Публічний договір
надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови


Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які  своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Мережі шкіл англійської мови GREEN FOREST від імені  та в інтересах якої діють за агентськими договорами  Фізичні особи підприємці та Юридичні особи  згідно з додатком№ 1  які  пропонують  керуючись ст 633 Цивільного кодексу України  укласти  договір  про надання послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою  на наступних умовах:
 
1. Загальні положення
1.1.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2.Послуги надаються мережею шкіл англійської мови GREEN FOREST  До складу мережі входять юридичні та фізичні особи підприємці, які діють за агентськими договорами, що знаходяться у різних регіонах України. 
Для вибору філії, де планує навчатись Отримувач послуг, Отримувач послуг вказує місцезнаходження або місце проживання.
1.3.Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційній сторінці Надавача послуг https://my.greenforest.com.ua/  і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
1.4.Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.
1.5.Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1.Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.5.2.Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.5.3.Заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору;
1.5.4.Здійснює оплату послуг у відповідності до обраної групи навчання, про які йде мова в пункті 4 цього Договору.
1.5.5.Здійснює оплату способами визначеними на сайті.
 
2. Визначення термінів
2.1. Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є Отримувачем послуг освітніх послуг особисто, або батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.
Надавач освітніх послуг – термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.
Отримувач освітніх послуг – фізичні особа будь-якого віку (від 16 років) та статі, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.
 
3. Предмет договору
3.1.Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 
4. Характеристика послуг
4.1.Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття з англійської мови за програмами  розробленими мережею шкіл Green Forest
4.2.Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим  графіком занять.
4.3.Обрання курсів можливо у системі “My Green Forest”. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається на номер мобільного телефону отримувача послуг або його представників, зазначений під час авторизації в системі.
4.4.Тривалість програми та інших послуг:
4.4.1.Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи.
4.4.2.Кількість занять визначається розкладом.
 
5. Права та обов’язки Сторін
5.1.Обов’язки Надавача послуг:
5.1.1.Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
 
5.2.Права Надавача послуг:
5.2.1.Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.
5.2.2.Отримувач послуги навчається під час програми у групі, які відповідає його рівню. 
5.2.3.Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.2.4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони  керувались при укладанні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін. Істотними обставинами вважаються дії, направлені на  порушення соціально прийнятних норм поведінки, агресивне поводження з працівниками мережі Green Forest або незаконне заволодіння майном групи компаній.
5.2.5. У зв’язку з епідеміологічної ситуацією на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» No 641 від 22.07.2020 року зі змінами та оприлюдненням Протоколів засідання Постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Надавач послуг має право перевести освітній процес в режим дистанційного навчання у разі введення режиму самоізоляції студента або групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.


5.3.Обов'язки Отримувача чи Замовника:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг

5.3.3.  Замовник зобов'язаний ознайомитись та прийняти умови згідно  з Додатком №2   до договору   (Заява  на відвідування Отримувачем послуг офлайн програм школи англійської мови Грін Форест) та виконувати всі належні умови для отримання послуг освіти та діяти у відповідності до данного документа.


5.4.Права Отримувача чи Замовника:
5.4.1.Отримувач має право доступу до навчальної онлайн-платформи «
My Green Forest» та  право доступу до  електронної  версії підручника та навчальних матеріалів протягом навчального семестру. Після завершення навчання доступ до  електронної версіі підручника буде активний протягом  7 днів.
5.4.2. Додаткові заняття (тематичні тренінги, клуби) надаються за бажанням Замовника та за умови завчасної реєстрації онлайн та наявності вільних місць. Додаткові заняття можуть припинятися за 2-4 тижні до кінця навчального семестру у  зв`язку  зі зменшенням попиту на них.
5.4.3.Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок / не з’явився на додаткові заняття в узгоджений час та не скасував реєстрацію (за 12  год до заняття) більше 2-ох разів за семестр, його доступ до реєстрації на додаткові заняття буде заблоковано до кінця дії договору.  


