланованого значення.

Важливо добре розуміти усі ці умовні структури, практикувати їх використання в різних контекстах і звертати увагу на логічну послідовність і узгодженість часових рамок у ваших реченнях. Читання літератури та прослуховування пісень англійською також може допомогти розвинути краще уявлення про те, коли та як ефективно використовувати змішані умовні способи.

Незалежно від того, чи є ви мовним ентузіастом, чи студентом, який прагне оволодіти мовою, чи професіоналом, який прагне покращити свої навички спілкування, знання Mixed Conditionals сприятимуть глибшому розумінню можливостей англійської мови.

Коли НЕ слід використовувати Mixed Conditionals?

У той час як умовні речення змішаного типу є цінним інструментом для вираження складних ідей і гіпотетичних сценаріїв, існують ситуації, коли їх використання може бути недоречним. Ось кілька прикладів, коли доцільно уникати або розглядати альтернативні конструкції замість умовних речень змішаного типу.

Коли не використовуються змішані умовні речення (фото)

1. Чіткі та прямі твердження: якщо ви хочете зробити пряме, фактичне твердження без введення гіпотетичних умов, доцільніше використовувати прості декларативні речення. Умовні вирази змішаного типу можуть додати непотрібної складності або плутанини в таких випадках.

Наприклад: I always feel happy when I spend time with my family.

2. Офіційне чи технічне письмо: у певних формальних або технічних контекстах, таких як академічні статті, наукові доповіді чи юридичні документи, як правило, краще використовувати більш точну та стислу мову. У той час як умовні фрази змішаного типу можуть додати творчому письму глибини, їхнє використання в офіційному чи технічному письмі може розглядатися як надто спекулятивне чи неточне.

Наприклад: The experimental data consistently demonstrates the efficacy of the drug.

3. Просте неформальне спілкування: у ситуаціях, коли ясність і простота мають першорядне значення, може бути доцільно використовувати більш прості конструкції речень. Складні умови змішаного типу іноді можуть призвести до плутанини або труднощів у розумінні, особливо під час спілкування з людьми, для яких мова не є рідною, або в умовах обмеженого часу.

Наприклад: If you want to go, just let me know.

4. Інформація, чутлива до часу: умови змішаного типу передбачають мікс різних часів дієслів для вираження гіпотетичних ситуацій у різних часових проміжках. У випадках, коли надання чіткої та точної інформації про час має вирішальне значення, доцільно використовувати умовні речення, які більш точно відповідають конкретним часовим посиланням.

Наприклад: If you arrive late, the meeting will have already started.

5. Висловлення загальних істин або звичок: якщо ви хочете обговорити загальні істини, звички або ситуації, що повторюються, доцільніше використовувати простий теперішній час або інші відповідні форми дієслова. Умовні висловлювання змішаного типу можуть не передавати належного значення в таких контекстах. Це той момент, коли можна було б застосувати у реченні конструкцію Mixed Conditionals, але складність тут зайва.

Наприклад: People who exercise regularly tend to have better overall health.

Зрештою, доцільність використання умовних речень змішаного типу залежить від конкретного контексту, передбачуваного значення та бажаного впливу на читача чи слухача. Важливо врахувати ці фактори та обирати конструкції, які найкраще відповідають меті та чіткості вашого спілкування.

Практичні поради для розуміння Mixed Conditionals

 1. Закріпіть базу. Перш ніж розбиратись з Mixed Conditionals, переконайтеся, що ви добре розумієте основні типи умовних речень. Ознайомтеся з їх структурою та значенням.

 2. Зосередьтеся на результаті. Mixed Conditionals часто виражають гіпотетичні чи нереальні ситуації в теперішньому чи минулому, які впливають на теперішнє. Зверніть увагу на результат або наслідок умови, оскільки це допоможе вам визначити, який час використовувати в кожній частині.

 3. Зверніть увагу на зміст. Розуміння думки, яка має бути донесена завдяки Mixed Conditionals, має вирішальне значення. Зверніть увагу на нюанси та відмінності між кожним типом змішаного умовного способу. 

