Grammar. 06.12.2023

Часи в англійській мові – детальний розбір із прикладами

Автор: Юлія Скрипник

Glossary (важливі позначення у статті):

 • Affirmative – стверджувальне речення
 • Negative – заперечне речення
 • Question – запитання
 • Wh-question – запитання з питальним словом (who, what, which, how, when)
 • Verb – дієслово
 • Auxiliary verb – допоміжне дієслово (did, does, will etc.)
 • Сигнальні слова (tomorrow, yesterday, today etc.) – допомагають розпізнати час

Для кожного початківця у вивченні англійської мови кількість часів стає перепоною, яку не всі наважуються подолати. Саме цю тему студенти вважають найбільш заплутаною, а тому зазвичай не приділяють достатню увагу її вивченню. Та чи дійсно ця тема така складна? Минулий, майбутній та теперішній часи – наче все просто. То скільки часів в англійській мові – лише 3 чи цілих 12? Варто нарешті розібратися з цим! 

Зміст

1. Як утворюються часи в англійській мові
2. Simple Tenses: теперішній, минулий та майбутній часи
    2.1. Present Simple – теперішній простий час в англійській мові
    2.2. Past Simple: як говорити про минулий час
    2.3. Future Simple – просто про майбутній час в англійській мові
3. Continuous Tenses – тривалі часи в англійській мові
    3.1. Present Continuous – що відбувається зараз у теперішньому тривалому часі
    3.2. Past Continuous – минулий тривалий час в англійській мові
    3.3. Future Continuous – майбутній час для процесів
4. Perfect Tenses, або Як розповісти про результат
    4.1. Present Perfect – все, що досягнуто та завершено
    4.2. Past Perfect: як повʼязати декілька дій у минулому часі
    4.3. Future Perfect – майбутній доконаний час в англійській мові
5. Perfect Continuous tenses – поєднуємо результат та процес
    5.1. Present Perfect Continuous – теперішній доконаний тривалий час
    5.2. Past Perfect Continuous: минула часова форма для досвідчених
    5.3. Future Perfect Continuous – майбутній доконаний тривалий час
6. Lifehack, як усе запам’ятати – легка таблиця часів в англійській мові
7. FAQ та поради щодо вивчення 

Як утворюються часи в англійській мові

Англійська, як і українська, має лише три основні часи – минулий (Past), теперішній (Present) і майбутній (Future). Дію, яка відбувається у кожному з них, можна охарактеризувати чотирма різними станами (аспектами): 

 • Simple – акцентує увагу на факті дії;
 • Continuous (progressive) – вказує на тривалість;
 • Perfect – виділяє результат;
 • Perfect Continuous (progressive) – показує як результат, так і тривалість.

Яку саме комбінацію обрати – залежить лише від того, що ви хочете виділити та коли ця дія відбулась. Змінюючи форму дієслова, ви можете отримати необхідні часи в англійській мові.

Прості пояснення з гумором про вживання різних часових форм можна послухати в цьому відео:


Загальна таблиця всіх часів в англійській мові:

 

Present

Past

Future

Simple 

Present Simple 

Теперішній простий

Past Simple 

Минулий простий

Future Simple 

Майбутній простий

Continuous

Present Continuous

Теперішній тривалий

Past Continuous

Минулий тривалий

Future Continuous

Майбутній тривалий

Perfect 

Present Perfect

Теперішній доконаний

Past Perfect

Минулий доконаний

Future Perfect 

Майбутній доконаний

Perfect Continuous 

Present Perfect Continuous

Теперішній доконаний тривалий

Past Perfect Continuous

Минулий доконаний тривалий

Future Perfect Continuous

Майбутній доконаний тривалий

 

Simple Tenses: теперішній, минулий та майбутній часи

«Прості часи» – це категорія, яка включає в себе простий минулий (Past Simple), простий теперішній (Present Simple) і простий майбутній (Future Simple) часи.

Ці три форми використовуються для вираження фактів або звичайних дій. На відміну від інших часів в англійській мові, Simple Tenses описують дії, не вказуючи чітко, чи вони завершилися, чи є тривалими. Усі вони вживаються для позначення факту вчинення дії.

Present Simple – теперішній простий час в англійській мові

Саме ця форма найчастіше використовується у спілкуванні, до того ж саме з теперішнього простого часу починається вивчення загальної теорії часів в англійській мові.

Теперішній простий час зазвичай використовують, коли хочуть розповісти про: 

1. Звички чи буденні задачі, які є нашою рутиною

My son goes to the swimming pool three times a week. – Мій син ходить до басейну тричі на тиждень.

