About English Language, Grammar. 07.10.2020

Курси англійської мови: артиклі та приклади їх використання

Автор: Світлана Федорчук

Один з підводних каменів вивчення іноземних мов – це артиклі та правила їх використання. Коли ви прийдете на курси англійської мови, рано чи пізно доведеться розібратися, що таке означений артикль, а що таке неозначений, і коли кожен із них застосовується. Адже артиклі в англійській – це основа, без якої ви не зможете отримати повноцінні знання.

Зміст

1. Артикль – база будь-якого курсу англійської мови
2. Різновиди артиклів англійської
3. Практичні приклади використання артиклів із курсів просунутої англійської мови
    3.1. Правило № 1. Конкретна ідентичність не відома
    3.2. Правило № 2. Відома конкретна ідентичність
    3.3. Правило № 3. Згадуються всі предмети або щось узагальнюється
4. Географічні назви: чи потрібен артикль в англійській?
5. Інформація про застосування артиклів в англійській мові від найкращих курсів англійської в Києві

Краще вивчати артиклі англійської разом з викладачем – якщо ви щось неправильно зрозумієте, він зможе підправити і роз'яснити, в чому конкретно була помилка. Але поки ви перебуваєте в пошуках найкращих курсів англійської в Києві, ми підготували детальне роз'яснення для теми означених і неозначених артиклів. Зберігайте статтю в закладках, щоб повертатися до неї для повторення й уточнень. 

Артикль – база будь-якого курсу англійської мови

Записавшись на найкращі курси англійської мови в Києві, ви обов'язково будете знайомитися з прикладами використання цих загадкових артиклів. Щоб зрозуміти їх функцію в іноземній мові, використаємо простий приклад:

 • The nimble, brown fox jumps over the lazy cat. – Спритний коричневий лис стрибає через ледачу кішку.

Це речення складається з двох словосполучень, у кожному з яких є іменник:

 • the nimble, brown fox – спритний коричневий лис
 • the lazy cat – лінива кішка

Обидві фрази містять іменник (fox, cat), прикметник (nimble, brown, lazy) і артикль (the). Словосполучення в англійських фразах, які ви почнете розбирати на курсах англійської мови з першого заняття, можуть включати числа, присвійні прикметники або слова-вказівки (that, these, those). 

У чому ж полягає функція артикля? Ця частинка дозволяє дізнатися більше даних про іменник, який використовується в словосполученні. Навчання на курсах англійської мови дозволить найкраще запам'ятати їх функції:

 • пояснює, про яку кількість предметів або речей йдеться: коли використовується «a» або «an» – говоримо про одну річ або предмет;
 • розповідає, чи є іменник конкретним або наводиться загальне значення;
 • сигнал про те, що річ щойно введена в розповідь або що вона вже зустрічалася слухачеві.

Щоб краще зрозуміти, повернемось до нашого прикладу з лисом і кішкою. Для позначення тварин в реченні згадувався артикль «the» – значить, ідеться про відомих нам істот. Щоб глибше розібратися з цими частинами англійської та попрактикуватися з їх використанням, радимо підібрати собі найкращі курси англійської в Києві та дочитати наш матеріал до кінця.

Курси англійської мови: артиклі та приклади їх використання
Приділіть час пошуку найкращих курсів англійської в Києві, щоб отримати якісні знання

Різновиди артиклів англійської

В англійській мові часто використовується три артиклі: «a», «an», «the». По суті, вони є різновидом прикметника. 

Означений артикль (the) ставиться перед словом, що виконує роль іменника, щоб вказати, що сутність іменника відома читачеві. На київських курсах англійської мови важливо запам'ятати, що неозначений артикль (a, an) використовується перед іменником, який є загальним або коли його приналежність невідома. На курсах будуть зустрічатися ситуації, коли іменник використовується без артикля. 

Резюмуємо правилами з найкращих київських курсів англійської.

 1. Означений «the» застосовується в іноземній перед словами в однині або множині (далі – одн. і мн.).
 2. Неозначені «a», «an» застосовуються перед іменниками в одн.; «a» використовується, якщо слово починається з приголосної букви, «an» – якщо з голосної.
 3. Обчислювальний іменник – відноситься до речей, які можна підрахувати і які мають або одн., або мн.
 4. Необчислювальний іменник – відноситься до предметів, які не рахують і завжди в одн.

Під час навчання на київських курсах англійської мови краще користуватися таблицею:

 

Згадується кількість істот

Необчислювальні іменники

Правило № 1
Неконкретна особа чи об’єкт

а, an

(без артикля)

Правило № 2
Конкретна особа чи об’єкт

the

the

Правило № 3
Усі речі або речі в цілому

(без артикля)

(без артикля)

 

Практичні приклади використання артиклів із курсів просунутої англійської мови

Для цілісного розуміння, як використовуються артиклі, київський викладач курсів іноземної повинен вам пояснити, що іменники можуть бути або обчислювальними (можна перерахувати), або необчислювальними (кількість не обмежена і вони не можуть бути підраховані). Обчислювальні іменники можуть бути в одн. або мн. Необчислювальні іменники завжди в одн.