 4. Практикуйтеся ще більше. Працюйте з різними прикладами Mixed Conditionals, щоб закріпити своє розуміння. Вигадуйте власні речення або знайдіть вправи в граматичних підручниках чи онлайн-ресурсах. Чим більше ви тренуєтесь, тим кращий у вас результат.

Вправи для закріплення Mixed Conditionals

Ну от, ви вже переконались, що не такий страшний цей вовк під назвою Mixed Conditionals, як його малюють. А тепер пропонуємо вам перейти до практики, щоб закріпити отримані знання. Нижче наведено кілька граматичних вправ на використання змішаного типу умовних речень.

Вправи для закріплення граматики (фото)

Натисніть на відповідне речення, щоб побачити правильну відповідь.

Exercise 1: Fill in the blanks with the appropriate mixed conditional structure.

 1. If she _ (study) more in school, she _ (have) a better job now.

  If she had studied more in school, she would have a better job now.

 2. If she _ (study) harder, she _ (have) passed the exam.

  If she studied harder, she would have passed the exam.

 3. If they _ (have) more money, they _ (travel) the world.

  If they had more money, they would travel the world.

 4. If he _ (save) money earlier, he _ (be) able to afford a new car now.

  If he had saved money earlier, he would be able to afford a new car now.

 5. If they _ (not make) that mistake, they _ (not face) the consequences.

  If they hadn't made that mistake, they wouldn't have faced the consequences.

Exercise 2: Rewrite the following sentences using Mixed Conditionals.

 1. She didn't work hard in the past, so she doesn't have a good job now.
  If she_ (work) hard in the past, she _ (have) a good job now.

   

  If she had worked hard in the past, she would have a good job now.

 2. They didn't invest wisely in the past, so they are not financially stable now.
  If they _ (invest) wisely in the past, they_ (be) financially stable now.

   

  If they had invested wisely in the past, they would be financially stable now.

 3. I didn't learn Spanish earlier, so I can't communicate with the locals during my trip.
  If I _ (learn) Spanish earlier, I _ (be able to) communicate with the locals during my trip.

   

  If I had learned Spanish earlier, I would be able to communicate with the locals during my trip.

 4. He didn't take the opportunity, so he doesn't have a chance to pursue his dreams now.
  If he _ (take) the opportunity, he _ (have) a chance to pursue his dreams now.

   

  If he had taken the opportunity, he would have a chance to pursue his dreams now.

 5. We didn't plan the project properly, so we are facing difficulties now.
  If we _ (plan) the project properly, we _ (not face) difficulties now.

   

  If we had planned the project properly, we wouldn't be facing difficulties now.


На нашій інтерактивній платформі Smarte ви можете виконати більше вправ для засвоєння правил з теми Mixed Conditionals безкоштовно! Завдання поділені за рівнями знання англійської, тож обирайте свій. Вдалої практики! 


 

Вам також може сподобатися:
Grammar
Підмет в англійській мові: яким буває і чим виражається
Підмет (Subject) – це член речення, який виражає особу чи предмет, що знаходяться в центрі уваги цього речення. В англійській мові підмет виконує певну дію, але також може виступати об’єктом, над яким виконується дія, чи описуватися іншими членами речення.  Аби будувати правильні та…
Video
Відео: Умовні речення в англійській мові на прикладі мемів | Conditionals 0, 1, 2, 3, Mixed
Розібратися зі всіма типами Conditionals в англійській на прикладі мемів за одне відео? Пфф, а чому б і ні! Все це реально, і доведе це Настя Сеніва у новому відео від Green Forest — https://bit.ly/3Jl3BF9. У ньому за допомогою мемів ми дали найпростіші пояснення та приклади усіх типів умовних…
Grammar
Past Continuous – правила застосування та приклади побудови речень у минулому тривалому часі
Past Continuous – минулий тривалий час, що вказує на певну дію в минулому впродовж певного періоду. Цей час є широковживаним в англійській мові, тому ніяк не можна пропустити вивчення цієї теми. У цій статті ми поглянемо на правила Past Continuous, а також порівняємо минулий тривалий час з іншими…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.