2. Стан, факт чи загальну інформацію, яка є правдивою та/або постійною на поточний момент

His grandparents live in Kyiv. – Його дідусь та бабуся живуть у Києві.

3. Загальні факти, закони природи або щось що є незмінним

Water boils when it’s 100° C. – Вода закипає при температурі 100° C.

Сигнальними словами є:

 • always
 • often
 • rarely
 • usually
 • never
 • seldom
 • sometimes
 • та будь які інші прислівники для регулярних подій у теперішньому часі

Створюючи речення у теперішньому простому часі, звертайте увагу на дієслово. Якщо це дієслово to be (є, бути), то у Present Simple воно має три форми, наведені у таблиці часів: 

 

TO BE

 

He, she, it

I

You, we, they

Affirmative 

Is (’s)

Am (’m)

Are (’re)

Negative

Is not (isn’t)

Am not (’m not)

Are not (aren’t)

Question

Is she?

Am I?

Are you?

Wh-question

Where is she?

Where am I?

Where are you?

 

Якщо це дієслово, що означає будь-яку іншу дію, то спрацьовують такі правила: 

 • Для третьої особи однини теперішнього простого часу (he/ she/ it – він/ вона/ воно) до verb (дієслова; V) додається закінчення -s.
 • В усіх інших випадках дієслово використовується у першій формі (V).
 • В негативних реченнях та питаннях у теперішньому часі в англійській мові необхідно використати допоміжні дієслова (auxiliary verbs) do чи dоes.
 

OTHER VERBS

 

He, she, it

I, you, we, they

Affirmative 

Vs

V

Negative

Does not (doesn’t) + V

Do not (don’t) + V

Question

Does + she + V?

Do + they + V?

Wh-question

Where does + she + V?

Where do + they + V?

 

Past Simple: як говорити про минулий час

Ця конструкція є базовим минулим часом в англійській мові, який використовується для передачі інформації про певну подію чи дію, що сталася у певний момент у минулому часі.

Часи в англійській мові – детальний розбір із прикладами - 1

Минулий простий час в англійській мові необхідний, якщо ви хочете розповісти про:

1. Загальновідомі факти про події, що сталися у минулому

Vincent van Gogh cut off his left ear. – Ван Гог відрізав ліве вухо.

2. Повторювані або поодинокі дії у минулому

I ran every morning last month. – Я бігав кожного ранку минулого місяця.

3. Дію, яка почалась та закінчилась у минулому часі

I studied at university in 1998. – Я навчалась в університеті у 1998 році.

4. Дії, які відбувались одна за одною у минулому, наче ланцюжок подій (в історіях, оповіданнях тощо)

She closed the door, took off shoes and her coat then she heard the phone call. – Вона зачинила двері, зняла взуття та пальто й потім почула телефонний дзвінок.

Сигнальними словами є: 

 • yesterday
 • ago
 • last Sunday
 • when I was young/ at school/ married… (будь-який період життя, що вже завершився) 

При побудові речень також варто зважати на дієслово. Якщо це дієслово to be (є, бути) то воно має дві форми у Past Simple, наведені у таблиці часів:

 

TO BE

 

He, she, it

I, you, we, they

Affirmative 

Was 

Were

Negative

Was not (wasn’t)

Were not (weren’t)

Question

Was she?

Were you?

Wh-question

Where was she?

Where were you?

 

Усі інші дієслова минулого часу в англійській мові поділяються на правильні (Regular) та неправильні (Irregular). Залежно від цього: 

 • До Regular Verb додаємо закінчення -ed (to cook – cooked, to jump – jumped etc.).
 • Irregular Verb має бути у другій формі V2 (to catch – caught, to think – thought etc.).
 • При побудові питань чи негативних речень у минулому простому часі використовується допоміжне дієслово did.
 

OTHER VERBS

 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Ved / V2

Negative

Did not (didn’t) + V

Question

Did + she + V?

Wh-question

Where did + she + V?

 

Future Simple – просто про майбутній час в англійській мові

Найпростіший з групи Simple Tenses – це Future Simple (майбутній простий час). На відміну від інших форм англійської, у майбутньому часі нічого не змінюється залежно від роду та числа. Саме його найчастіше вчать після теперішнього простого часу.

Зазвичай ми використовуємо майбутній простий час, коли йдеться про: 

1. Загальні розмови про майбутнє

Maybe I will study the second foreign language. – Можливо, я буду вчити другу іноземну мову.

