Grammar. 28.04.2016
Grammar Teacher

Numerals: як використовувати числівники англійською

Автор: Grammar Teacher

Все життя нас оточують числа. Ми рахуємо гроші, які заробляємо і витрачаємо, вагу наших валіз в аеропорту, роки або місяці, проведені десь або з кимось, години та хвилини очікування, метри та кілометри відстані між місцями тощо. Для всіх цих вимірювань нам потрібно використовувати у своїй мові числівники. У цій статті ми збираємось обговорити саме їх.

Numerals: як використовувати числівники англійською

Числівники англійською / Numerals

Числівник – це слово (або їх поєднання), що позначає число. Можна виділити два основних типи: кількісні та порядкові числівники. Кількісні числівники використовуються для рахунку (один, два, три). Порядкові числівники позначають порядок (перший, другий, третій). Числівники можуть бути написані цифрами або буквами (2 або два; 25 або двадцять п'ять; 17-те або сімнадцяте).

У цій статті ми збираємося обговорити не тільки порядкові та кількісні числівники, але також дроби, а ще – деталі, пов'язані з використанням числівників.

Cardinal numerals (Кількісні числівники)

В англійській мові в офіційних нетехнічних текстах числа від одного до ста, круглі числа та будь-які числа, які можуть бути виражені одним-двома словами, зазвичай пишуться словами.

У менш формальних текстах, як правило, слід прописувати словами числа від одного до десяти, а для чисел більше десяти можна використовувати цифри.

For example:

 • She has got three brothers. 
 • How many feet are there in a mile? – There are 5280 feet in a mile.

Числа на початку речення слід писати словами. Якщо потрібно використовувати цифри, змініть структуру речення.

For example: Fifty-six workers were fired yesterday. – Yesterday 56 workers were fired.

Числівники, що несуть одну функцію у реченні, зазвичай записуються однаково – або словами, або цифрами.

For example: He wrote one hundred and thirty essays, fifty-two stories, and seven novels./ He wrote 130 essays, 52 stories, and 7 novels.

Ось символи та слова, які представляють кількісні числівники:

Numerals: як використовувати числівники англійською - 2

І в британській, і в американській англійській числівники від тисячі й більше зазвичай відділяються комою. Із правого боку відраховуються три цифри: 4,286; 12,345; 378,925; 6,540,210.

Деякі посібники рекомендують писати чотиризначні числівники без коми: 1570; 2358; 5625.

У числах, записаних словами в британській англійській, сполучник «and» використовується перед десятками, а якщо десятків немає – перед одиницями, починаючи з сотень: one hundred and twenty-three (123); four hundred and seven (407); three thousand five hundred and thirty-eight (3,538); seventy-three thousand and five (73,005); five million three hundred thousand and fifty (5,300,050).

Зверніть увагу на використання більше одного сполучника «and» у великих числівниках у британській англійській: two million six hundred and twenty-five thousand three hundred and ten (2,625,310).

В американській англійській сполучник «and» зазвичай не використовується перед десятками або одиницями: one hundred twenty-three (123); four hundred seven (407); three thousand five hundred thirty-eight (3,538); seventy-three thousand five (73,005); two million six hundred twenty-five thousand three hundred ten (2,625,310); five million three hundred thousand fifty (5,300,050).

У британській англійській сполучник «and» також використовується перед десятками або одиницями в порядкових числівниках більше сотні: one hundred and tenth (110th); three thousand and fifth (3005th). Але «and» не використовується в американських порядкових числівниках: one hundred tenth (110th); three thousand fifth (3005th). А тепер детальніше про порядкові числівники.

Numerals: як використовувати числівники англійською - 3

Ordinal numerals (Порядкові числівники)

Як правило, порядкові числівники використовуються як прикметники і стоять перед іменниками. Перед порядковим числівником зазвичай стоїть артикль «the». Прописують їх словами, якщо число до десяти.

For example:

 • The first story was interesting. The second was dull.
 • John Kennedy was the 35th president of the United States.

Ось порядкові числівники цифрами та словами:

Numerals: як використовувати числівники англійською - 4

Складна вимова числівників англійською / numerals

Зверніть увагу на відмінності в написанні та вимові таких кількісних та порядкових числівників.

 • two, twelve, twenty, twenty-two – second, twelfth, twentieth, twenty-second;
 • three, thirteen, thirty, thirty-three – third, thirteenth, thirtieth, thirty-third;
 • four, fourteen, forty, forty-four – fourth, fourteenth, fortieth, forty-fourth;
 • five, fifteen, fifty, fifty-five – fifth, fifteenth, fiftieth, fifty-fifth;
 • eight, eighteen, eighty, eighty-eight – eighth, eighteenth, eightieth, eighty-eighth;
 • nine, nineteen, ninety, ninety-nine – ninth, nineteenth, ninetieth, ninety-ninth;

Запам'ятайте вимову таких числівників: five [faiv] – fifth [fifθ]; nine [nain] – ninth [nainθ].