6. Порядок розрахунків
6.1. Замовник зобов`язаний оплатити вартість усього курсу (враховуючи перше заняття) не пізніше другого заняття. 
6.2. Замовник може внести авансовий платіж до початку занять. Повна оплата за семестр вноситься не пізніше дати 2-го заняття.
6.3. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.У разі зміни студентом курсу на  дорожчий, студент має доплатити різницю. У разі зміни курсу на  дешевший, різниця коштів не компенсується і не заморожується. 
 Якщо в мережі навчаються 2-є та більше осіб з однієї сім’ї, то кожному надається знижка 5%. Якщо одна особа хоче навчатися на двох проектах паралельно, наприклад в ГФ і в Яппі, то на дешевший курс буде знижка 30% за умови закінчення обох курсів.
6.4. Договір вступає в силу з моменту старту першого заняття обраної програми. 
6.5.  Вартість навчальних матеріалів в електронному форматі входить у вартість.
6.6. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.

 
7. Відповідальність Сторін
7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2.Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.3.Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.4.Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5.Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.
7.6.Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
7.7.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати на навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7.8.У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.
7.9.У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття переноситься на кінець семестру або, за попередньою домовленістю викладача з групою, на будь-яку дату протягом семестру.
7.10. У разі пропуску занять Отримувачем  кошти за пропущені заняття не повертаються.
 
8. Права інтелектуальної власності
8.1.З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;
- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2.Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
 
9. Порядок вирішення спорів
9.1.У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.
 
10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору
10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
10.2.Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту отримання доступу до Особистого кабінету.
10.3.Замовник має право  розірвати цей Договір в односторонньому  порядку, попередньо повідомивши про це Надавача послуг шляхом заповнення електронного запиту (посилання на нього надається адміністратором офісу).
10.4. У випадку розірвання договору протягом 1-ї половини семестру Замовник може Заморозити залишок коштів у повному обсязі на термін до 1 року. Заморожені кошти не повертаються. Заморозка коштів можлива для обраного курсу, крім КУРС «ДИСТАНЦІЙНИЙ». За цим курсом кошти не заморожуються.
10.5.1. Заморожені кошти можуть бути активовані  та враховані як оплата за навчання впродовж  року в будь-якому з проектів мережі Грін Форест:  «Грін Форест», «Яппі» або «Грін Кантрі", "12Проджект".  Повторна заморозка здійснюватись не може. Заморожені кошти поверненню не підлягають.
10.5.2. Повернення  коштів можливе лише впродовж  семи днів після першого заняття. Повертається залишок коштів за мінусом відвіданих занять.  
10.6 Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.7.Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.
 
11.Заключні положення
11.1.Цей Договір є договором приєднання.
11.2.Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
11.3.У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку в письмовій формі, Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми.
11.4.Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми, крім випадків виїзних екскурсій.
11.5.Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.6.Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
11.7.Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.
12.Реквізити Надавача освітніх послуг
Електронна адреса для комунікації: [email protected]
Тел.0800750167


ДОДАТОК № 1 ( є невід'ємною частиною договору)
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти з вивчення англійської мови
Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які  своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Мережі шкіл Green Forest

1.Надавач послуг надає послуги допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 
2.Відомості про послуги
2.1. Згідно з цим Договором, Надавач послуг  надає Замовнику послуги навчання  англійської мови  впродовж  семестру в кількості, яка встановлена  Надавачем послуг, відповідно до обраної Програми.

 

Осінній  семестр 2021 (старт: жовтень, листопад, грудень)
Київ

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6650 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          6650 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)          6650 грн

Львів, Одеса, Дніпро,Харків
·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6350 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          6350 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)          6350 грн.

  Курс  Дистанційний 

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)        5950 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)       5950 грн.

·       «Інтенсив вихідного дня»                9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)      5950грн.

·       «Курс підготовки до IELTS»              8 тиж.= 59 год.=  32 заняття (1зан.-110хв.)        5950 грн.

 

Весняний семестр 2022 (старт: лютий)

Київ

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6950 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          6950 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)          6950 грн

Львів, Одеса, Дніпро,Харків
·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6650 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          6650 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)          6650 грн.

  Курс  Дистанційний 

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)        6550 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)       6550 грн.

·       «Інтенсив вихідного дня»                9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)      6550грн.