2. Припущення, побоювання, прогнози чи сподівання

I hope I will travel to Lviv next month. – Сподіваюсь, я поїду до Львова наступного місяця.

3. Незаплановані (спонтанні) рішення щодо майбутнього

– It’s cold here!
– Oh, I will close the window.
– Тут прохолодно!
– О, я зачиню вікно.

Сигнальними словами є: 

 • tomorrow
 • next (year, week, month, etc)
 • soon
 • in a (year, week, month, etc)
 • the day after tomorrow

Побудова майбутнього простого часу є найлегшою з усіх Simple Tenses, адже необхідно додати лише допоміжне дієслово will:

 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Will + V

Negative

Will not (won’t) + V

Question

Will + she + V?

Wh-question

Where will + she + V?

 

Continuous Tenses – тривалі часи в англійській мові

Назва Continuous або Progressive, яку використовують для цієї групи, означає «тривалий», «протяжний». Усі форми тривалих часів англійської мови використовуються для вираження тривалості дії у певний момент у теперішньому, минулому чи майбутньому часі.

Ця група має особливість. В ній неможливо використання state verbs (група дієслів стану). Наприклад: to hear, to see, to taste, to think, to hate, to hope, to like, to love, etc. 

Неправильно

Правильно

I’m having a house now 

I have a house

У мене є будинок (Я маю будинок)

She’s disliking her new teacher 

She dislikes her new teacher

Вона не любить нового вчителя (Їй не подобається новий вчитель)

 

Present Continuous – що відбувається зараз у теперішньому тривалому часі

Теперішній тривалий час використовується для означення дії, котра:

1. Відбувається просто зараз, у момент говоріння

You’re looking at the screen now. – Ти дивишся на екран зараз.

2. Для опису повторюваних або регулярних дій у теперішньому часі, які вважаються тимчасовими (й будуть завершені у найближчому майбутньому)

I’m working with new colleagues these days. – Я працюю з новими колегами зараз (у ці дні).

3. Вказує на одночасні дії, що відбуваються у певний момент у теперішньому часі

My sister is playing football while I’m walking with our dog. – Моя сестра грає у футбол, доки я вигулюю собаку.

Нерідко теперішній тривалий час у англійській мові вживають із словами always, constantly, continually, щоб описати події, які є регулярними, не запланованими та досить небажаними й викликають дратівливість:

You’re always playing those stupid video games. It drives me crazy! – Ти завжди граєш у ті дурні відеоігри! Це зводить мене з розуму!

Сигнальними словами є:

 • now
 • at the moment 
 • at present
 • these days
 

He, she, it

I

You, we, they

Affirmative 

Is (’s) + Ving

Am (I’m) + Ving

Are (’re) + Ving

Negative

Is not (isn’t) + Ving

Am not (I’m not) + Ving

Are not (aren’t) + Ving

Question

Is + she + Ving?

Am + I + Ving?

Are + you + Ving?

Wh-question

Where is + she + Ving?

Where am + I + Ving?

Where are + you + Ving?

 

Past Continuous – минулий тривалий час в англійській мові

Минулий тривалий час використовується для:

1. Тривалої дії у певний період у минулому часі

I was cooking dinner yesterday at 5 pm. – Я готувала вечерю вчора о 5 вечора.

2. Фонових подій (у розповідях, оповіданнях, тощо) 

The sun was shining, birds were chirping and only I was crying. – Сонечко світило, пташки співали й лише я плакала.

3. Перерваної (interrupted) дії у минулому часі. У такому випадку маємо дві дії: тривалу – процес, у минулому тривалому часі, та коротку – одномоментну, у минулому простому часі

Jane was cleaning the house when her son came home. – Джейн прибирала хату, коли її син прийшов додому.

Сигнальними словами є:

 • when
 • while
 

He, she, it

I, you, we, they

Affirmative 

Was + Ving

Were + Ving

Negative

Was not (wasn’t) + Ving

Were not (weren’t) + Ving 

Question

Was + she + Ving?

Were + you + Ving?

Wh-question

Where was + she + Ving?

Where were + you + Ving?

 

Future Continuous – майбутній час для процесів

Майбутній тривалий час також використовується для означення процесу чи тривалої дії, котра буде відбуватись певний період у майбутньому часі. Цей момент може бути визначений:

1. Точною позначкою у майбутньому часі 

His granny will be watching football tomorrow at 9 pm. – Його бабуся буде дивитись футбол завтра о 9 вечора. 