Числівники типу «eighteen» мають два наголоси: sixteen ['siks'ti:n]; eighteen ['ei'ti:n]. Залежно від положення чисельного у реченні основний наголос може падати на перший або останній склад.

For example: He has SIXteen BOOKS. How many? – SixTEEN.

У таких числівниках як «eighty» один наголос на перший склад: twenty ['twenti]; sixty ['siksti]; eighty ['eiti].

Зверніть увагу на вимову таких порядкових числівників: twentieth ['twentiiθ]; fortieth ['fo:rtiiθ]; fiftieth ['fiftiiθ]; seventieth ['seventiiθ]; ninetieth ['naintiiθ].


Щоб назавжди запам'ятати, як правильно писати дати та інші числа англійською мовою, пройдіть короткий онлайн урок англійської мови "Numbers in English. Цифри, числа та дати в англійській мові" від супермаркету інтерактивних курсів booyya.com за посиланням - https://bit.ly/3r8Ab3r 


Fractions (Дроби)

Коли ми щось вимірюємо, наприклад, довжину, це не завжди ціле число. Тому нам потрібні числа, які менші за 1, 2 або інші цифри – числа, що є частинами цих цифр: половина, третя/ четверта/ п'ята/ мільйонна частина будь-якої цифри.

Numerals: як використовувати числівники англійською - 5

Перше число в дробі, записане перед рискою (/), називається чисельником і виражається кількісним числівником. Друге число, написане після риски (/), називається знаменником і виражається порядковим числівником. Наприклад, написане цифрами 1/5 вимовляється та пишеться словами як one-fifth.

Зверніть увагу, що при написанні дробів словами, а не символами необхідно використовувати дефіс (-). Наприклад: 1/7 буде one-seventh. Але коли чисельник або знаменник вже розділений дефісом, вам не потрібно використовувати ще один дефіс. Наприклад: 1/25 буде one twenty-fifth, а НЕ one-twenty-fifth. Ось ще приклади дробів, представлених символами та словами:

 • 1/2 – one-half / a half; 1/3 – one-third;
 • 1/4 – one-fourth / a quarter;
 • 1/5 – one-fifth; 1/8 – one-eighth;
 • 1/9 – one-ninth; 1/10 – one-tenth;
 • 1/12 – one-twelfth; 1/20 – one twentieth;
 • 1/32 – one thirty-second;
 • 1/100 – one-hundredth;
 • 1/1000 – one-thousandth;
 • 2/3 – two-thirds; 4/5 – four-fifths;
 • 3/4 – three-fourths / three-quarters;
 • 5/8 – five-eighths; 9/10 – nine-tenths;
 • 7/36 – seven thirty-sixths;
 • 33/100 – thirty-three hundredths;
 • 65/1000 – sixty-five thousandths;
 • 1 1/2 – one and a half;
 • 1 1/4 – one and a quarter;
 • 3 2/5 – three and two-fifths;
 • 6 3/7 – six and three-sevenths.

He has already written three-quarters of his new novel.
A cent is one hundredth part of a dollar.
This box weighs two-thirds of a kilogram.

Decimal fractions (Десяткові дроби)

Тут уже крапка (не кома) відокремлює ціле від дробу. Десяткові дроби записуються цифрами. Вимовляючи десяткові дроби, ми використовуємо слово «point» для позначення крапки. Цифри після крапки вимовляються окремо.

For example: When you have the number 1.36 we say "One point three six." 

Цифри ліворуч від крапки зазвичай читаються як кількісний числівник, а цифри праворуч – читаються окремо.

For example: 546.132 can be read as "five hundred forty-six point one-three-two".

Squared/ Cubed/ To the power of (У кубі, у квадраті)

Числа в квадраті записуються 2² = говоримо «Two squared» = 2 x 2 = Два в квадраті – чотири.

Числа в кубі записуються 2³ = ми говоримо «Two cubed» = 2 x 2 x 2 = Два в кубі – вісім.

Ви також можете сказати «to the power of» (у ступені). Two to the power of two equals four. Two to the power of three equals eight. Two to the power of twelve = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 4096. Але набагато простіше написати 2¹² = 4096. 

Цікаві числа

 • 0

Є кілька способів сказати 0 англійською мовою.

Numerals: як використовувати числівники англійською - 6

 • 12

Число 12 часто подається як «dozen» (дюжина), а число 6 – «a half dozen» (пів дюжини).

For example

 • 12 eggs= "A dozen eggs." 
 • 6 eggs = "Half a dozen eggs." 

Numerals: як використовувати числівники англійською - 7

 • 13

«A dozen» – це 12, а «a baker's dozen» – це 13, тому що в минулому пекарі, спіймані на обрахуванні клієнтів, могли бути піддані суворому покаранню, тому вони зазвичай додавали додаткову булочку, щоб компенсувати вагу.