Візьмемо приклад із найкращих курсів базової англійської мови: розмова про воду, яка була пролита на стіл. На столі може бути одна крапля (в одн.) або дві або більше крапель (у мн.). Слово «крапля» в цьому прикладі є обчислювальним іменником, тому що ми можемо підрахувати кількість крапель. Отже, згідно з правилами, що застосовуються для обчислювальних іменників, перед словом «drop» (крапля) будуть використовувати артиклі «a» або «the».

Однак, якщо ми говоримо в цілому про воду, пролиту на стіл, було б нерозумно рахувати одну воду або дві води – на столі просто вода. Вода є необчислювальним іменником. Тому під час уроків на найкращих курсах англійської в Києві вам слід застосувати правило для необчислювальних іменників. Слово «water» (вода) буде використовуватися без артикля або з артиклем «the», але в жодному разі не можна використовувати «а» – київський викладач іноземної позначить це як помилку.

Нижче розглянемо три правила, які найкраще пояснюють використання означених і неозначених артиклів. Намагайтеся запам'ятати їх, щоб швидше просуватися на київських курсах англійської мови.

Правило № 1. Конкретна ідентичність не відома

Правило говорить: використовуйте артиклі «a» або «an» тільки з іменником в одн., конкретна ідентичність якого не відома читачеві.

Який варіант обрати? Тримайте курс на слово. Використовуйте «a» перед іменниками, які починаються з приголосної букви, а «an» перед іменниками, які починаються з голосної. 

Використовуйте «a» або «an» для позначення будь-якого невизначеного члена групи або категорії. Практикуйтеся просто на своїх найкращих київських курсах англійської мови:

 • I think an animal is in the garage. – Я думаю, тварина знаходиться в гаражі.
 • We are looking for an apartment. – Ми шукаємо в квартирі.

Використовуйте артикль «a» або «an» для позначення однини (і не більше одного):

 • I own a cat and two dogs. – У мене є кішка та дві собаки.

Використовуйте англійський артикль «а» перед приголосним звуком і вставляйте «an» перед голосним звуком:

 • a boy – хлопчик 
 • an apple – яблуко 

Якщо вам вдасться обрати найкращі курси англійської в Києві, викладач повинен нагадати: іноді між артиклем і іменником ставиться прикметник. Але в англійській мові прикметник впливає лише на те, який саме артикль використовувати з двох – «a» або «an»:

 • an unhappy boy – сумний хлопчик
 • a red apple – червоне яблуко

Форма мн. від «a» або «an» – це «some». Тому не дивуйтеся, що на вашому найкращому київському курсі базової англійської мови викладач буде говорити, що в цій іноземній мові є чотири артиклі. Четвертий – це і є «some». Використовуйте «some», щоб вказати невідому обмежену кількість (але більше одного). Наприклад, що кількість яблук обмежена, але скільки саме, ми не підрахували:

 • an apple – яблуко 
 • some apples – кілька яблук 

Правило № 2. Відома конкретна ідентичність

Використовуйте «the» з будь-яким іменником (в одн. або мн., що обчислюються або необчислювальним), коли читачеві відома конкретна ідентичність іменника.

Щоб було зрозуміло, розглянемо приклади з найкращих курсів англійської в Києві.

Використовуйте «the», коли конкретний іменник уже згадувався раніше:

 • I ate an apple yesterday. The apple was juicy and sour. – Вчора я їв яблуко. Яблуко було соковитим і кислим.

Використовуйте «the», коли прикметник, фраза освітлює або звужує ідентичність іменника. Ось найкращий приклад використання з курсу англійської мови в Києві:

 • The boy sitting next to me raised his hand. – Хлопчик, який сидить поруч, підняв руку.
 • Thank you for the advice you gave me. – Дякую за поради, які ви мені дали.

Використовуйте «the», коли іменник відноситься до чогось або когось, що є унікальним:

 • the theory of relativity – теорія відносності
 • the 2003 federal budget – федеральний бюджет 2003 року

Якщо ви вирішите відвідувати курси поглибленої англійської мови або англійської за фахом у Києві, у вас буде можливість краще попрактикуватися з використанням артикля «the». Подібні курси іноземної мови передбачають більше роботи з прикладами, на відміну від базового курсу. Тому поставте собі за мету обрати найкращі курси англійської, які можна знайти в Києві.

Правило № 3. Згадуються всі предмети або щось узагальнюється

Артикль вставляється в реченнях англійської мови, коли іменник стоїть у мн., він є обчислювальним або необчислювальним іменником, який означає «все» або «взагалі».