2. Іншою тривалою чи однократною дією у майбутньому часі

When you come home, I’ll be sitting in the kitchen. – Коли ти прийдеш додому, я сидітиму на кухні.

While my mom is cooking dinner, I’ll be watching TV. – Поки мама готуватиме вечерю, я буду дивитись телевізор.

У реченнях з when та while, коли мова йде про дві дії у майбутньому часі: якщо дія однократна – вживаємо дієслово у простому теперішньому часі, якщо дія тривала у – теперішньому тривалому часі.

Сигнальними словами є:

 • at 9 p.m. tomorrow 
 • this time next week 
 • all day tomorrow
 • in a year from now
 • when you are from
 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Will + be + Ving

Negative

Will not (won’t) + be + Ving

Question

Will + she + be + Ving?

Wh-question

Where will + she + be + Ving?

 

Perfect Tenses, або Як розповісти про результат 

Ця група доконаних часів використовується задля опису результату дії. Головна їх особливість – використання допоміжних дієслів have (для теперішнього часу) або had (для минулого) разом з третьою формою головного дієслова (V3). 

Часи в англійській мові – детальний розбір із прикладами - 2

Present Perfect – все, що досягнуто та завершено

Теперішній доконаний час в англійській мові акцентує увагу саме на результаті вже завершеної дії у теперішньому часі. Зазвичай невідомо, коли саме сталась дія чи наскільки довго вона тривала у минулому часі.

Найчастіше теперішній доконаний час вживається, щоб розповісти:

1. Про життєвий досвід до теперішнього часу; коли саме подія відбулась – неважливо

I have jumped with a parachute. – Я стрибнула з парашутом.

2. Про дію, яка тільки-но завершилась у нещодавньому минулому 

She has just cooked our dinner. – Вона щойно приготувала вечерю. 

They have finished a new project recently. – Вони нещодавно закінчили новий проєкт.

3. Про подію, яка почалась у минулому часі й триває до теперішнього часу; зазвичай використовуються сигнальні слова for і since

I have already worked here for 10 years. – Я працюю тут вже 10 років. 

She has known her friend since their childhood. – Вона знає свою подругу з дитинства.

Сигнальними словами є:

 • ever
 • never
 • before
 • already
 • so far
 • up to now
 • yet
 • recently
 • lately
 • since
 • for
 

He, she, it

I, you, we, they

Affirmative 

Has (’s) + V3 / Ved

Have (’ve) + V3 / Ved

Negative

Has not (hasn’t) + V3 / Ved

Have not (haven’t) + V3 / Ved

Question

Has + she + V3 / Ved?

Have + they + V3 / Ved?

Wh-question

Where has + she + V3 / Ved? 

Where have + they + V3 / Ved? 

 

Past Perfect: як повʼязати декілька дій у минулому часі

Так само, як і попередній, минулий доконаний час вказує на дію, яка сталась до певного моменту у минулому часі або раніше іншої дії у минулому. 

I had completed my working tasks before 7 pm yesterday. – Я закінчив мої робочі завдання до 7 вечора вчора.

I had completed my working tasks before I went home last Monday. – Я закінчив мої робочі задачі до того, як пішов додому минулого понеділка.

У такому випадку про дію, що відбулась у минулому часі раніше, говоримо в Past Perfect (минулий доконаний час), а про дію, що відбулась пізніше, – у Past Simple (минулий простий час).

Сигнальними словами є:

 • already
 • before
 • by the time
 • after
 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Had + V3 / Ved

Negative

Had not (hadn’t) + V3 / Ved

Question

Had + she + V3 / Ved?

Wh-question

Where had + she + V3 / Ved?

 

Future Perfect – майбутній доконаний час в англійській мові

Як і у попередніх формах цієї групи, майбутній доконаний час в англійській мові використовують говорячи про дію, яка буде виконана до певного моменту чи раніше іншої дії у майбутньому часі:

Scientists will have invented a lot of interesting devices by 2035. – Науковці винайдуть багато цікавих пристроїв до 2035 року.

Jade will have answered all the questions by the time a teacher comes back. – Джейд відповість на всі питання, до того як вчитель повернеться.

У випадку використання двох подій у майбутньому часі: для основної події використовуємо майбутній доконаний час, для другорядної події – теперішній простий час.

 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Will + have + V3 / Ved

Negative

Will not (won’t) + have + V3 / Ved

Question

Will + she + have + V3 / Ved?

Wh-question

When will + she + have + V3 / Ved?