 • 100

Століття дорівнює ста рокам. Римська цифра 100 – C (від centum). Сто – це основа процентної частки (буквально «per hundred»). 100% – це повна кількість чогось.

 • 1 billion

Коли ж мільярд не мільярд? У британській англійській мільярд традиційно означає мільйон мільйонів = 1,000,000,000,000 = 1012. В американській англійській мільярд означає тисячу мільйонів = 1,000,000,000 = 109.

Американський мільярд став еталоном технічного та фінансового використання.

Однак, щоб уникнути плутанини, краще використовувати терміни «тисяча мільйонів» для 109 і «мільйон мільйонів» для 1012.

«Milliard» французькою означає число 109. Воно не використовується в американській англійській, але рідко використовується в британській англійській.

Літери як числа

 • k

Літера k часто використовується для позначення тисячі. Отже, 1k = 1000.

Якщо ви бачите оголошення про вакансію, де пропонується зарплата у розмірі £12k – це означає £12,000.00.

 • m

Літера m часто використовується для позначення мільйона. Отже, 1m = 1,000,000.

Якщо ви бачите оголошення про вакансію із зарплатою £12m – надсилайте резюме!

 • bn

Літери bn позначають мільярд. Отже, 1bn зазвичай дорівнює 1,000,000,000 (див. вище).

Якщо ви бачите оголошення про вакансію із зарплатою £12bn, швидше за все, це помилка.

 • myriad

Слово «myriad» раніше означало 10,000. Тепер воно використовується для позначення незліченної кількості речей.

Sums

Numerals: як використовувати числівники англійською - 8

For example: (((1 + 6) - 2) x 2) ÷ 2.5=4: a) One plus six minus two multiplied by two divided by two point five equals four; b) One and six take away two times two divided by two point five is four. 

10% 100=10: Ten percent of one hundred equals ten.

Отже, наступного разу, коли ви говоритимете про математику англійською мовою, про максимальну швидкість вашої нової машини, про шматок пирога, з'їдений вашим другом, ви будете знати, який числівник використовувати, як він пишеться і які символи використовувати.

Якщо ви хочете попрактикуватися, перейдіть за посиланням, де ви знайдете вправи:

Вам також може сподобатися:
Fun
Англійська в піснях. Чим жертвує The Weekend? Розбір і переклад пісні Sacrifice
Всім нам інколи потрібно відволікатись на контент не пов'язаний з війною, тому ми вирішили випустити нове навчально-музичне відео, яке записали для вас ще до 24.02. За 10 хвилин нового випуску рубрики "Англійська в піснях" наша Юля Кравченко розкаже вам трохи про сходження зірки The Weeknd,…
Vocabulary
Корисні поради для успішного складання резюме англійською
Світ змінюється, ми дорослішаємо і настає час шукати роботу. Як саме себе зарекомендувати, маючи у розпорядженні 1-2 аркуші А4, чорну фарбу в принтері, e-mail та знання англійської мови? Саме про це стаття, яка допоможе підготувати Curriculum Vitae (CV) для іноземного роботодавця або міжнародної компанії,…
Grammar
Безкоштовний урок англійської з Notes. Vocabulary lesson. Countries and Nationalities. A1
​​Скільки національностей ви знаєте? А англійською? Навчіться правильно вимовляти назви країн та національностей з нашим новим інтерактивним уроком - Countries and Nationalities - https://bit.ly/3tZNqGy Більше інтерактивних уроків знаходьте на сайті в розділі Free English Lesson with Notes - http://bit.ly/32jZRfF
Інтенсивний курс
 М. ПЛОЩА ЛЬВА ТОЛСТОГО,
вул. Льва Толстого 9-а, 3 пов.
Пн.-Пт.: 12:00-20:00
Нд.: 10:00-15:00
Стандартний курс
 М. ПАЛАЦ СПОРТУ,
вул. Рогнідинська, 4а
Пн.-Пт.: 08:00/09:00-11:00, 13:00-21:30
Сб.: 10:00-15:00
 М. ПОЗНЯКИ,,
вул. Гришка, 6а.
Пн., Ср.: 08:00-20:30
Вт., Чт., Пт.: 09:00-20:30
Сб.: 09:00-15:00
 М. ЛІВОБЕРЕЖНА,
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 4, оф. 32 (8 поверх), ТОЦ «Комод». (Вхід через бізнес-центр)
Пн.-Пт..: 09:00-19:00
 М. УНІВЕРСИТЕТ,
вул. Пирогова,4/26
Пн., Ср., Пт.: 10:00-18:00
Вт., Чт.: 12:00-20:00
 М. КОНТРАКТОВА ПЛОЩА,
вул. Хорива, 1-а
Пн.-Пт.: 12:00-20:00
Сб.: 10:00-15:00