·       «Курс підготовки до IELTS»              8 тиж.= 59 год.=  32 заняття (1зан.-110хв.)      6550грн.

 

Весняний семестр 2022 (старт: березеньквітень,травень)

Курс  Дистанційний, Київ,  Львів, Одеса, Дніпро,Харків:

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           5950 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          5950 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)          5950 грн

·       «Курс підготовки до IELTS»          8 тиж.= 59 год.=  32 заняття (1зан.-110хв.)            5950грн.

 

Лiтнiй семестр 2022 (старт: червень, липень, серпень)

Курс  Дистанційний: 

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           5950 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          5950 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)          5950 грн

·       «Курс підготовки до IELTS»          8 тиж.= 59 год.=  32 заняття (1зан.-110хв.)       5950грн.

 

Лiтнiй семестр 2022 (старт: червень, липень)

Львів:

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6650 грн.
 

Осінній семестр 2022 (старт: вересень, жовтень, листопад)

Курс  Дистанційний: 

·        «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6550 грн.
·        «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          6550 грн.
·        «Інтенсив вихідного дня»              9 тиж. = 66 год. =18 занять (1 зан.- 220 хв.)         6550 грн

·       «Курс підготовки до IELTS»          8 тиж.= 59 год.=  32 заняття (1зан.-110хв.)      6550 грн.
 

Львів:
·     «Стандарт»                                   17 тиж. = 75 год. =50 занять (1 зан.- 90 хв.)           6650 грн.
·     «Інтенсив»                                      9 тиж. = 66 год. =36 занять (1 зан.- 110 хв.)          6650 грн.
 

2.2. Індивідуальна вартість заняття визначається з урахуванням можливої знижки: розморозка / сімейна знижка / карткова знижка / пізній старт та інше.
3.Інші умови Публічного договору надання послуг допоміжної освіти з вивчення англійської мови, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.
4.Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення навчання в обраній групі, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.
5.Цей Додаток складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної  з Сторін.
За запитом клієнта його примірник договора може бути надісланий вказаним засобом звязку.
6. Надавачі освітніх послуг  мережі Green Forest

Юридичні особи

м. КИЇВ

ПП « Грін Форест»
Юридична адреса: М. Київ, вул. Драгомирова,3,3.
ЄДРПОУ 36186875
р/рах. U A 9 8 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 3 6 2 0 7 0 8 5
Банк ПАТ Приват Банк

м.ЛЬВІВ

ТОВ  «Грін Форест Захід»
Юридична адреса: М. Київ, вул. Драгомирова,3,3.
м. Львів, вул. Театральна,6 оф.3 
ЕДРПОУ  40197867
р/рах. U A 1 8 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 2 6 0 0 3 0 2 6 2 1 4 5 1 3
Печерська філія ПАТ КБ Приватбанк в м.Києві

м.ХАРКІВ

ТОВ «Грін Форест Центр»
ЕДРПОУ  40197778
Юридична адреса м.Київ вул Драгомирова 3 кв 3
м. Харків, вул. Дарвіна,4 
р/рах. U A 5 2 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 2 6 0 0 2 0 1 6 2 0 3 6 3 2
Печерська філія ПАТ КБ Приватбанк в м.Києві

м. ДНІПРО
ТОВ «Грін Форест Схід»
Юридична адреса м.Київ вул Драгомирова 3 кв 3
м. Дніпро, віл. Європейська, 5
ЕДРПОУ  40197673
Печерська філія ПАТ КБ Приватбанк в м.Києві
р/рах.  U A 2 8 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 0 1 6 2 0 6 1 3 5

м.ОДЕСА
ТОВ «Мовна школа Грін Форест»
ЕДРПОУ  37884282 
Юридична адреса: М. Київ, вул. Драгомирова,3,3.
м. Одеса, вул. Тираспольська, 4 
Печерська філія ПАТ КБ Приватбанк у м. Києві
р/рах. U A 3 4 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0 6 2 1 5 4 1 5
 


Фізичні особи підприємці * Агентські договора

м. КИЇВ
ФОП Дьячук Надія Сергіївна 
Код 3052111085 рахунок UA 033052990000026006026806672