 

Perfect Continuous tenses – поєднуємо результат та процес

Одна з найбільш складних для розуміння – це група доконаних тривалих часів (Perfect Continuous Tenses). Вони використовуються для вираження довгих дій, які розпочалися у минулому часі і тривають до поточного (теперішнього) або до іншого визначеного моменту у майбутньому часі. Доречно застосувати для демонстрації причин і наслідків тривалих дій.

Оскільки це також група Continuous, то тут неможливе використання state verbs (група дієслів стану), як і в Present/ Past/ Future Continuous.

Present Perfect Continuous – теперішній доконаний тривалий час

Мабуть, найчастіше з цієї групи вживають саме теперішній доконаний тривалий час. Головною є саме тривалість дії та її звʼязок з теперішнім часом, а тому можна поставити питання «Як довго?». 

Теперішній доконаний тривалий час використовується, якщо потрібно означити дію, котра:

1. Була тривалою та відбулась в недавньому минулому (конкретний момент не важливий, однак можна бачити результат у теперішньому)

– I have just been cleaning our house.
– It looks pretty clean now!
– Я щойно прибирав наш будинок.
– Виглядає досить чисто!

2. Розпочалася в певний момент у минулому часі та тривала дотепер або досі триває (неважливо, чи буде дія тривати у майбутньому) 

She has been working in that company for 10 years. – Вона працює у цій компанії протягом 10 років.

3. Повторювані дії, які почалися у певний момент у минулому і продовжуються досі у теперішньому часі (ми не знаємо, яку кількість разів дія була повторена

They have been visiting the same hotel in Egypt for more than 5 years. – Вони їздять в той самий готель у Єгипті вже більше 5 років.

Сигнальними словами є:

 • for
 • since
 • recently
 

He, she, it

I, you, we, they

Affirmative 

Has (’s) + been + Ving

Have (’ve) + been + Ving

Negative

Has not (hasn’t) + been + Ving

Have not (haven’t) + been + Ving

Question

Has + she + been + Ving?

Have + they + been + Ving?

Wh-question

Where has + she + been + Ving? 

Where have + they + been + Ving? 

 

Past Perfect Continuous: минула часова форма для досвідчених

Минулий доконаний тривалий час в англійській мові використовується, якщо потрібно розповісти про дію, яка почалась у певний момент у минулому та тривала якийсь період до початку іншої дії або до певного моменту у минулому часі:

Your dad had been working as a graphic designer for 20 years before he resigned. – Твій батько працював графічним дизайнером протягом 20 років, перш ніж вийшов на пенсію.

My dog had been barking the night before, so I was so sleepy at university. – Моя собака гавкала всю ніч, тож я була сонною в університеті.

У випадку використання двох подій у минулому: для тривалої події використовуємо минулий доконаний тривалий час, для короткої події – минулий простий.

Сигнальними словами є: 

 • since
 • for
 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Had (’d) + been + Ving

Negative

Had not (hadn’t) + been + Ving

Question

Had + they + been + Ving?

Wh-question

Where had + they + been + Ving ? 

 

Future Perfect Continuous – майбутній доконаний тривалий час

Майбутній доконаний тривалий час характеризує процес або тривалу дію, яка відбуватиметься до певного моменту в майбутньому та/або буде завершена до цього ж моменту. Цей момент може бути позначений:

1. Точною позначкою у майбутньому часі 

In 2025 she will have been living in that house for 30 years. – У 2025 вона буде жити у тому будинку вже 30 років.

2. Іншою однократною дією у майбутньому часі

By the time he graduates, he will have been studying at the university for six years. – На момент випуску з університету він вже провчиться там 6 років.

У випадку використання двох подій у майбутньому часі: для тривалої події використовуємо майбутній доконаний тривалий час, для та короткої чи одномоментної події – теперішній простий.

 

He, she, it, I, you, we, they

Affirmative 

Will (’ll) + have been + Ving

Negative

Will not (won’t) + have been + Ving

Question

Will + they + have been + Ving?

Wh-question

Where will + they + have been + Ving ? 