Щоб зрозуміти правило, знову звернемося до прикладів із найкращих київських курсів:

 • Trees are yellow in the fall. (All trees are beautiful in the fall.) – Восени дерева жовті. (Восени всі дерева жовті.)
 • She was asking for advice. (She was asking for advice in general.) – Вона просила про пораду. (Вона просила про якусь пораду.)
 • I don’t like coffee. (I don’t like all coffee in general.) – Я не люблю каву. (Я взагалі не люблю всю каву.)

Географічні назви: чи потрібен артикль в англійській?

Найбільша проблема студентів на курсі іноземної мови в Києві – географічні назви. Вони збивають з пантелику, тому що деякі вимагають використання артикля, а деякі – ні. Тому раціонально буде шукати найкращі київські курси англійської мови – це гарантує, що заняття буде вести кваліфікований київський викладач, здатний ознайомити з подібними нюансами.

Курси англійської мови: артиклі та приклади їх використання
Найкращі курси англійської в Києві дозволять не тільки ознайомитися з правилами, а й попрактикуватися в застосуванні всіх чотирьох артиклів іноземної мови

Під час навчання на київських курсах використовуйте артикль «the» для об'єднаних країн, великих регіонів, пустель, півостровів, морів, каналів, гірських перевалів, груп островів. Найкращі приклади для поглиблення в курс англійської:

 • the Gobi Desert – пустеля Гобі
 • the Sacramento River – річка Сакраменто 
 • the Aleutians – Алеутські острови

Не слід використовувати артикль «the» для вулиць, парків, міст, штатів, графств, більшості країн, континентів, заток, одиночних озер, гір, островів. Приклади:

 • Kyiv – Київ 
 • France – Франція 
 • Mt. Everest – гора Еверест
 • San Francisco Bay – затока Сан-Франциско

Найкращі приклади використання артиклів у географічних назвах можна знайти в новинних статтях про різні країни та міста світу, включаючи Україну й Київ.

Інформація про застосування артиклів в англійській мові від найкращих курсів англійської в Києві

Коли вказуються невизначені, обмежена кількість обчислювальних або необчислювальні іменники, на найкращих курсах англійської в Києві викладач порадить використовувати «some»:

 • We might get rain tomorrow. Some rain would be good for the crops (a certain amount of rain, as opposed to rain in general). – Завтра може піти дощ. Невеликий дощ буде корисний для сільськогосподарських культур (певна кількість дощу, на відміну від дощу в цілому).

Необчислювальні Іменники – це ті, які зазвичай можна порахувати. Щоб не заплутатися на київських курсах англійської мови, запам'ятайте найкращі приклади таких іменників:

 • певні продукти харчування та напої: яловичина, хліб, масло, капуста, цукерки, сир, курка, шоколад, кава, риба, борошно, фрукти, молоко, макаронні вироби, вода, вино, йогурт;
   
 • деякі речовини: повітря, цемент, вугілля, пісок, бензин, золото, папір, нафта, пластик, дощ, срібло, сніг, мило, сталь, дерево, шерсть;
   
 • абстрактні іменники: порада, гнів, краса, впевненість, сміливість, веселощі, щастя, здоров'я, чесність, інформація, знання, любов, бідність, правда;
   
 • напрями навчання: історія, математика, біологія;
   
 • спорт: футбол, футбол, бейсбол, хокей;
   
 • мови: англійська, китайська, іспанська, російська;
   
 • інше: одяг, обладнання, меблі, ювелірні вироби, багаж, пошта, гроші, новини, поезія, дослідження, рух, транспорт, погода, робота.

Щоб запам'ятати всі випадки використання артиклів, важливо пройти повноцінний курс навчання англійської мови в Києві. Це дозволить не тільки ознайомитися з найкращими прикладами з живої мови, а й попрактикуватися в розмові.

Вам також може сподобатися:
About English Language
7 популярних міфів та фактів про вивчення англійської мови
З яким викликами стикаються викладачі майже щодня? Одне з найважчих завдань - це зрозуміти як краще та ефективніше побудувати процес навчання для тої чи іншої групи, чи окремого студента. Дуже часто ми уявляємо як повинен проходити процес навчання, базуючись на: нашому попередньому досвіді (наприклад,…
About English Language
Що таке irregular verbs (неправильні дієслова) та як їх вивчити
Дієслово (verb) як в українській, так і в англійській мові означає дію. Однак певні відмінності у формах та їх утворенні все ж існують. Дієслово завжди має початкову форму (V – infinitive). В українській мові можна поставити питання «Що робити?»: To drink – пити To eat –…
About English Language
Англійська для дорослих початківців: поради для створення якісної мовної бази
Ще десять років тому ми, можливо, могли б знехтувати вивченням англійської, проживаючи в Україні та працюючи в українській компанії. Сьогодні ж глобалізація впливає на розвиток сучасного світу, і англійська мова виступає універсальним інструментом для спілкування між жителями різних країн, а отже, стає…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.