ФОП Аракелян Наталія Вікторівна
Код 2707012001 рахунок  UA 653154050000026007052313888

ФОП Ниник Руслан Дмитрович
Код 2754317993  рахунок 
UA453052990000026005006214111

ФОП Василенко Альона Володимирівна
Код 3390712347 рахунок  UA933052990000026007016228429

ФОП Цимбалюк Катерина Анатоліївна
Код 2984908687  рахунок UA 253052990000026006046810295

ФОП Руденко Анастасія Сергіївна
Код 3307917725 рахунок UA 453052990000026000046810042

ФОП Лозових Анастасія Ігоревна
Код 3294615162  рахунок UA 723052990000026000006815098

ФОП Лісічкіна Олександра Сергіївна
Код 3472712228 рахунок UA 143117440000026009055832794

ФОП Рєтівова Марія Володимирівна

Код 3059315543  рахунок UA 813052990000026006050342221

 

ФОП Кравченко Юлія Олексіївна   

Код 3297115743   рахунок UA 803052990000026006026801503

ФОП Жигало Олена Сергіївна
Код 305299 рахунок UA 083052990000026008016206451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        

м. ЛЬВІВ

ФОП  Терьохіна Олена  Олександрівна 
Код 3196720964 рахунок UA 693052990000026008006208339

 

м.ХАРКІВ

ФОП Миронова Тетяна Петрівна 

Код 3227812525   рахунок UA613515330000026003052121094 

                                                                                                                                                                                                                

ФОП  Чертенко Вікторія Анатоліївна
Код 3449501107  рахунок UA 713515330000026005052223666

 

Додаток  № 2 (є невід'ємною чатиною договору)

 

 

Заява

на відвідування Отримувачем послуг офлайн програм школи англійської мови Грін Форест

 

Я,( замовник), прошу прийняти та допустити мене до відвідування офлайн програм школи англійської мови “Грін Форест” в період карантину на умовах, визначених постановою Кабінетом Міністрів України  від 20 травня 2020 року №392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”, а також надаю згоду на виконання всіх протиепідеміологічних заходів зі сторони керівництва школи англійської мови “Грін Форест” для виконання карантинних заходів.

            Мені відомо про всі офіційно заявлені ризики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також я обізнана(ий) про умови карантину для запобігання поширенню цієї хвороби і умови послаблення протиепідемічних заходів.

            Я самостійно ознайомилася(вся) з положеннями вказаної постанови Кабінетом Міністрів України  від 20 травня 2020 року №392 та з регламентом відновлення освітнього процесу у закладах освіти та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень. Відповідні вимоги законодавства мною повністю усвідомлені, тому я зобов’язуюсь дотримуватися і повністю виконувати всі вимоги для забезпечення безпеки і умов допуску до школи англійської мови “Грін Форест”.

            Я усвідомлюю, що відповідальність за надання недостовірної інформації про стан здоров'я, мого епідеміологічного оточення покладається повністю на  мене. У разі виявлення у мене позитивного тесту на COVID-19, я зобов'язаний впродовж 24 год повідомити адміністратора свого офісу.

            При цьому я в повній мірі усвідомлюю потенційно можливі шкідливі ризики і наслідки для життя і здоров'я, у зв'язку з відвідуванням школи англійської мови “Грін Форест” у період дії послаблення карантинних заходів.

            Я підтверджую, що рішення про перебування в школі англійської мови “Грін Форест” прийнято мною усвідомлено, з власної волі, без будь-якого примусу, при повній дієздатності.

            Я відмовляюся від всіх претензій правового характеру до школи англійської мови “Грін Форест” у разі виявлення у мене гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

                                    

 

 

Редакція  чинна на  01.01.2022

Contact us
Пн.-Пт.: 9:00-21:00
Сб.-Вс.: 10:00-15:00
Дистанционный курс
 М. ДВОРЕЦ СПОРТА,
ул. Рогнединская, 4а
Офіс тимчасово не працює.
 М. ПЛОЩАДЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО,
ул. Льва Толстого 9-а, 3 эт.
Офіс тимчасово не працює.