 

Сигнальними словами є: 

 • by the time
 • for
 • by tomorrow
 • by next week

Lifehack, як запам’ятати – легка таблиця часів в англійській мові

 

Simple 

Continuous

Perfect 

Perfect Continuous 

Present 

I eat sweets

Я їм солодощі кожного дня

I’m eating sweets now

Я їм солодощі зараз

I have eaten sweets so I’m happy now

Я з’їла солодощі, тож я щаслива

I have been eating sweets for 10 years

Я їм солодощі вже протягом 10 років

Past 

I ate sweets yesterday

Я їла солодощі вчора

I was eating sweets yesterday from 6 to 8 pm

Я їла солодощі вчора з 6 до 8 вечора

I had eaten sweets last summer so I was happy 

Я їла солодощі минулого літа, тож була щаслива

I had been eating sweets for 10 years before I stopped

Я їла солодощі 10 років, доки не перестала

Future 

I will eat sweets tomorrow

Я буду їсти солодощі завтра

I will be eating sweets tomorrow from 6 to 8 pm

Я буду їсти солодощі завтра з 6 до 8 вечора 

I will have eaten all my sweets by 6 pm tomorrow

Я з’їм усі солодощі до 6 вечора завтрашнього дня

In 2025 I will have been eating sweets for 11 years

В 2025 році я буду їсти солодощі вже 11 років поспіль

 

FAQ та поради щодо вивчення

1. Cкільки форм достатньо знати, аби вільно розмовляти?

Насправді обсяг знань англійської мови залежить від потреб та бажань кожної конкретної людини. Якщо ваша мета – лише володіння базовими навичками для розмов у повсякденних ситуаціях (подорожі, побутове спілкування тощо), то базовий рівень знань дійсно вам буде достатнім. Основні часи англійської мови (Present Simple, Past Simple, Future Simple) та деякі загальні конструкції можуть задовольнити ваші потреби у такому випадку.

Однак якщо ви маєте амбіції працювати в міжнародній компанії, вчитися або жити за кордоном, то ваші знання мають бути значно глибшими. Ви повинні розуміти більше часів англійської мови та вміти їх використовувати.

Загалом від вашого рівня знань англійської мови залежить ваша здатність впоратися з різними ситуаціями та досягти своїх особистих і професійних цілей. Тому спочатку варто визначити свої потреби та мету й вчити мову настільки, наскільки це необхідно для досягнення цих цілей.

2. Наскільки швидко я зможу вивчити всі часи англійської мови? 

Оскільки всі часи в англійській мові утворюються за певними формулами, то їх вивчення не буде найскладнішим завданням (особливо за умови використання таблиць часів). Найбільш заплутаним стане саме розуміння, як використати їх усі у вашій розмові та не зійти з розуму. У кожного студента це може зайняти різну кількість уроків. Але показником того, що ви опанували певний час англійської мови, є його вільне використання у вашому говорінні.

3. Поради щодо вивчення 

 • Не намагайтеся запам’ятати все одночасно. Переходьте від найлегшого (теперішнього чи минулого простих часів) до складніших форм поступово, покращуючи загальні знання.
 • Зрозумійте загальну логіку утворення всіх конструкцій. У цьому дуже допомагають таблиці часів в англійській мові.
 • Спробуйте створювати власні приклади. Бажано смішні чи безглузді, адже саме такі речення закарбовуються у памʼяті.
 • Відпочивайте та не перевантажуйте ваш мозок. Якщо якийсь із часів англійської мови здається надто складним, не примушуйте себе вчити. Дайте собі певний термін, аби звикнути. Ви зможете повернутись до нього, коли будете готові. 
Вам також може сподобатися:
Vocabulary
6 безкоштовних онлайн-курсів англійської для всіх рівнів на літо 2024
Ось і літо прийшло: пора хоч трішки відпочити та розслабитися. Це чудовий час для перезарядки, але не варто забувати про важливість підтримки своїх знань та навичок, у тому числі й володіння англійською мовою. За три літні місяці без практики можна втратити те, що ви так старанно вивчали раніше. Що…
Grammar
Conjunctions – сполучники в англійській мові
Без існування сполучників будь-яка мова не була би милозвучною, а речення виглядали б порубаними на шматки. Тому не варто й зазначати, яка велика роль сполучників. У цій статті ми розглянемо основні аспекти вживання англійських сполучників та їхні види, сполучникові прислівники та відмінності сполучників…
Video
Безкоштовний відеоурок англійської мови з викладачем: Subject Questions | Питання до підмета
"What (made you чи did you make) choose this career path?" — а ви знаєте, як правильно ставити питання до підмета в англійській? Пропонуємо вам розібратися у цій важливій темі разом зі старшою викладачкою Green Forest у нашому новому відео  — https://bit.ly/4bKuA9n Вмикайте…
Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-20:30
Сб.-Нд.: 10:00-15:00
Дистанційний курс
 М. ПЛОЩА УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ,
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 9а, 3 пов.
Офіс тимчасово не працює.